۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

خبر تایید شده
پول و طلا به ارزش هیجده میلیارد دلار و نیم با کامیون از ایران به ترکیه منتقل شد هنگام ورود به ترکیه این کامیون از طرف ماموران گمرگ موردبازرسی قرار گرفت و آنان با بیست تن طلا و با انبوهی از دلارهای آمریکائی به ارزش هیجده میلیارد دلار و نیم مواجه شدند این خبر بعنوان بمب خبری به سرعت در ترکیه منتشر شد بنا بر رسانه های خبری این نقدینه متعلق به اسماعیل صفریان تبعه ایران می باشد

هیچ نظری موجود نیست: