۱۳۸۹ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند جمعه۱۳اگوستساعت ۷بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه بحث و گفتگوی آزاد پیرامون؛ زندان،شکنجه، کشتار و اعدام در ایران یاد ماندگارتمامی اعدامیان عقیدتی وسیاسی سال ۶۰ و فاجعه خونین تابستان۶۷ وتمامی سی سال سیاه حاکمیت اسلامی درزندان های ایران ، همیشه با مااست . نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم. گرامی شان می داریم! زمان: جمعه ۱۳اگوست۲۰۱۰ساعت۷ تا ۱۰شب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه ۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/ ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد

هیچ نظری موجود نیست: