۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

یک سال حبس تعلیقی برای یک فعال کمپین آگوست 3, 2009 شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران نفیسه آزاد را به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعلیقی محکوم کرده است. این حکم به مدت سه سال در تعلیق خواهد بود. این شعبه دادگاه در حالی این حکم را برای این عضو کمپین یک میلیون امضاء صادر کرده است که پیش از این دو متهم دیگر این پرونده را از همین اتهام تبرئه کرده بود. نفیسه آزاد در منطقه کوهستانی توچال در بهمن ماه سال گذشته و به همراه دو داوطلب کمپین یک میلیون امضا بازداشت شد و پس از گذراندن 6 روز در بازداشت به قید کفالت آزاد شد. تا کنون بیش از 60 عضو کمپین یک میلیون امضا با اتهامی مشابه دستگیر شده اند. عده ای از اعضای کمپین از اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل جمع آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز تبرئه شده اند، عده ای نیز احکام زندان برای همین اتهام گرفته اند. رویه قضایی در پرونده های کمپین یک میلیون امضا طی سه سال گذشته رویه ثابتی نبوده است.نفیسه آزاد ابراز امیدواری کرد که با توجه به آخرین حکم دادگاه تجدید نظر در پرونده پرستو اللهیاری که جمع آوری امضا و عضویت در کمپین را جرم ندانسته بود، با پرونده او نیز در مرحله تجدید برخورد منصفانه صورت گیرد.

هیچ نظری موجود نیست: