۱۳۹۲ خرداد ۱۷, جمعه

گفتگو با فرخ قهرمانی در رابطه با اطلاع رسانی پیرامون پنجمین گرد هم آیی سراسری در باره زندانیان سیاسی در ایران - هلند سپتامبر 2013

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند


چای – گپ وگفتگو - سیاست

جمعه ۰۷ ژوئن ۲۰۱۳ساعت ۷بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
اولین نشست اطلاعاتی با فرخ قهرمانی در باره
 پنجمین گردهمایی سراسری درباره کشتارزندانیان سیاسی درایران
امسال درکشورهلنداز۲۰ تا ۲۲ سپتامبر برپا می گردد


پاتوق کتاب اندیشه د رجمعه شب این هفته۰۷ ژوئن با دعوت ازآقای فرخ قهرمانی زندانی سیاسی سابق رژیم جمهوری اسلامی وسخنگوی سیمنار سراسری درسوئددر رابطه با این گردهم آیی و پیشرفت کار آن با ما سخن می گوید.
زمان: جمعه۰۷ ژوئن ۲۰۱۳ساعت هفت تا دهشب
مکان  : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس

ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!

هیچ نظری موجود نیست: