۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

خبر تازه از سقوط هواپیمای پیشین توپولوف سقوط اخیر یک فروند هواپیمای توپولف ایران در قزوین به خاطرانفجار محموله ای از تسلیحات بود که قرار بود در لبنان به جنبش حزب الله تحویل داده شود" روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا،نوشت: "سقوط اخیر یک فروند هواپیمای توپولف ایراندر قزوین به خاطر انفجار محموله ای از تسلیحات بود که قرار بود در لبنان به جنبش حزب الله تحویل داده شود" روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» در گزارشی مینویسد:"این هواپیمای حامل تسلیحات و مواد انفجاری در نظر داشت پس از رسیدن به ارمنستان ،محموله خود را از راه ترکیه به سوریه منتقل کرده و از آنجا این تسلیحات از راه زمینی به لبنان منتقل شود." در ادامه این گزارش آمده است: "انتقال تسلیحات بخشی ازیک عملیات ویژه سپاه بود و برخی از اعضای این نهاد نظامی در میان قربانیان سانحه قرار داشتند."

هیچ نظری موجود نیست: