۱۳۸۸ مهر ۲۶, یکشنبه

دنیا خانه من است نهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید

نهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید درسوئد29-23 اکتبر 2009 گوتنبرگ – سوئد دنیا خانه من است نهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید 29-23 اکتبر 2009 گوتنبرگ – سوئد بدینوسیله برنامه ریزی نهمین دوره جشنواره بین اللملی سینمای تبعید را به آگاهی سینماگران و دست اندرکاران تولید فیلم وعلاقمندان به فرهنگ و هنربا لنده می رسانیم . کارنامه بیش از یک دهه حضورجدی این جشنواره درزندگی فرهنگ وهنر جهانی ، به ویژه نقش آن درانعکاس و شناساندن آثار سینماگران تبعیدی و مهاجر، گواه روشنی بر ضرورت و تداوم حرکت برگزاری جشنواره سینمای تبعید است : - جشنواره سینمای تبعید می کوشد محلی باشد برای نمایش آثارسینمایی و برخورد آزاد اندیشه های سینماگران تبعیدی و مهاجرجهان ، صرف نظراز تعلق های ملی- نژادی و مذهبی آن ها. - جشنواره سینمای در تبعید با بهره گیری ازهنرسینمای بالنده ، درراستای دفاع از آزادی بیان و اندیشه ،توسعه دمکراسی و عدالت اجتماعی می کوشد. - جشنواره سینمای تبعید حکومت های دیکتاتوری و همسان سازی اید.لوویکی آن ها را عاملان اصلی آوارگی و پناهندگی انسان ها می داند ودراین راستا با برنامه های سینمایی به روشنگری می پردازد. - جشنواره سینمای تبعید درجهت تقویت تفاهم گروه های قومی ، همزیستی آنها ، و توسعه چند گانگی فرهنگی در کشورهای پناهنده پذیر تلاش می کند. جشنواره سینمای تبعید سینماگران و تهیه گننده گان فیلم را دعوت به شرکت دردوره جدید جشنواره می کند ، و برای بخش ها و برنامه های زیرفیلم می پذیرد: بخش اصلی جشنواره • تبعید تجربه ای جهانی بخش نمایش فیلم های سینماگران تبعیدی ومهاجر. برای شرکت دراین بخش از نظرتم و موضوع محدودیتی وجود ندارد. فیلم ها می توانند در شکل ها ی داستانی ، مستند ، نقاشی متحرک ویا تجربی باشند. بخش ویژه • سینمای زیرزمینی ایران o فیلمها یی که بر بنیاد دگراندیشی و باورمندی به دمکراسی ، نوگرایی درشکل و بیان هنری – درتقابل با نظام سیاسی و ارزشهای مسلط تنیده شده در بافت اجتماعی فرهنگی و هنری جامعه ایران ، و در نفی آن ها ساخته شده باشند. o فیلم ها می بایستی بطورآزاد ،جدا از سیستم کنترل دولتی ویا نهادهای موازی وابسته به آن ها در داخل ایران ساخته شده باشند . o فیلم ها می با یستی مستقل ازمجاری جاری نظارت بر پخش ونمایش دولتی و یا صنفی رسمی به نمایش عمومی درآمده باشند. o برای فیلم های درخواست شرگت دراین بخش هیچ گونه محدودیتی از نظر موضوع ، شکل و نوع بیان و مدت زمان وجود ندارد. * بورس تولیدی - ویژه جشنواره سینمای تبعید در جهت تقویت کار قیلمسازی زیرزمینی در ایران و درراستای حمایت از روند آزادی ونو اندیشی در عرصه فرهمگ و هنر، بویژه سینما در ایران دو کمک هزینه تولیدی به دو فیلمساز یا گروه تولیدی زیر زمینی در داخل ایران به مبلغ 2000 دلاربه هرگروه 1000 اهداء می کند. یک هیئت مرکب ازنمایندگان نهادهای فرهنگی و هنری سوئدی گروه های واجد شرایط کمک هزینه را انتخاب می کنند. * توصیه می شود : برای حفظ امنیت وپیش گیری ازپی گرد های پلیسی ، از فیلمسازان ویا گروه های تولیدی علاقمند به شرکت دراین بخش جشنواره، تقاضا می شود که آثارشان را بطورغیرمستقیم ، با استفاده ازامکانات دوستان و آشنایان خود در کشورهای دیگر- فیلم هایشان را برای دفتر جشنواره ارسال نمایند. قیلمسازان و گروه های تولیدی می توانند مسثقیما پرسشنامه درخواست شرکت در جشنواره را درصفحه اینترنتی جشنواره پرکنند. * پانوراما- تصاویر نقاط آتش برنامه آزاد برای نمایش فیلم هایی در باره تنش ها، برخوردها و مسائل بحرانی نقاط پر تلاطم جهان، از جمله در باره : - عراق ، مسئله اشغال و مقاومت - فلسطین بویژه غزه - افغانستان ، بویژه مسائل زنان - و..... برای این بخش آثارقیلمسازان غیر تبعیدی و غیر مهاجر پذیرفته می شود. * کودکان بدون برگه اقامت فیلم هایی در باره وضعیت کودکان و نو جوانان پناهجوی در انتظار اقامت. برای این بخش آثارقیلمسازان غیر تبعیدی و غیر مهاجر پذیرفته می شود. * زنان فیلمساز تبعیدی برنامه ای مستقل برای نمایش فیلم هایی که توسط زنان فیلمساز تبعیدی/مهاجر ساخته شده باشند. این برنامه کوششی است در شناخت ویژه گی ها و چگونگی نگاه فیلمسازان زن تبعیدی- انعکاس مسائل آنها و دغدغه های ذهنی شان در فیلم. بخش های جنبی * نگاهی دیگر آثار سینماگران غیر تبعیدی و غیر مهاجرکه تم و موضوع فیلم های آنها درباره مسائل وضعیت زندگی تبعیدی ها و مهاجرین باشد. * اودیسه سینما - اودیسه آزادی برای این بخش فیلم هایی پذیرفته می شود که موضوع آ نها درباره تلاش ها ومبارزات آزادی خواهانه انسان ها ، عدالت جویانه و علیه نابرابری های اجتماعی. برای این بخش آثارقیلمسازان غیر تبعیدی و غیر مهاجر پذیرفته می شود. مقررات شرکت دادن فیلم برای نمایش در جشنواره - جشنواره سینمای در تبعید ، یک جشنواره غیررقابتی است . - آثار سینماگران غیر تبعیدی و غیر مهاجر برای برنامه های زیر پذیرفته می شود: نگا هی دیگر ، اودیسه سینما - اودیسه آزادی ، پانوراما- تصاویر نقاط آتش ، کودکان بدون برگه اقامت - فیلم ها در قطع 35 میلیمتری و 16 میلیمتری و آثار ویدئویی در فرمات های Beta ، DV.Cam یا DVD برای شرکت در جشواره پذیرفته می شوند. - کمیته انتخاب فیلم جشنواره ازمیان فیلم های متقاضی شرکت در جشنواره ، فیلمهای برنامه ها را انتخاب می کند . - برای شرکت در جشنواره می بایستی پرسشنامه شرکت در جشنواره همراه با نسخه بازبینی DVD فیلم حداکثر تا15 آگوست (August ) 2009 به دفترمرکزی جشنواره درکشور سوئد ارسال شود. علا قمندان برای کسب اطلاعات وآشنایی بیشتر می توانند به سایت اینترنتی جشنواره مراجعه کنند ویا به وسیله پسست الکترونیکی با دفتر جشنواره تماس بگیرند. کمیته برگزار کننده جشنواره • سایت اینترنتی ، پست الکترونیکی و آدرس پستی دفتر جشنواره : www.exilefilmfestival.com E- mail : info@exilefilmfestival.com exile.filmfestival@usa.net Exile Film Festival - Main Office P.O. BOX 7308 402 36 Gothenburg - Sweden TEL/FAX : + 46 (0) 31 14 54 47 Exile Film Festival - French Office E- mail: fr-office@exilefilmfestival.com Exile Film Festival, USA Office E- mail : us-office@exilefilmfestival.com

۱ نظر:

mojtabahojatoleslami@hotmail.com گفت...

سلام
بیشتر از سی‌ سال پیش خونهای ملت ما درخت استقلال ، ازادی ، جمهوری اسلامی را میوه دا ر کرد ولی‌ متاسفانه رهبران ما غصهٔ پول چینی‌ ها و معاملات با اینها را میخورند و یا اینکه غصهٔ. این فلسطینیها و یا بدتر از همه حزب الهی ها را میخورند . هرکس ریش داره با یک اسلحه ادعای اسلامی بودن میکنه . من هزار با ر برای جمهوری اسلامی حقیقی‌ جان میدهم ولی‌ حاضر نیستم یک قطره خون برای این اسلام خراب کنها بدهم . امیدوارم این رهبران ما در روز سال گرد انقلاب فریاد االله و اکبر های مردم را دلیل بر اغتشاشگری تعبیر نکنند همین الله و اکبر های مردم بود که رهبران ما را بر کار گزا شت . بنده سی‌ سال پیش در مدرسهٔ طلاب قم درس خواندم و دو سال و نیم زندان شاه بودم . الله و اکبر