۱۳۹۲ اسفند ۴, یکشنبه

پاتوق کتاب اندیشه برگزار می کند : بحث و گفتگو با آقای اکبر مرادیانی / جمعه۲۸فوریه ۲۰۱۴


پاتوق کتاب اندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنند

دربرابر مشکلات و تنگناهایی زندگی مردم درآستانه نوروز۱۳۹۳
پاسخ مان چیست ؟

گشاینده بحث:آقای اکبرمرادیانی فعال اجتماعی وسیاسی
اکبرمی گوید:
درمقابل سیاست های دولت حسن روحانی ،
چه گونه برخوردی را باید اتخاذ نمود ؟

ورود برای عموم آزاد است . شما نیزدراین بحث مشارکت بورزید !
 زمان: جمعه۲۸فوریه ۲۰۱۴ ساعت ۶ تا۹شب
مکان  : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan  واقع در  


مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم تان را گرامی می دارد.
هیچ نظری موجود نیست: