۱۳۸۸ مرداد ۲۲, پنجشنبه

محموله 18.5 میلیارد دلاری متعلق به سپاه بود ه است
خبرگزاری مستقل زاگرس (ایناز) سه شنبه 20 مرداد 1388 در پی افشای دزدی 18.5 میلیارد دلاری
سپاه پاسداران که در ترکیه گیرافتاد رژیم تلاش کاذبی به خرج دا تا این خبر را تکذیب کند. اما شواهدحکایت از آن دارد که این خبر صحت دارد و اسماعیل صفاریان نسب یک پاسدارهمدست احمدی نژاد است که در کودتا نیز دست داشته است و به دلیل پیش بینیبحرانی شدن اوضاع به دلیل کودتای برنامه ریزی شده و احتمال فرار سپاهپاسداران از کشور ماموریت یافته است که این پول را در اکتبر 2008 از کشورخارج سازد. اما به دلیل ناشیگری این پول به دست پلیس ترکیه افتاده است.
پاسدار اسماعیل صفاریان نسب فرزند عباس (به احتمال زیاد متولد 1337) کهدر زیر تصویر پاسپورت وی را می بینید از افرادی بوده که در واحد «طرح هایبرون مرزی» سپاه قدس سپاه پاسداران مسول پولشویی بوده و میلیاردها دلارپول های قاچاق مواد مخدر یا نفت غیرمجاز را به کشورهای دیگر (ترکیه،لبتان و...) می برده است. وی همکار پاسدارملاعباسی است که در دمشق وبیروت فرماندهی نیروهای سپاه در این مناطق را بر عهده داشت. اسماعیل صفاریان نسب جزو حلقه ی سپاه ارومیه بوده است که مسولیت نظارت برخروج مواد مخدر واراداتی از افغانستان را از مرزهای آذربایجان بر عهدهداشته است. پاسدار محصولی یکی دیگر از اعضای این باند است. سپاه مسولیتتامین بیش از 80 درصد از کل مواد مخدر صادراتی به اروپا و آسیای مرکزی رادر اختیار دارد. بخش دیگری از درآمد میلیاردی سپاه از واردات مشروباتالکلی و صادرات سکس به دست می آید.
در فیلمی که در زیر به زبان ترکی می بینید مقامات رسمی ترکیه به خبرنگاراین کشور واقعیت داشتن این خبر را توضیح می دهند: http://www.youtube.com/watch?v=vDjabQigMGE

هیچ نظری موجود نیست: