۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

دستگیری مهندس متاجی رئیس پالایشگاه تهران

دستگیری رئیس پالایشگاه تهران از بیم آغاز اعتصاب دراین پالایشگاه الف- چند روز است که مهندس متاجی رئیس پالایشگاه تهران دستگیر وبه محل نامعلومی منتقل شده است. همکاران متاجی در پالایشگاه تهران وهمچنین در وزارت نفت می گویند علت دستگیری این بوده است که خانواده اش شب ها روی بام "الله اکبر" می گفته اند!> کارمندان و کارکنان پالایشگاه تهران، مانند اکثریت کارمندان شرکت نفت از معترضین به نتیجه اعلام شده انتخابات هستند و برخورد بامهندس متاجی از بیم آغاز اعتصاب در پالایشگاه تهران و ایجاد ترس در محل بوده است. در شب های "الله اکبر" در شهرک های سازمانی کارمندان شرکت نفت ودیگر شرکتهای صنعت نفت صدای الله اکبر حتی یک شب قطع نشد. لازم به ذکر است قبل از انتخابات در همایشی که با حضور مدیران ارشد صنعت نفت در باشگاه نفت در تهران برگزار شد وقتی احمدی نژاد واردسالن شد مسئول بسیج وزارت نفت به این امید که بقیه با او همراهی خواهندکرد شعاد دادصل علی محمد بوی رجایی آمد، اما هیچکس از حاضرین در سالن با اوهمراهی نکردند واین موضوع تا مدت هاتبدیل به جوک شده بود برای کارمندان صنعت نفت. صنعت نفت کشور که حوزه ای کاملا تخصصی است نسبت به تصمیمات غیرکارشناسی احمدی نژادو تیم او شدیدا انتقاد دارد .آن ها در محافل خود نقل می کنند احمدی نژاد در بازدیدی که از یکی پایانه هاداشته گفته است به جای این که نفت را در بشکه صادر کنید بهتر نیست برای جلوگیری از اتلاف اینهمه بشکه در تانکر هایی با ظرفیت بالاتر بریزید! اوفکر می کرده وقتی نفت را با واحد بشکه اعلام می کنند داخل بشکه های مثلا 200 لیتری !! می ریزند و صادر می کنند. خدا می داند این ها که نوشتم جوک نیست، واقعیت دارد . شما از هر کارمند صنعت نفت بپرسید اینرامی داند . کارمندان صنعت نفت که سال ها در این صنعت زحمت کشیده اند وقتی می بینند دولتی با این سطح از دانش !! برای آن ها تصمیم می گیرد و وقتی می بینند تمام طرح ها خوابیده و صدها پیمانکار بزرگ و کوچک برای گرفتن طلبهای معوقه خود ناله اشان به آسمان رسیده است با مسبب دانستن این دولت لحظه شماری میکنند تا از این بن بست خارج شوند. بدنه صنعت نفت کشور با اکثریت قریب به اتفاق مخالف احمدی نژاد هستند

هیچ نظری موجود نیست: