۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه

پاتوق کتاب اندیشه برگزار می کند : برای دست یابی به نان ، ازادی، دمکراسی و استقلال در ایران ، پاسخ مان چیست ؟ سخنران دکتر حسین یحیایی


پاتوق کتاب اندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنندپاسخ مان چیست ؛درسی وپنجمین سالگرد قیام بهمن ۵۷،برای دست یابی به نان،آزادی،دمکراسی واستقلال دربرابرنظام جمهوری اسلامی ایران چه می توان کرد؟

سخنران: دکترمحمد حسین یحیایی نویسنده چند اثرپژوهشی در باره مسئله ملی و آذربایجان
ورود برای عموم آزاد است . شما نیزدراین بحث مشارکت بورزید !
 زمان: جمعه۲۱فوریه ۲۰۱۴ ساعت ۶ تا۹شب
مکان  : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan  واقع در  


مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم تان را گرامی می دارد.
هیچ نظری موجود نیست: