۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

گزارش تکمیلی از ایران :
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران:
بنابه گزارشات رسیده از از نقاط مرکزی شهر تعداد زیادی از مردم و جوانان در میادین و خیابانهای مرکزی شهر حضور دارند و خود را آماده شکل گیری اعتراضات می کنند.در نقاط مرکزی شهر تعداد زیادی از مردم تجمع نموده اند بطوری که پیاده روها مملو از جمعیت است. آنها خود را برای آغاز اعتراضات گسترده در سطح شهر و بخصوص نقاط مرکزی شهر آماده می کنند.محل هایی که مردم در حال تجمع هستند عبارتند از میدان فاطمی، میدان ولی عصر، میدان انقلاب، ونک و نقاط دیگر...نیروهای سرکوبگر گارد ویژه سپاه پاسداران، بسیج و لباس شخصی ها بصورت گسترده در نواحی مرکزی شهر مسقر شده اند. نیروهای موتور سوار در حال مانور دادن و ایجاد رعب و وحشت هستند و گارد ویژه باتون بدست آماده تهاجم به مردم می باشد. آنها همچنین تعداد زیادی از خودرهای خود را که مملو از نیرو هستند مستقر کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: