۱۳۸۸ خرداد ۲۸, پنجشنبه

نگرانی از تشديد سرکوب وخطر شکنجه تظاهرکنندگان بازداشت شده اطلاعيه عفو بين الملل عفو بين الملل شماره نمايه عفو بين الملل: MDE13/056/2009 فراخوان فوری 09/150 نگرانی از استفاده مفرط از زور/شکنجه ايران: تظاهرکنندگان عليه اعلام انتخاب دوباره رئيس جمهور احمدی نژاد هزاران نفر از مردم عمدتا حامی ميرحسين موسوی ـ نامزدی که اعلام پيروزی دوباره رئيس جمهور کنونی احمدنژاد را در انتخابات 12 ژوئن (22 خرداد) به چالش کشيده ـ در خيابان های تهران و ديگر شهرها به تظاهرات پرداخته اند که گاهی به خشونت انجاميده است. اين مردم با خطر زخمی يا کشته شدن به دست نيروهای امنيتی روبرو هستند. بنا به گزارش ها، ده ها نفر دستگير شده و حداقل پنج دانشجو در روز يکشنبه و يک نفر نيز در تظاهراتی در روز دوشنبه کشته شده اند. عفو بين الملل بر اين باور است که احتمال دارد نيروهای امنيتی در صورت وقوع تظاهرات بعدي، که محتمل است، به استفاده مفرط از زور دست بزنند و دستگيرشدگان در خطر شکنجه يا اذيت آزارهای ديگر قرار گيرند. عفو بين الملل در عين حال معتقد است که مقامات آزادی بيان و اطلاعات را به روشی غيرقانونی از طريق مسدود کردن دسترسی به خدمات تلفني، از جمله ارسال پيامک، به رسانه های خارجی و تارنماهای اينترنتي، محدود کرده اند. در تهران، پس از اين که وزارت کشوردر روز 13 ژوئن انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد را اعلام کرد، مرتبا تظاهرات رخ داده است. تظاهرکنندگان گاهی سنگ پرتاب کرده و ساختمان ها، موتورسيکلت ها و اتومبيل ها را به آتش کشيده اند و اعضای نيروهای امنيتی را تهديد کرده اند، و اين نيروها نيز با خشونت و کتک زدن تظاهرکنندگان پاسخ داده اند و حداقل 170 نفر را دستگير کرده اند. در روز 14 ژوئن، جانشين فرمانده نيروی انتظامی تهران گفت که 10 نفر، شامل برخی از سياستمداران، به خاطر ,طراحی, شورش ها و 50 نفر نيز از ,آشوبگران سازمان يافته, دستگير شده اند. حداقل پنج نفر، که نام هايشان به عنوان فاطمه براتي، کسری شرفي، مبينا احترامي، کامبيز شعاعی و محسن ايماني، به عفو بين الملل اعلام شده، گويا در 14 ژوئن در پی حمله نيروهای امنيتی به کوی دانشگاه در تهران به ضرب گلوله کشته شده اند. تعدادی ديگر ـ احتمالا ده ها نفر ـ نيز دستگير و بسياری ديگر زخمی شده اند. عفو بين الملل نام های 13 دانشجو را دريافت کرده که گفته می شود دستگير شده اند. گزارش هايی نيز در باره افرادی به دست رسيده که که در طی تظاهرات در شهرهای ديگر مثل زاهدان، تبريز، مشهد، بابل و شيراز دستگير شده اند. تظاهراتی عليه نتيجه انتخابات، که برای 15 ژوئن فراخوانده شده بود، پس از آن لغو شد که وزارت کشور در اطلاعيه ای تظاهرات عليه نتيجه انتخابات را مجاز ندانست و گفت با نقض کنندگان نظم عمومی ,براساس قانون, برخورد خواهد شد. اما، تظاهرات به هرجهت انجام شد و مير حسين موسوی و يک نامزد ديگر انتخابات رياست جمهوري، مهدی کروبي، گفتند که به منظور ,آرام کردن جمعيت, در آن شرکت خواهند کرد. طبق گزارش ها، زدوخوردهايی بين حاميان ميرحسين موسوی و رئيس جمهور احمدی نژاد رخ داد و گويا يکی از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله کشته شده است. تجمعی به خاطر پيروزی رئيس جمهور احمدی نژاد در تهران در روز 14 ژوئن، که در آن هزاران نفر از هواداران او شرکت کردند، اجازه برگزاری گرفته بود. ظاهرا مقامات می کوشند گزارش دهی در باره ناآرامی ها را محدود کنند و با بستن شبکه ارسال پيامک، مسدود کردن دسترسی به تارنماهای مختلف اينترنتی از جمله فيس بوک و تارنماهای پشتيبان مير حسين موسوي، و پارازيت انداختن روی برنامه های رسانه های خارجی مثل بی بی سي، مانع از سازماندهی تظاهرات به وسيله هواداران مير حسين موسوی بشوند. خطوط تلفن به تهران به طور ادواری مختل شده اند. اطلاعات پس زمينه ای در روز 10 ژوئن، دو روز پيش از انتخابات، در پی اجتماعات گسترده عمومی درحمايت از ميرحسين موسوي، رئيس دفتر سياسی سپاه پاسداران هواداران او را متهم کرد که بخشی از يک ,انقلاب مخملی, هستند که موفق نخواهد شد. پس از اين که وزارت کشور نتايجی را اعلام کرد که نشان می داد رئيس جمهور احمدی نژاد با تفاوتی که به نظر بسياري، زياد و غيرقابل انتظار بود، برنده شده، او مدعی پيروزی شد. مقام رهبري، آيت الله خامنه ای که از بالاترين قدرت در ايران برخوردار است، انتخاب دوباره او را تاييد کرد. ميرحسين موسوي، که گفته است وزارت کشور ابتدا به او گفته بود برنده شده است، اين نتيجه را يک ,صحنه آرايی خطرناک, خوانده است و هم او و هم يک نامزد ديگر، محسن رضايي، شکايت های رسمی به شورای نگهبان، که نظارت بر انتخابات را به عهده دارد، ارسال کرده اند. ظرف 10 روز در باره شکايت ها تصميم گيری خواهد شد. مقامات ايران وظيفه دارند نظم و قانون را برقرار کنند و از امنيت شهروندان محافظت کنند. اما، بنا به قانون بين المللی هر گونه محدوديت بر حق آزادی تجمع بايد ضرورت داشته باشد و برطبق قانون به نفع امنيت ملی يا امنيت عمومي، نظم همگاني، حمايت از سلامت يا اخلاق عمومی يا حمايت از حقوق و آزادی های ديگران باشد. هرگونه محدوديتی از اين قبيل بايد در تناسب با هدفی قانونی و بدون توسل به تبعيض، از جمله به خاطر عقايد سياسي، باشد. حتا در صورتی که چنين محدوديتی طبق قانون بين المللی توجيه پذير باشد، برقراری نظم بايد طبق موازين بين المللی مربوط به اجرای قانون باشد که به مسئولان اجرای قانون اجازه می دهد تنها در صورتی به استفاده از زور متوسل شوند که کاملا ضروری باشد و فقط به ميزانی که برای اجرای وظيفه شان لازم است، و از سلاح گرم فقط در صورتی استفاده کنند که برای محافظت از زندگی انسان ها کاملا اجتناب ناپذير باشد. مجريان قانون بايد خويشتن�داری نشان دهند، خسارت يا جراحات را به حداقل برسانند و به زندگی انسان ها احترام بگذارند و از آن محافظت نمايند. اقدامات پيشنهادی: لطفا هر چه سريعتر نامه هايی به فارسي، عربي، انگليسي، فرانسوی يا به زبان خودتان بفرستيد و: ـ از مقامات بخواهيد در کنترل هر تظاهرات آتی مربوط به نتيجه انتخابات خويشتن داری به خرج دهند و تضمين کنند که سلاح گرم فقط به عنوان آخرين وسيله و در شرايطی که برای محافظت از زندگی انسان ها اجتناب ناپذير باشد، به کار گرفته شود؛ ـ تاکيد کنيد که تمام بازداشتيان بايد از شکنجه و ديگر اذيت و آزارها محفوظ بمانند، به خانواده ها و وکلايشان و نيزهرگونه مراقبت پزشکی ضروری دسترسی داشته باشند و بدون تاخير در مقابل يک قاضی حاضر شوند تا بتوانند اساس بازداشت خود را مورد اعتراض قرار دهند؛ ـ مقامات را فرابخوانيد تا يک تحقيق مستقل در باره کنترل بر تظاهرات، و به ويژه مواردی که مرگ و جراحت گزارش شده، انجام دهند؛ ـ خواستار شويد که هرکسی که صرفا به خاطر بيان مسالمت آميز عقايدش در باره نتيجه انتخابات دستگير شده، فورا و بدون قيد و شرط آزاد شود؛ ـ از مقامات بخواهيد که به محدوديت غيرقانونی بر آزادی تشکل، تجمع و بيان، از جمله آزادی پی�جويي، دريافت و پخش اطلاعات و نظريات، خاتمه دهند. نامه�ها را به مقامات زير بفرستيد: وزير کشور صادق محصولی وزارت کشور خيابان دکتر فاطمی تهران، جمهوری اسلامی ايران فکس: 203 896 8 21 98+ 547 899 8 21 98+ 203 650 6 21 98+ عنوان: جناب آقای رئيس قوه قضاييه آيت الله محمود هاشمی شاهرودی حوزه رياست قوه قضاييه خيابان پاستور، خيابان ولی عصر، پايين تر از سه راه جمهوري، تهران کد پستی 1316814737، جمهوری اسلامی ايران پست الکترونيکی: shahroudi@dadgostary-tehran.ir (در قسمت موضوع بنويسيد: خدمت آيت الله شاهرودی) عنوان: جناب آقای رونوشت برای: رهبر جمهوری اسلامی ايران آيت الله سيد علی خامنه ای دفتر مقام رهبری خيابان جمهوری اسلامي، خيابان شهيد کشور دوست، تهران، جمهوری اسلامی ايران پست الکترونيکی: info_leader@leader.ir از طريق تارنمای: (انگليسی) http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (فارسی) http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter عنوان: جناب آقای و نمايندگان ديپلماتيک ايران در کشور خودتان. لطفا درخواست ها را فورا ارسال کنيد. در صورتی که بخواهيد پس از 27 ژوئيه 2009 نامه بفرستيد، از دبيرخانه عفو بين الملل يا دفتر عفو بين الملل بخش خودتان سوال کنيد.

۱ نظر:

roohe گفت...

نترس نترس نترس. هر قطره خون ریخته شده تقاسش پس گرفته خواهد شد.هر جان داده شده هزارها جان دیگر را استقامت خواهد داد. در تاریخ دنیا هیچ دولتی با کشتن مردمش دوام نخواهد آورد حالا چطور این ظاهر مسلمانان دوام خواهند آورد .عزیزانم درخت آزادی با خون عزیزان و شهدا آبیاری میشود نه با آب. جنایات این قاتلان وسیلهٔ است برای آزادی مردم شجاع ایران. برای آزادی ملت ایران مقدس صد بار جان خواهم داد.

هموطنان عزیزم: حضرت محمد با کفار جنگید امام حسین با کفار جنگید، آیا مردم مسلمان ایران کافرند چرا مردم مسلمان ایران قتل عام میشوند. بسیجی‌،پاسدار،ارتشی،دانشجو،بازاری ما همه ایرانی‌ و مسلمان هستیم. تاریخ نشان داده که هر دولتی که مردم خودش را به هر دلیلی‌ کشت از کار بر خواهد افتاد و حضرت عظما،احمدی‌نژاد،بسیج و غیره استثنا ندارند.خداوند از ظلم هیچ شخصی‌ نخواهد گذشت. به نام اسلام جوانها کشته شدند به نام اسلام خانوادهها داغدار شدند حالا چطور میشه باور کرد که خدا وجود ندارد.بسیجیهای عزیز،پاسداران از راه بدر شده دستهاتون را آغشته به خون معصومین نکنید.آزادی کلام،آزادی فکر و بیان انسان را کافر نخواهد کرد به اسلام و مسلمانان رحم کنید تا خداوند به شما رحم نماید.چاره ای‌ ندارم جز اینکه از ارتش مقدس بخواهم که این جنایات فقط به دست ارتش به انتها خواهد رسید.‌ای سرباز،ای نگهبان وطن ، به داد میهن و هموطنان برس.

نقش آیات قرانی در پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی
گاهی در جامعه اتفاق می افتد که شاهدین یک امر بدون در نظر گرفتن رضایت خداوند ورعایت حق مردم از شهادت واقعی کتمان می کنند وبهانه آنها این است که اگر حق مردم هم تضییع می شود ولی آنها خودر ا به دردسر نیندازند در صورتیکه در ایات زیر اشاره شده که کتمان شهادت یک عمل طالح وزشت است :۱۴۰و۱۴۶و۲۸۳بقره و۱۰۶مائده و۳۳انعام

rooheneda@gmail.com