۱۳۸۸ مهر ۲۲, چهارشنبه

دومین دیدار با جوانان فعال ایرانی در پاتوق کتاب اندیشه جمعه 16 اکتبر

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند جمعه ۱۶اکتبرساعت ۷بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه با توجه به استقبال ازدیداروگفتگوبا جوانان درنشست جمعه ۹ اکتبر دومین نشست وگفتگوباجوانان نسل دوم فعال ایرانی درشهرگوتنبرگ خانم ها: پریسا نصرآبادی،گلی خواجه گری پیرامون:مسائل جوانان ایران وموانع موجود برسر راه فعالیت های آنان زمان: جمعه۱۶اکتبر ۲۰۰۹ساعت ۷ تا ۱۰شب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه ۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/ ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: