۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه

جمعه 27 نوامبر پاتوق کتاب اندیشه ، یاری مالی به کارگران ایران

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند
جمعه ۲۷نوامبرساعت ۷بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
به استقبال هفتۀ همبستگی( 7تا14 دسامبر2009) در یاری به کمپین مالی با کارگران ایران برویم
پیرامون : نگاهی به اعتراضات جنبش کارگری ایران درمتن مبارزات عمومی سیاسی ضد استبدادی مردمان ایران
برگزارکننده: کانون همبستگی باکارگران ایران- گوتنبرگ
سخنران نشست:
امیرجواهری یکی از سخنگویان کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ
زمان: جمعه۲۷نوامبر ۲۰۰۹ساعت ۷ تا ۱۰شب
مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه ۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس
http://andishegbg.blogspot.com/
ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: