۱۳۹۰ شهریور ۱, سه‌شنبه

گفتگو با آقای بهزاد جوادیان در پاتوق کتاب اندیشه جمعه 26 اگوست ساعت 7 تا 10 شب

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند چای - گپ وگفت - ساست جمعه ۲۶اگوست ۲۰۱۱ساعت ۷بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه همچنان درتابستانی دیگر به سر می بریم . کشتاردوتابستان خونین دهه شصت در برابرما است . درچنین شرایطی فراخوان عمومی به گردهمایی حمایت اززندانیان سیاسی وپناهجویان سیاسی درگوتنبرگ، دربرابرما است . برافروختن ۱۰۰۰شمع نورانی دردوم سپتامبر به نشانه احترام یاد همه جان باختگان راه آزادی وحمایت از زندانیان سیاسی در بند و پناهجویان سیاسی در گوتنبرگ پاتوق کتاب اندیشه د رجمعه شب این هفته با دعوت ازآقای بهزاد جوادیان فعال عرصه پناهندگی ،شما را دعوت به مشارکت در بحث مربوط به وضعیت پناهجویان وابتکارعمل برافروختن 1000شمع درمیدان گوستاو آدولف دردوم سپتامبر و پرسش و پاسخ با سخنران می نماید . زمان: جمعه ۲۶اگوست ۲۰۱۱ساعت هفت تا دهشب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 139897/ 0736778815 تلفن های تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/ ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: