۱۳۸۸ تیر ۲۷, شنبه

درگذشت یک بازداشتی ۱۸ تیر این فرد که نام او اعلام نشده، بر اثر بیماری تنفسی شدید در بیمارستان درگذشته است به گزارش خبرنامه امیرکبیر: یکی از افراد بازداشت شده در روز ۱٨ تیر ماه که به کمپ کهریزک منتقل شده بود، جان باخت. این فرد که دچار بیماری تنفسی شدید بود، پس از چند روز از کمپ کهریزک به بیمارستان منتقل شده است اما در بیمارستان به دلیل ضعف شدید جسمانی جان باخته است. گرچه تعداد بازداشت شدگان تظاهرات روز ۱٨ تیرماه بیش از ۴۰۰ نفر اعلام شده است، اما نزدیک به ۱۴۰ نفر از بازداشت شدگان پس از دستگیری به کمپ کهریزک منتقل شده و برای ۵ روز در آنجا در بازداشت بوده اند. این افراد در مدت بازداشت خود در کمپ کهریزک در وضعیت بسیار بدی به سر برده اند. این افراد در مدت بازداشت بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و موهای سر آنها تراشیده شده است. بازداشت شدگان در کمپ کهریزک پس از ۵ روز به زندان اوین منتقل شده اند اما در مدت بازداشت خود در کمپ کهریزک در شرایط بهداشتی بسیار بدی قرار داشته اند و برای چند روز به این افراد هیچ گونه غذایی داده نشده است.

هیچ نظری موجود نیست: