۱۳۸۸ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

لطفا با پخش این خبر جوانان اسیر را یاری کنید! هم اکنون از تهران با تماس تلفنی خبر دادند رژیم دست به اعدام جوانان دستگیر‌شده‌ای با نام فروشندگان مواد مخدر زده است که این جوانان ندامت‌نامه امضا نمی‌کنند و در زندانها اعتراض‌های خیابانی خود را پذیرفته و روبروی ماموران رژیم ایستادگی می‌کنند. از مقامات مسئول جهانی بخواهیم تا از اعدام جوانان دستگیر شده به نام دزد و قاچاقچی و متجاوز جلوگیری کنند. این خبر از شخص موثقی که فرزند برادرش در تظاهرات دستگیر شده و جزو اعدام‌شده‌های دو روز پیش است داده شد. تمنا داریم این خبر مهم را برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر جوانان به همه مردم جهان آگاهی دهید تا به گوش مسئولین موثر بین‌المللی برسد تا شایدکاری بکنند .

هیچ نظری موجود نیست: