۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

در ارزیابی از جنبش 21 آذر ، نکات مثبت و منفی آن بحث آزاد در پاتوق کتاب اندیشه - گوتنبرگ

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف برگزارمی کنند

چای - گپ وگفت - ساست

جمعه ۱۶دسامبر ۲۰۱۱ساعت۷ بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه

پاتوق کتاب اندیشه درجمعه شب این هفته شانزدهم دسامبر بحث آزاد پیرامون جنبش ملی۲۱آذروارزیابی از نقاط قوت وضعف این حرکت وتاثیرات اجتماعی – اقتصادی و سیاسی آنرا مورد بحث و ارزیابی قرار می دهد .

ازهمه علاقمندان به مباحث اجتماعی وسیاسی دعوت می کنیم تا بعنوان موافق ومخالف دراین بحث شرکت کنند.

زمان: جمعه۱۶دسامبر ۲۰۱۱ساعت هفت تا دهشب

مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه

139897/ 0736778815 تلفن های تماس

gbgandishe@yahoo.com

http://andishegbg.blogspot.com/

ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: