۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

گرامی داشت یادمان چهره های از دست رفته قتل های زنجیره ای سیاسی در ایران

قتل های زنجیره ای سیاسی در ایران در 11 سال پیش ، گرامیداشت یاد همه آن جانها دراین ماه ، گره زدن این یادمان ها با مبارزات عمومی ضد استبدادی مردمان ایران ، و سازماندهی سراسری اعتراضات دانشجویان درآستانه 16 آذری دیگر ، امر خطیر مبارزه امروز ما است .

هیچ نظری موجود نیست: