۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

کاروان انسانی اعتراض از گوتنبرگ به کپنهاک برای تظاهرات علیه حضور احمدی نژاد در دانمارک

اطلاعیه شماره۲ کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد) نه به محمود احمدی نژاد ، نه به جمهوری اسلامی ایران کاروان انسانی اعتراض از گوتنبرگ به کپنهاک برای تظاهرات علیه حضور احمدی نژاد در دانمارک
هزینه رفت وبرگشت سفربه دانمارک 150 کرون سوئد
ایرانیان آزادیخواه و تحول طلب کنفرانس بین المللی محیط زیست "آب و ھوا" (شرايط جوی) از ۷ تا ۱٨ دسامبر ۲۰۰۹ درکپنهاگ برگزارمی گردد. سران دولت ھا وھيات ھای نمايندگی کشورھای جھان دراين اجلاس حضورخواھند يافت و ديدگاه خود را پيرامون مسايل معضلات آب وھوا درجھان ابرازخواھند کرد. نتيجه اما ھمواره جزيک مشت حرف سخنرانی نبوده ونيست….ما ایرانیان مقیم گوتنبرگ را فرا می خوانیم با کاروانی که صبح روز پنج شنبه ۱۷ دسامبر از مرکز شهر گوتنبرگ ( میدان گوستاو آدلف ) راس ساعت ۹صبح به سوی دانمارک راهی خواهد شد، همراه گردند. با یکدیگر در تظاهرات روز ۱۷ دسامبر علیه حضور احمدی نژاد و کنفرانس مطبوعاتی او در کپنهاک شرکت کنیم. ما با این تظاهرات درپی آنیم تا به همراه دیگرمبارزان راه آزادی، باردیگر ازجهانیان بخواهیم تا از مبارزات آزادیخواهانه ایرانیان برای دستیابی به حقوقی که بیش از سه دهه برای تحقق آن ازهیچ تلاش ومبارزه ای فروگذار نکرده اند ودست به مقاومت و ایستادگی زده اند، درجهت تامین حقوق بشر و خواسته های برحق مردم ایران حمایت نمایند.
شعارهای ما : نظام را باید دگرگون کرد نه محیط زیست را زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد. ازمبارزات کارگران ایران پشتیبانی و زندانی شدن فعالان کارگری(اسانلو- مددی- نیکوفر- احمدی- علیپور - حیدری مهر- نجاتی و... را قویا محکوم می کنیم. نه به احمدی نژاد ، نه به تمامیت جمهوری اسلامی ایران ، زنده باد مبارزات آزادیخواهانه مردمان ایران زمان: گوتنبرگ به سوی کپنهاگ: پنج شنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ ساعت 9 صبح مکان : گوستاوآدولف برگشت همان روزاز دانمارگ به گوتنبرگ تلفنهای تماس برای آکاهی بیشتروهمراهی و ثبت نام با کاروان انسانی اعتراض به سفر به احمدی نژاد :0736778815- 0735065657- کمک های مالی خود به فعالیت های کانون را به بانک جیروسوئد بانکن به شماره 9104-477 واریز کنید kanounhambastegi@gmail.com هیئت مسئولین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)

هیچ نظری موجود نیست: