۱۳۸۸ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

رييس اداره سياسي سپاه : موسوی، کروبی و خاتمی را بازداشت کنید راديو فرانسه : رييس اداره سياسي سپاه پاسداران در مقالۀ خود می نویسد: "نظام اسلامي، نظامي است که حضرت امام حفظ آن را از اوجب واجبات دانسته و تاکنون براي حفظ اين نظام الهي هزينه هاي سنگيني ملت مسلمان و انقلابي ايران پرداخت کرده است. بنابراين هر جريان و هر فرد با هر سابقه و موقعيتي که بخواهد در همراهي با آمريکا اين شيطان بزرگ، نظام اسلامي را تغيير دهد و به جاي آن يک نظام غيرديني مستقر سازد، بايد به عنوان يک جريان برانداز و خيانتکار مجازات گردد". يدالله جواني به محاکمات اخیر تهران اشاره می کند و می افزاید: "در متن کیفرخواست (...) تصريح شده که جرياني با حمايت غرب و به ويژه آمريکا با استفاده از بستر انتخابات رياست جمهوري، قصد کودتاي مخملي در ايران داشتند". او سپس می پرسد: "سوال اين است که عوامل اصلي اين کودتا چه کساني بوده اند و هدف اصلي آنان از انجام اين کودتا چه بوده است؟" يدالله جواني ادامه می دهد: "پس از دستگيري عده ای از اغتشاش گران و عوامل فعال در ستادها و اتاق هاي فکر کودتاي مخملي، افرادي تلاش کردند که آنان را آزاد نمايند و نگذارند مسائل روشن شود. نگراني جريان دوم خرداد از پخش اعترافات بازداشت شدگان، سبب گرديد که آنان با توسل به برخي مراجع، نخبگان سياسي و حقوقي، هر نوع اعترافي را قبل از دادگاه، فاقد ارزش و اعتبار حقوقي اعلام کنند و با فضاسازي رسانه اي مانع از پخش اعترافات شوند"... رييس اداره سياسي سپاه هدف از "کودتای مخملی" را ایجاد یک دولت سکولار می داند و می نویسد: "کساني که در دوره دوم خرداد و در سکولاريزه کردن کشور شکست خوردند، با يک برنامه ريزي جديد و با برگ ميرحسين به عنوان يک چهرۀ به ظاهر خط امامي وارد صحنه شدند". این عضو عالیرتبۀ سپاه، میرحسین موسوی را "کانديداي اصلي بخش ساختارشکن دوم خرداد" معرفی می کند و خواهان بازداشت او، کروبی و خاتمی می شود

هیچ نظری موجود نیست: