۱۳۹۲ خرداد ۲۲, چهارشنبه

پاتوق کتاب اندیشه شنبه ۱۵ژوئن ۲۰۱۳ساعت ۵ بعدازظهر برگزار می کند : رر باره گسترش اعتراضات در ترکیه و پیآمد های آن در منطقه ؛ گفتگو با حسین یحیایی

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند

چای – گپ وگفتگو - سیاست شنبه ۱۵ژوئن ۲۰۱۳ساعت ۵ بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه

پاتوق کتاب اندیشه درشنبه شب این هفته ۱۵ژوئن با دعوت ازآقای دکترحسین یحیایی آشنا به مسائل کشورترکیه در رابطه: با گسترش اعتراضات در ترکیه و پیآمد های آن در منطقه با ما سخن می گوید.
زمان: شنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ساعت پنج تا هشت شب
مکان  : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس
ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!

هیچ نظری موجود نیست: