۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

شلیک گاز اشک آور در بهشت زهرا.
شلیک گاز اشک آورو استفاده از باتوم برقی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در بهشت زهرا.همچنان با وجود حضور پر رنگ نیروهای انتظامی فریاد یا حسین و الله اکبر از نقاط مختلف بهشت زهرا شنیده می شود.نیروی های ضد شورش از روشن نمودن شمع بر سر مزار کشته شدگان اخیر توسط مردم جلوگیری می نماید. پلیس ضد شورش با کسانی که بخواهند فیلم تهیه کنند به شدت برخورد می کند.زهرا رهنورد در میان فریاد یا حسین مردم در بهشت زهرا حاضر شد.يکی از شعارها : پرچم خرچنگ نمیخوایم رهبر الدنگ نمیخوایم هزاران نفر در قطعه 257 بهشت زهرا ...
تظاهر کنندگان سعی‌ در خروج کروبی‌ از دست ماموران هستند ...جنگ گریز در بهشت زهرا ادامه دارد..در حمل مستقیم گاز اشک آور را به صورت تظاهر کنندگان میزنند یگان ویژه به کمک ماموران آمدند..

هیچ نظری موجود نیست: