۱۳۸۸ شهریور ۱۳, جمعه

شعار مرگ بر دیکتاتور بر فرق سر نمایندگان دیکتاتور را تماشا کنیم

هیچ نظری موجود نیست: