۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

پنجشنبه گفتگو با فرخ قهرمانی زندانی سیاسی سابق رژِیم جمهوری اسلامی در پاتوق کتاب اندیشه

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند چای - گپ وگفت - ساست پنجشنبه ۱سپتامبر ۲۰۱۱ساعت ۷بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
همچنان درتابستانی دیگربه سرمی بریم । کشتاردوتابستان خونین دهه شصت دربرابرما است. درچنین شرایطی چهارمین گردهمایی سراسری درباره کشتارزندانیان سیاسی درایران
(گوتنبرگ، سوئد، نهم تا یازده سپتامبر۲۰۱۱) دربرابرماجای ویژه دارد
پاتوق کتاب اندیشه د رپنجشنبه شب این هفته اول سپتامبربا دعوت ازآقای فرخ قهرمانی زندانی سیاسی سابق رژیم جمهوری اسلامی وسخنگویکمیته برگزارکننده در رابطه با این گردهم آیی و پیشرفت کار آن با ما سخن می گوید।
زمان: پنجشنبه ۱سپتامبر ۲۰۱۱ساعت هفت تا ده شب
مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
139897/ 0736778815 تلفن های تماس
gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg।blogspot.com/
توجه ضرور: این هفته بدلیل همزمانی برنامه های شهرگوتنبرگ ،از جمله برنامه برافروخته شده (1000)یک هزارشمع جمعه دوم سپتامبر درمیدان گوستاوآدلف ، برنامه پاتوق کتاب به پنجشنبه شب اول سپتامبرمنتقل شد

هیچ نظری موجود نیست: