۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند
جمعه۲۰اگوستساعت ۷بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه بحث و گفتگوی با فرخ قهرمانی از فعالین گفتگو های زندان و از زندانیان سیاسی سابق رژیم اسلامی ایران
پیرامون؛ زندان،شکنجه، کشتار و اعدام در ایران
یاد ماندگارتمامی اعدامیان عقیدتی وسیاسی سال 60 و فاجعه خونین تابستان 67وتمامی سی سال سیاه حاکمیت اسلامی درزندان های ایران ، همیشه با مااست ، گرامی شان بداریم
زمان: جمعه ۲۰اگوست۲۰10ساعت7 تا 10شب
مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس
ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: