۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

باز هم از ایران : فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده از میدان بهارستان؛ اعتراضات بصورت دسته های چند صد نفره در خیابانهای مختلف شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. بخاطر وجود گسترده نیروهای سرکوبگر، قبل از شروع هر اعتراض مردم ابتدا نیروهای سرکوبگر را هو می کنند و بعد هم به هم می پیوندند و یک اعتراض چند صد نفره را شکل میدهند، سپس از آن نقطه بسوی میدان بهارستان حرکت می کنند. آنها شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور، الله اکبر و مجتبی بمیری رهبری را نبینی را سر میدهند. وقتی که با نیروهای مهاجم ولی فقیه علی خامنه ای مواجه می شوند و مورد یورش انها قرار می گیرند بعد از مدتی ادامه دادن به اعتراضات خود متفرق می شوند و در نقطه ای دیگر دوباره تظاهرات شروع می شود. این نوع حرکت های اعتراضی در خیابان های مختلف در جریان است. حرکت های اعتراضی چندصد نفره در خیابان هایی مانند جمهوری، سپه سالار، ناصر خسرو و سعدی بصورت مستمر ادامه می یابد. در خیابان سعدی خودروها با بوق زدن با اعتراضات مردم همراهی می کنند که مورد هجوم گارد ویژه قرار می گیرند و با باتون بر کاپوت و شیشه‍ی جلوی ماشین ها می کوبند. در جریان حرکت اعتراضی مردم که از خیابان سپه سالار و جمهوری به سوی میدان بهارستان ادامه داشت تعدادی از تظاهر کنندگان دستگیر شدند که تخمین زده می شود بیش از ۱۲ نفر باشند. همچنین جلوی ایستگاه مترو ۴ نفر دستگیر شدند. علاوه بر گارد ویژه، سپاه پاسداران، بسیج و لباس شخصی، تعداد زیادی از افرادی که لباس مشکی به تن دارند سوار بر موتور وارد صحنه شده اند که رفتارشان با مردم بسیار وحشیانه است. تعداد نیروهای سرکوبگر خیلی زیاد است و میدان بهارستان و خیابان ها و کوچه ها را در اشغال خود دارند.

هیچ نظری موجود نیست: