۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

اطلاعیه شماره۳ ۱۳ دسامبر۲۰۰۹ دومین گزارش خبری مالی – گوتنبرگ

اطلاعیه شماره۳ ۱۳ دسامبر۲۰۰۹ دومین گزارش خبری مالی – گوتنبرگ اقدام مشترک انسانی درگوتنبرگ (سوئد) دفاع از کارگران هفت تپه، دفاع از شان انسانی دستان همه شما را که تا به حال به پای صندوق های کمک رسانی مالی ما آمدید،یا پول حواله کردید، به گرمی میفشاریم! کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد) به همراه نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران - خارج ازکشور، با کارزار مالی ماه دسامبر 2009 پیوست ما دراین اقدام بزرگ تنها نیستیم! دراطلاعیه شماره یک به اطلاع شما رساندیم ، درراستای پاسخگویی به فراخوان علی نجاتی چهره شناخته شده سندیکای مستقل نیشکرهفت تپه شوش وهمراهی با کارگران داخل کشوربه پای یک اقدام مشترک انسانی رفتیم و مبالغ جمع آوری شده را به تفکیک گزارش کردیم. درگزارش خبری شماره شما را ازپیشرفت کارخود مطلع می سازیم اقدام مشترک انسانی انجمن ها ونهاد های فرهنگی شهر،رادیوها وانسان های پرشمارجانبدارکارگران وزحمتکشان ومخالفان زندان،شکنجه،اعدام وهرگونه سرکوب درایران. دومین گزارش ما به شماست . آنرا برای آکاهی عموم انتشارمی دهیم تا هرگونه ابهام کمک رسانی دولت های خارجی به فراخوان علی نجاتی کارگرزندانی رادرنطفه خفه نماییم .اینها اسامی کوچک زنان ومردان محترم وایرانیان شریف ومراکزفرهنگی شناخته شده شهرگوتنبرگ اند- که ما با اجازه آنان ردیف کرده ایم- مبالغ جمع آوری شده در: رادیو همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ بعد ازظهرجمعه 11 دسامبر- کنسرت افشین و ابی هنرمندان محبوت ایرانی در گوتنبرگ 11 دسامبرو سیمنار جامعه دفاع از حقوق بشرو دمکراسی در ایران شنبه 12 دسامبر در گوتنبرگ به شرح زیر : کانون پژوهش .... ایران - گوتنبرگ 1000 کزون انجمن ایران همراه و رادیو همراه - گوتنبرگ 300 کرون رستوران شیراز 200 کرون خانم مهری 500 کرون پرویزی 100 کرون رضا 100 کرون به یاد سهراب 100 کزون ابی آواره خوان هنرمند ایرانی 200 دلار آمریکا شمارش قلک های کنسرت ابی 8347 کرون شمارش قلک های سیمنار گوتنبرگ 1823 کرون موجودی صندوق ازقبل که گزارش شماره یک آمده است 3532 کرون وهمچنین_____________________________________4 یورو اروپا______ موجودی صندوق +16002 کرون سوئد 200 دلار آمریکا 4 یورو اروپا توجه : مبالغ فوق درمرکزاندیشه با حضورخانم مریم افشاری وآقایان : فرخ قهرمانی وامیرجواهری شمارش وصورتجلسه گردید . شماره حساب کانون : بانک جیرو 9104-477 سوئد بانک با احترام :هیئت مسئولین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد )

هیچ نظری موجود نیست: