۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

در آستانه شصتمین سال خودکشی صادق هدایت ، دومین نشست با اقای نادر خلیلی

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند جمعه هشتم آپریل ۲۰۱۱ساعت ۶بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه درآستانه شصتمین سال خودکشی صادق هدایت (9اپریل 1951) درپاریس درمعرفی کتاب:ساخت گشایی و تحلیل بوف کورصادق هدایت دومین جلسه گفت وشنود با نویسنده کتاب آقای نادرخلیلی پیرامون:نگاه تحلیلی وتحقیقی ایشان به کتاب بوف کور اثرارزنده صادق هدایت زمان: جمعه هشتم آپریل ۲۰۱۱ساعت۶ تا ۹شب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 139897/ 0736778815 تلفن های تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/ ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: