۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

اعتصاب غذا به پایان رسید و لی اعتراض و تحصن در چادر گوستاو آدلف ادامه دارد

یایان اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در واکنش به اقدامات مثبت اداره مهاجرت سوئد کمیته اجرایی کمپین پناهجویان متحصن و اعتصاب غذا کننده در گوتنبرگ با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد : روز جمعه 27 ماه مای 2011 یک مقام ارشد اداره مهاجرت سوئد ، در نشستی رسمی در محل اداره مرکزی آن در گوتنبرگ ، با حضور در مقابل دوربین رسانه ها تصمیم خود مبنی بر بازگشایی و بررسی مجدد پرونده پناهجویان شرکت کننده در این تحصن اعتراضی را اعلام کرد. به گزارش ستاد خبری کمیته پناهجویان متحصن و اعتصاب غذا کننده در گوتنبرگ در این اطلاعیه آمده : در سومین نشست پناهجویان با مسئولین اداره مهاجرت طی 15 روز گذشته طرف اداره مهاجرت که در بالاترین سطح مربوطه در آن شرکت کرده بود ، با اظهار آگاهی از مشکلات پناهجویان ایرانی در سوئد، موضع رسانه های جمهوری اسلامی بر علیه این کمپین و آگاهی از مستندات موجود پیرامون آن ، تصمیم خود مبنی بر رسیدگی کامل و دقیق به مدارک و مستندات موجود با در نظر داشتن مسائل عمومی حاکم بر ایران را اعلام و در مقابل پناهجویان نیز اعلام کردند در پاسخ به این توافق اعتصاب غذای خود خاتمه می دهند . این اطلاعیه می افزاید: کمیته هماهنگی کمپین اعلام کرده که با توجه به مذاکرات صورت گرفته و همکاری اولیه و نظر مساعد اداره مهاجرت در پاسخ به خواست پناهجویان معترض ، در این مرحله از فعالیت خود به منظور جلوگیری از آسیب جسمی به پناهجویان و پیگیری مطالبات قانونی خود در شرایطی بهتر ، به برنامه اعتصاب غذا پایان داده و نیروی خود را برای پیگیری و عملی کردن توافقات صورت گرفته صرف نماید ضمن اینکه کمپین و تحصن را تا حصول نتیجه مطلوب ادامه و به عنوان ناظر بر اجرای توافقات همچنان پیش خواهد برد. کمپین اعتراضی پناهجویان ایرانی با دو محور اعتراض و افشای جنایات جمهوری اسلامی به عنوان علت اصلی فرار ایرانیان و نیز بی توجهی سیاستهای پناهنده پذیری دولت سوئد در قبال نادیده گرفتن اوضاع عمومی ایران در پرونده پناهجویان ایرانی ، حدود 90 روز پیش آغاز و در شصت و دومین روز خود وارد فاز اعتصاب غذا گردید . اخبار این کمپین در نزدیک به 250 سایت و نشریه به زبان سوئدی و فارسی به دفعات منتشر شد تا جایی که واکنش منفی رسانه های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی از قبیل خبرگزاری های ایرنا و رجا نیوز و روزنامه وابسته کیهان را در پی داشت . کمیته اجرایی این کمپین ضمن تقدیر از تمام حامیان رسانه ای و اجرایی خود از همه مدافعین حقوق انسانی خواسته است همچنان تا حصول نتیجه مورد نظر که روندی واقع بینانه ازسوی تصمیم گیرندگان اداره مهاجرت در خصوص مشکلات پناهجویان ایرانی و ارتباط آن با دیکتاتوری سرکوب و خفقان در ایران است از آن حمایت کنند. ستاد خبری کمپین پناهجویان ایرانی متحصن در گوتنبرگ مهدی شیخ نجدی 0046762179679 بهزاد جوادیان : 0046737551075

هیچ نظری موجود نیست: