۱۳۸۸ تیر ۱۹, جمعه

رسیده به امیل اندیشه دوستان تقریبا 7 ساعت در شهر گشتم در میان کانونهای تجمعی که قرار بود معترضان جمع باشند/ عالی بود حضور مردم علیرغم جو پلیسیو نظامی علیرغم تعداذ بسیار زیاد نیروهای اطلاعاتی در میان مردم از پیاده روهای جلوی دانشگاه تهران راه افتادم که جوانها با آرامش آنجا نشسته بودند حدود ساعت 4 و بعد تا چهارراه انقلاب و کم کم نیروهای پلیس بیشتر و بیشتر شد به طرف پارک لاله رفتم و البته جوسننگین تر شد حمله هم شروع شد در کمال وقاحت از پلاک ماشین ها فیلمبرداری میکردند و بعد شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور و در مقابل گاز اشک آور دستگیریهای تک و توک وایجاد رعب و که البته نه کسی ترسید و نه کسی تا ساعات پایانی شب به خانه برگشت روز خوبی بود امیدهایم را باور میکنم ومی دانم نا امید مردمان را معادی مقدر نیست چاووشی امید انگیز ماست که این قافله را به مقصد می رساند دوستانم از درگیریهای شدید تر در ولیعصر و چهار راه طالقانی خبر میدهند

هیچ نظری موجود نیست: