۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

تحویل پیکر کشته شدگان این اخبار در حالی منتشر می شود که طی روزهای گذشته پیکر چند تن از کشتهشدگان به خانواده های آنان تحویل داده شده است. خانواده هایی که سرگردانو درمانده از پی گیریهای بی جواب، پیکر عزیزانشان را در بهشت زهرا به خاکسپرده اند. این مساله به شدت نگرانی خانواده های بازداشت شدگان را در پیداشته است. آنان هم از کشته شدن فرزندانشان می ترسند و هم از اینکهفرزندانشان مورد شکنجه قرار بگیرند و در مراجعه به دادگاه انقلاب ایننگرانی ها را بر زبان می آورند. اما فقط با برخوردهای تند مسولانی مواجهمی شوند که مطابق قانون باید پاسخگو باشند و نیستند.در حالیکه مقامات رسمی آمار بازداشت شدگان را 500 نفر ذکر می کنندگروههای مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند که تعداد بازداشت شدگان بیش از2000 نفر است.

هیچ نظری موجود نیست: