۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

خبرهای تازه
در بهشت زهرا درگیری های پرا کنده یی بین مردم و نیروهای امنیتی و شبه امنیتی بسیج گزارش می شود. جمعیت یک صدا فریاد می زند:
عزا عزاست امروز! روز عزاست امروز. ایرانی باغیرت !صاحب عزاست امروز.
جمعیت بیش از 10 هزار نفر گزارش می شود.
شاهدان عینی از حضور مردم در مناطق مرکزی و جنوب تهران خبر ‏داده اند. پلیس به شدت از تجمع ‏افراد در میدان فردوسی تهران جلوگیری می کند. ضدشوروش به طور گسترده در گورستان ‏بهشت زهرا مستقر شده و به ضرب باتوم مانع از ورود ‏افراد و همچنین میرحسین موسوی به داخل گورستان شد.

هیچ نظری موجود نیست: