۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

بعد از 63 روز تحصن ، امروز در چهارمین روز اعتصاب غذا در گوتنبرگ سوئد

پیام نشست چهارم نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور
به
پناهجویان متحصن در گوتنبرگ، استکهلم و....دوستان عزیز:

ما فعالین متشکل در نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج کشور مطلع شدیم که در ادامه مبارزه چندین ساله برای یافتن محیطی بدون ترس و شکنجه های روزانه، محیطی که حداقل امکانات یک زندگی انسانی داشته باشد، شما عزیزان که با فرار از جهنم جمهوری اسلامی ایران ،سال ها است در انتظار گرفتن اجازه اقامت ، در دلهره و هراس ، بسر می برید। سال ها است که پاسخ پناهندگی شما بدون جواب مانده است ، بیش از دو ماه در اعتصاب و تحصن بسر می برید و برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش نا شنوای اتحادیه اروپا ودولت سرمایه داری سوئد و مجامع جهانی، به سیاستهای آنان معترضید. دوستان عزیز پناهجو همه می دانیم که ما برای رسیدن .به کوچکترین خواسته ها یمان نیاز به مبارزه و به چالش کشیدن دولت هائی داریم که برای دفاع از منافع یک عده سرمایه دار حریص و پر طمع ازهیچ عملی از جنگ گرفته تا تحویل انسان ها به دولت های دیکتاتور و شکنجه گر ابائی ندارند. دوستان، مبارزه شما درشرایطی انجام می گیرد که دست آوردهای اجتماعی کارگران ازآن جمله حقوق پناهندگی که سال ها برای آنها مبارزه انجام گرفته بود، از طرف سرمایه داران و دولت هایشان مورد یورش قرار گرفته است. و اما، این واضح و روشن است که دولت های باصطلاح دموکرات کنونی نه فقط مصوبات کنوانسیون ژنو که حتا قوانین تصویب شده خود را نیز نادیده می گیرند وبه آنها عمل نمی کنند. دوستان عزیز! ما اراده ی شما را درامرادامه تحصن ومبادرت به اعتصاب غذا ستایش می کنیم اما به خوبی می دانیم که برای ادامه زندگی و بویژه درچنین شرایط دشواری به تن وروحی سالم وقوی هم نیازداریم. ما باید همواره امرمبارزه خود را در برابر رژیم تا بن دندان مسلح سرمایه داری اسلامی ایران و هم پیمانان بین المللی آن بشکل متشکل دنبال نماییم . ازاینرو،ما نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، ضمن محکوم کردن سیاست های پناهنده پذیری اتحادیه اروپا ، ازتمامی تحرکات تا به امروزشما درامرداشتن حق انتخاب مکان وزندگی شایسته و در شان انسانی قویا پشتیبانی کرده واز دولت سوئد خواهان رسیدگی مجدد به امر پناهندگی شما هستیم . ما را دراین مبارزه درکنارخود بدانید نشست چهارم نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور 25 آوریل 2011 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور nhkommittehamahangi@gmail.com کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com - کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com - همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr - کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de - کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de - کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se - کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com - انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com - شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm - کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه leftalliance@yahoo.com - اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن

هیچ نظری موجود نیست: