۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه

نگاهی به موقعیت مبارزه کارگران ایران در نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۵و وارسی حقوق های معوقه / بخش دوم از : امیر جواهری لنگرودی

یادداشت کارگری (بخش دوم) amirjavaheri@yahoo.com

 يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۰۵ فوريه ۲۰۱۷
یادآوری
در یادداشت کارگری پیشین ام ، جمع بندی از روز شمار کارگری دو هفته نخست دی ماه ۱۳۹۵ ، تاریخ اول (۱) تاپانزدهم (۱۵) ماه را دنبال کردم . در آن نوشته (۱)* ، نشان دادم که از دل مجموعه مصائب و مشکلات و مطالبات پاسخ نگرفته کارگران یعنی اخراج های گسترده ، حق بازنشستگی، بازگشت به کار، کاهش حقوق کارگران، مالباختگی، بلاتکلیفی شغلی و عدم افزایش مزد ، بیکاری های وسیع با تعطیلی محیط های کار، دشواری های موقعیت شغلی زنان، دشواری بیمه بیکاری و زیر گرفتن امنیت شغلی کارگران، محور دستمزدهای معوقه در همه سطوح فعل و انفعالات جنبش کارگری کشور،  اصلی ترین مطالبه کارگران را پوشش می دهد.
در آن نوشته یاد آور گشتم : بخش بعدی ارزیابی ام به هفته سوم و چهارم دی ماه مربوط می گردد ، بعبارتی نشان دادم که ازدل بیش از صد خبرروزشمارکارگری ، دستمزدهای معوقه ، محور بیش از نود درصد مجموع اعتراضات کارگری دو هفته اول دی ماه ۹۵را تشکیل می دهد.  در بخش دوم این یادداشت برآنم که نیمه دوم دی ماه۹۵ ، یعنی شانزدهم تا سی ام این ماه را پی گیرم و ارزیابی ام را بیان دارم .
***
جمع بندی اخبار و گزارش های کارگری منتشر شده نیمه دوم دی ماه۹۵ تاییدی بر محورهای اصلی جمع بندی روزشمار اعتراضات کارگری دو هفته نخست دی ماه ۱۳۹۵ می باشند .
اولین و مهم ترین نکته ای که اخبار نیمه دوم دی ماه نشان می دهند، کانونی بودن اعتراضات کارگری همچنان برمحور دستمزدهای معوقه می باشند. چنانچه به مانند قبل،  موارد تکرار روزانه اعتراضات در یک واحد کارگری را نادیده بگیریم و مجموعه این دست از اعتراضات را یک مورد محاسبه کنیم، از مجموع یکصد و چهل (۱۴۰) خبراعتراض کارگری نیمه دوم دی ماه، نود وشش (۹۶) مورد مربوط به دستمزدهای معوقه می باشند. (۲)*
در این ارزیابی از مجموعه داده های خبری روزشمار کارگری نیمه دوم دی ماه۹۵ ، تماما مربوط به دستمزدهای معوقه نیست ، چرا که  در میان خبرها، موارد اعتراض به واگذاری واحدهای تولیدی چندی به بخش خصوصی و زیرسئوال رفتن امنیت شغلی کارگران، اعتراض به اخراج ازکار و بیکار شدن کارگران به خاطر رکود و وارد کردن جنس مشابه از خارج کشور، اعتراض به خاطر تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگی و افزایش حقوق ، مسئله خشکی و بحران آب، مال باختگان ، غیر از اخبار پرشمار حوادث حین کار، کارگران  محاسبه شده است . در این میان ، موارد مربوط به اعتراض تجمع گروهی از مردم بدون شناسنامه سیستان و بلوچستان در برابر مجلس، تجمع حاشیه نشین های شهرک سیدی کرمان، تجمعات اهالی روستاهای احمد غریب شهرستان دنا و اهالی روستای ورزگ قاینات ، تجمعات متقاضیان مسکن مهر، اعتراض رسانه ای کارگران ایران ترانسفور زنجان، تجمع کارگران آسفالت میهن کویر پاکدشت ، چند مورد از تجمعات اعتراضی به انتشار پارازیت در مقابل استانداری شیراز ، راهپیمایی کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان ، تجمعات اعتراضی معلمان حق التدریسی و بازنشستگان در برابر مجلس، تجمعات کارگران بازنشسته واحد های مختلف در چند مورد ، موارد اعتراضات مربوط به اخراج ها  در چندین مورد ، سه مورد در بخش حمل و نقل بین شهری، دو مورد در بخش معادن، یک مورد پرستاران ومصادیقی از این نوع گزارش شده است . سایر موارد اعتراضات کارگری گزارش شده در روزشمارکارگری هفته سوم و چهارم دی ماه ۹۵، تماما مرتبط به عدم پرداخت به موقع دستمزدهای کارگران چه در بخش خدمات و یا واحدهای مختلف تولیدی و همچنین به بخش صنعت مربوط بوده اند.
 البته مهم می نماید که تاکید کنم: اخبار و گزارش های ارائه شده در روزشمار کارگری در تمامی محورهای مطالباتی و ازجمله بخش مربوط به دستمزدهای معوقه درسطوح گوناگون ، کل اخبار اعتراضات کارگری نیمه دوم دی ماه نیستند بلکه مجموعه خبرهایی هستند که من توانستم از منابع رسمی درون کشور ، شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها و سایت های فعالان کارگری داخل و خارج استخراج نمایم  و این همه خبر ها نیست.
در حقیقت جمع بندی روزشمار اعتراضات کارگری نیمه دوم دی ماه۹۵ نشان می دهد که ازاین میان حدود یک سوم کل این اعتراضات مربوط به کارگران خدمات شهری در شهرهای مختلف کشور یعنی مطالبات معوقه از شرکت های برده داری پیمانی طرف قرارداد با شهرداری ها فهرست شده است. عمده ی تلاش کارگران هم در بخش های خدمات شهری، حمل و نقل بین شهری و صنعت و همچنین معادن اساسا معطوف به این بوده که دستمزدهای معوقه شان را از کارفرما ( دولت- بخش خصوصی و پیمانکاران) دریافت کنند.
 خبرها نشان می دهد که بیشترین ظرفیت اعتراضی در همین جا ها کانونی شده است . چیزی که در تلاش کارگران برای گرفتن دستمزدهای معوقه واقعا شاخص و تکان دهنده است فراوانی آماری ناکامی کارگران در رسیدن به این هدف یعنی دست یابی به دریافت حقوق های خود است . با این که مجموع خبرها و گزارش ها نشان می دهند که بین حداقل دو تا بیشتر از بیست و هفت ماه حقوق معوقه در همه بخش ها زمینه ساز مجموعه موارد اعتراض کارگری بوده، در چهل و شش مورد، اعتراضات اصلا به نتیجه ای نرسیده و کارگران با وجود اعتراض همچنان بلاتکلیف می باشند و حقوقی به آنان  پرداخت نشده است . در پنج مورد، پرداخت ها به صورت قسطی و علل الحساب و قطره چکانی صورت گرفته و صرفا بخشی از بدهی ها به کارگران پرداخت شده است . در نیمه دوم دی ماه فقط یک مورد ؛ آن هم کارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قدیم شهر بم هستند که کارگران هر چهار ماه حقوق معوقه شان را دریافت کردند. نکته دیگری که در همین زمینه مهم بوده تا بدان پرداخته شود، اشاره بدین موضوع است که در چهار مورد اعتراض به دستمزدهای معوقه با اخراج کارگران پاسخ گرفته است . بزبانی اخراج ها ی کارگران از واحد های تولیدی با دستمزدهای معوقه رابطه معنی دار می باشد!
 خبرهای کارگری نیمه دوم دی ماه تصویر دقیق، همه جانبه و آماری از علت های تاخیر در پرداخت حقوق کارگران ارائه نمی دهند. چرا که برای ارائه چنین تصویر دقیق ، داشتن جمع بندی های چند ماه و یا حتی یکساله روزشمار کارگری نیازمند می باشد
با اینهمه در این مجموعه خبرها دو محور صراحت دارند:
 نکته اول؛ به بخش خدمات شهری و تعلل شرکت های پیمانی طرف قرارداد با شهرداری ها در پرداخت دستمزدهای کارگران نظافت شهری و رفتگرها، به زعم آقایان ( پاکبانان ) مربوط است. زیرا که خبرها نشان می دهند که میان حذف استخدام مستقیم کارگران از جانب شهرداری و وارد شدن واسطه های پیمانی در رابطه میان کارگران و شهرداری ها و گسترش دستمزدهای معوقه ارتباط معناداری هست.
 با این که شهرداری و شرکت های پیمانی طرف قراردادمی باشند، سعی می کنند کارگران را بین خودشان پاس کاری نمایند و مسئولیت نپرداختن دستمزدها را قبول نکنند یامسئولیت را متوجه مدیریت قدیم شهرداری کنند. از اینروست کارگران اعتراض ، استانداری ها، شهرداری ها و فرمانداری ها و شورای شهر را که همه شان به درجات مختلف با مدیریت شهری و منطقه ای ارتباط دارند، و گاها در برابر مجلس اسلامی ، اصلی ترین مراکز تجمع اعتراض برای وصول دستمزدهای معوقه خودشان می شمارند. عملا بخش اصلی اعتراضات این کارگران هم در برابر شهرداری ها یا شورای شهر یا استانداری ها صورت گرفته. اما در این میان نکته ای که روشن نیست، نحوه ارتباط میان کارگران نواحی مختلف شهرداری هاست.  اینطور به نظر می رسد که گسترش ارتباط میان کارگران نواحی مختلف شهرداری ها و پیدا کردن راههایی برای جذب حمایت مردم از مطالبه دستمزد معوقه ، بوسیله کارگران می تواند در کاهش میزان ناکامی اعتراضات کارگری در این بخش موثر باشد.
نکته دوم ؛ در رابطه با دستمزدهای معوقه در بخش صنعت، یکی از دلایل نپرداختن به موقع دستمزدها به کارگران ، نقشی هست که انباشت بدهی‌های مالی کارخانه ها به چند نهاد دولتی بمانند بانک ها، اداره تامین اجتماعی، اداره گاز و برق و همین طور اداره دارایی ، نقش بازی می نماید. مثلا مورد شرکت نباتی گلناز در این زمینه شاخص است. این شرکت هشتصد میلیون به سازمان تامین اجتماعی کرمان بدهی داشت، هشتصد و پنجاه میلیون هم بدهی گاز داشته است. همین بدهی ها باعث تعطیلی این واحد تولیدی شد. در واقع با این که از جانب دولت ، مرتبا ادعا می شد که نسبت به واحدهای تولیدی بحران زده ف سیاست های حمایتی اعمال می گردد تا کارگران بیکار نگردند. نه تنها از سیاست های حمایتی خبری نیست که عملا تخفیف یا قسط بندی مجدد بدهی های واحدهای بحران زده به بخش آب و برق هم در کار نیست؛ بطوری که همین هزینه ها به عاملی در افزایش ورشکستگی کارخانه ها و بیکاری کارگران تبدیل گشته است . بطوری که در برابر فشار هزینه های آب و انرژی، یکی از اهرم های کارفرمایان در نپرداختن به موقع دستمزدهای کارگران به آنان و کاستن از هزینه تولید از طریق ارزانتر کردن ارزش نیروی کار، قراردادهای ظالمانه تر و موقتی تر کار و خودداری از واریز حق بیمه کارگران هست. بی دلیل نیست که در بیش از پنجاه درصد مجموع اعتراضات کارگری نیمه دوم دی ماه، اعتراض به واریز نکردن حق بیمه به عنوان مطالبه همراه با دستمزد معوقه مطرح بوده است . بطوری که امروز مسئله بیمه در سطح کارگران رشته های مختلف علل العموم و در بین کارگران ساختمان که به شکل وسیع در معرض آسیب ها و حوادث کاری حین کار می باشند از دوره پیش در سطح سازمان تامین اجتماعی، و دولت از یک طرف و مجلس اسلامی از طرف دیگر به بحثی داغ بدل ساخته است .
نکته گفتی در باب عدم پرداخت به موقع دستمزدها به کارگران به شکل یک قانون نانوشته هم از جانب دولت بعنوان بزرگترین کارفرما ، هم بخش کارفرمان خصوصی و هم پیمانکاران که خود زیر مجموعه دولت یا همان بخش خصولتی هستند ، اعمال می گردد.
برای من مشخص است که فهرست کردن این اخبار و جا دادن یک تحلیل صرف  به تنهایی هیچ مشکلی را از کارگران حل نمی نماید . بر عکس همانگونه که در یادداشت پیشین ام نیز یاد آور شدم ؛ ما باید به هر شکل و زبانی ضرورت ایجاد صف مستقل ظرف مبارزاتی کارگران برسر وصول همین حقوق های معوقه  و سایر مطالبات بی پاسخ مانده آنها را به امری سراسری در درون کشور بدل سازیم .
 کارگران برای دست پیداکردن به حقوق های معوقه خود، مشترک منافع اند . پس می توانند با هم برای دست یابی آن درهر سطحی ، چه منطقه ای ، چه رسته ای و رشته ای با سازمانیابی اعتراضات سراسری به مانند تحرکات سراسری و یک پارچه معلمان و بازنشستگان کشور عمل نمایند .
اگر امروز فرایند مبارزه کارگران با شعار « کار برای زندگی، نه زندگی برای کار» تعریف می گردد ، پس برای طبقه ما راهی جز این نیست که دریابیم ، درعرصه مبارزات طبقاتی ، راه جویی کارگران به تنهایی به نتیجه نمی رسد. کارگران باید به تجربه عینی خویش دریابند : « گارگران متحد همه چیز و کارگران متفرق هیچ چیز » تعریف می گردند. از اینرو لازم می نماید با  سازمانیابی راههای مناسب و اقدام عملی ، برای ایجاد تشکل مستقل طبقاتی خویش ، گام های اساسی خود را تجربه نمایند!
با امید به اینکه بتوان در بهمن ماه ۹۵ نیزبتوان مطالبات کارگران را به همین شکل از روز شمار کارگری مورد بحث و بررسی و دسته بندی قرار داد .
توجه :
علاقمندان برای دست یابی به اخبارروزشمارکارگری فاصله شانزدهم تا سی ام دی ماه۹۵، برای جلوگیری از حجم مقاله یادداشت کارگری، می توانند عینا به آدرس زیرمنبع شماره دو (۲)  مراجعه نمایند .
منابع
۱-              http://www.rahekargar.net/labor_iran/2017-01-18_806_yaddashat-amir.pdf
۲-
https://rahekargarnews.wordpress.com/2017/02/03/gile-586/وارسی آماری حقوق های معوقه ، از مجموعه روزشمار کارگری از شانزدهم تا پایان دی ماه ۱٣۹۵- تهیه و تنظیم : امیر جواهری لنگرودی


وبلاگ کارگری راه کارگر : وارسی آماری حقوق های معوقه ، از مجموعه روزشمار کارگری
از شانزدهم تا پایان دی ماه ۱٣۹۵
10_n4
برای یک وارسی آماری حول عمده ترین مطالبه کارگران در بین هفته سوم و چهارم دی ماه ۱٣۹۵، روزشمار کارگری را با حذف اخبار حوادث حین 1کار در این مجموعه گرد آوردم …لازم به توضیح است که این اخبار تمایانگر تمامی اعتراضات ، اعتصابات و تحرکات کاران کشور طی این دو هفته نیست . این اخبار آنچیزیست کهه من از منابع کارگری جمع آووری نموده ام .  انجام این کار می تواند بشکل دقیق موضوع حقوق های معوقه و چرایی پرداخت به موقع آنرا در بین سطوح گوناگون نیروی کار جامعه بشکل روشن باز تاب دهد .
 از اینرو با تلخیص اخبار روزشمار این دو هفته،  آنرا در این مجموعه جای می دهم . باشد که برای علاقمندان و فعالین جنبش کارگری قابل استفاده باشد. لازم به توضیح است که من پیشتر و در تاریخ جمعه بیست و چهارم دی برابر سیزدهم ژانویه با عنوان : « یادداشت کارگری ؛ نگاهی به موقعیت مبارزاتی کارگران ایران ؛ پیرامون دشواری عدم دریافت حقوق های معوقه ، در فاصله دو هفته از اول تا پانزدهم دی ماه ۱۳۹۵ » نوشته ام و در آنجا همین مولفه را در دو هفته اول دی ماه ۱٣۹۵ مورد وارسی قرار داده ام 
توجه : برای سهولت دربازخوانی اخبار مربوط به حقوق های معوقه ، تیر های خبرهای مربوط به حعوقه های حقوقی کارگران    را تماما به زنگ قرمز ، و خبرهای اعتراضی دیگر را به رنگ سیاه ، جا داده ام . 
امیر جواهری لنگرودی
جمعه ۱۵ بهمن۱٣۹۵  برابر با ۰۳ فوريه ۲۰۱۷

==========
حقوق معوقه
عدم پرداخت مطالبات کارگران معترض اخراجی آزاد راه تهران شمال!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز پنجشنبه ۱۶دی ۱٣۹۵ آمده است : کارفرمای پروژه آزاد راه تهران شمال،مطالبات سه کارگرمعترض آزاد راه تهران شمال را پس از 3ماه اخراج پرداخت نمی کند.
اخراج شدگان از کارگران قراردادی ارسا ساختمان هستند که دو نفرشان به دلیل پیگیری مطالبات خود وهمکارانشان از سوی کارفرمای شرکت پیمانکاری از کار اخراج شده اند و از قرار معلوم کارگر سومی خود خواسته محل کار خود را ترک کرده است(اخباروگزارشات کارگری:بخوان اخراج تحمیلی).
برپایه این اطلاعات کارگران یاد شده تاکنون هیچ شکایتی را در مراجع حل اختلاف مطرح نکرده اند و برای وصول مطالبات خود چندین بار به واحد اداری مالی و دفتر کارفرما شرکت پیمانکاری مراجعه کرده‌ اما هنوز برای وصول بخشی از مزایای حق سنوات خدمت و حق عیدی، حق بیمه، مرخصی، اضافه کاری‌های عادی و جمعه کاری‌ها، معطل مانده‌اند.
بنا بگفته این کارگران، کارفرمای شرکت ارسا ساختمان به هر یک از این کارگران اخراجی آزاد راه تهران شمال حدود 9 میلیون تومان تومان بدهی دارد اما پیمانکار این ادعای کارگران را رد می‌کند.
تجمع گروهی از مردم بدون شناسنامه سیستان و بلوچستان مقابل مجلس/ هویت ملی می‌خواهیم
http://www.khabaronline.ir/detail/620047/society/family
به گزارش سایت خبر آنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه درتاریخ روز پنجشنبه ۱۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : جامعه > خانواده – وقایع اتفاقیه نوشت: با سازهایشان آمده بودند؛ زن‌ها زیر چادرهای سیاهشان، سوزن‌دوزی‌های رنگارنگ بلوچی را به تن کرده‌ و مردها سازهای محلی را همراه خود داشتند. تا وقتی رسیدند جلوی در مجلس، شروع به نواختن ساز و خواندن سرود «‌ای ایران» کنند.
«از ديشب که قرار شده، بيايم جلوي مجلس جمع بشيم با بچه‌ها تمرين کرديم که هماهنگ باشيم»؛ اين را زهرا مي‌گويد. او، دختر يکي از ده‌ها خانواده بلوچي‌ است که همين دو ماه پيش، چادرهايشان در شهريار کرج به‌دست مأموران سوزانده شد.
مادرش مي‌گويد: «هرچه گفتيم چادرها را آتش نزنيد، کسي به حرفمان گوش نکرد. گفتند، شما غير‌قانوني آمده‌ايد؛ اصلا ايراني نيستيد؛ از همين حرف‌ها که سال‌هاست به ما مي‌زنند. ما همه ايراني هستيم، فقط چون شکل زندگيمون، زبونمون و لباس‌هامون با شما فرق ميکنه و شناسنامه نداريم، کسي حرفمون رو باور نميکنه.»
حقوق معوقه
در پی تعطیلی کارخانه و تعدیل 700 کارگر؛
تجمع ادامه دار کارگران روغن نباتی گلناز در مقابل استانداری کرمان/کارخانه که پلمپ شد کارگران بیکار از کجا امرار معاش کنند؟
http://www.dana.ir/news/998313.html
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا در تاریخ روز پنجشنبه ۱۶ دی ۱٣۹۵ آمده است :
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کارگران کرمان روز گذشته برای چندمین بار کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز که فراز و فرودهای زیادی را طی کرده بود تا در نهایت به تعطیلی کامل سرانجامید و واحدهای تولیدی آن پلمپ شد و تنها نیروهای ایمنی و نگهبان بر سر کار مانده بودند دوباره در مقابل استانداری بعد از دو هفته تعطیلی ، اعتصاب و تجمع کردند .
یکی از کارگران طی تماسی تلفنی به خبر نگار ما گفت : بعد از شکایت کارگران به دادگاه ماهان ،مبنی بر عدم پرداخت معوقات توسط مدیران و حضور مدیران ارشد این کارخانه در دادگاه و پاسخ گویی به مقام قضایی شهرستان و تشکیل جلسه ای با هیئت مدیره در تهران تصمیم به تعطیلی کلی این کارخانه گرفتند اکنون بعد از گذشت دو هفته ای از این وقایع همچنان واحد تولیدی پلمپ است .
وی ادامه داد :بعد از پیگیری های مقام قضایی ،سازمان تامین اجتماعی استان کرمان نیز حساب های این کارخانه را مصدود ساخت زیرا گلناز به میزان هشتصد میلیون تومان به این سازمان بدهکار است ، در ادامه این مصدود شدن حساب ها، اداره گاز شهرستان کرمان نیز گاز واحد تولیدی گلناز را به علت عدم پرداخت هزینه گاز بهای این واحد به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون تومان را هم قطع کرد که این دو عامل هیئت مدیره را مجبور به تعطیلی واحد تولیدی گلناز نمود .
این کارگر بیکار شده گلناز گفت : تنها یک ماه حقوق شهریور را به ما کارگران واحد تولید پرداخت کردند اما به نیروهای ایمنی و نگهبان همین مقدار را هم ندادند تا برا ی نگهبانی از کارخانه بر سر کار خود بمانند .
حقوق معوقه
 کارگران پالایشگاه ستاره خلیج بندرعباس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق شان همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهند !
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس جنوبی در تاریخ روز پنجشنبه ۱۶ دی ۱٣۹۵ آمده است :
درود برتمام کارگران ایران زمین
از تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۵کارگران شرکت ساختمان نصب در پالایشگاه ستاره خلیج بندرعباس برای دریافت دستمزد عقب مانده کارگریشان که از شهریور تاکنون پرداخت نشده است دست به اعتصاب گسترده زده اند و هنوز هم این اعتصاب ادامه دارد.
در این میان کارگران خشمگین شرکت شریان گستر نیز که از گستاخی مدیرعامل شرکتشان به ستوه آمده بودند به دفتر رییس شرکتشان جناب غلامحسینی هجوم بردند و او را کتک زدند.
حقوق معوقه
 اعتصاب کارگران شهرداری ایذه به دلیل عدم دریافت مطالبات
http://www.khouznews.ir/fa/news/139511
به گزارش خبری خوز نیوز در تاریخ روز پنجشنبه ۱۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : شهردار ایذه در پی اعتصاب کارگران شهرداری این شهر گفت: مطالبه کارگران مربوط به مدیریت قبلی شهرداری است
کارگران شهرداری این شهر دقایقی پیش با تجمع مقابل ساختمان این نهاد عدم رضایت خود را از وضعیت مالی موجود و عدم دریافت مطالبات اعلام کردند.
این کارگران با اعتراض به عدم دریافت حقوق چند ماهه خود خواستار پرداخت هرچه سریع‌تر آن و توجه جدی به مشکلات خود در پی عدم دریافت این مطالبات شدند.
شهردار ایذه در حاشیه این تجمع در گفت‌و‌گو با خبرنگار با بیان اینکه این مطالبات مربوط به شهردار قبلی بوده است اظهار کرد: ما از زمان حضور خود در شهرداری این شهر تمام تلاش‌های خود را برای پرداخت به موقع حقوق کارگران به کار گرفته‌ایم.
انوشیروان بهرامی با بیان اینکه 15 روز پیش نیز مقداری از حقوق این کارگران پرداخت شده است یادآور شد: در هفته جاری نیز مبلغ دیگری از این مطالبات پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را به‌کار گرفته‌ایم تا اینکه بتوانیم در زمان باقی مانده از سال جاری و تا پایان سال نسبت به پرداخت کامل مطالبات اقدام کنیم.
حال و روز بد کارخانه آب معدنی شلمزار:
آب معدنی شلمزار؛ جهانی اما تعطیل
گزارش: پریسا احمدی تشنیزی
http://www.dana.ir/news/999201.html
متاسفانه از نیمه ی سال ۱۳۹۵و از اوائل مهرماه اخبار خوبی از کارخانه آب معدنی شلمزار که اینک ۱۲سال از عمر آن می گذرد به گوش نمی رسید.
تعدیل نیرو، تحصن کارگران و ….از جمله اتفاقاتی بود که از نیمه سال ۱۳۹۵به وقوع پیوست و متاسفانه در ادامه شرکت از ادامه تولید محصول بازماند و به تعطیلی کشیده شد.
اینک در پی تعطیلی این کارخانه حجم عظیمی از سرمایه اقتصادی شامل دستگاه های تولید کننده، ساختمان ها، نیروی کار، انرژی صرف شده جهت اخذ مجوزات لازم و …. معطل مانده است و از سویی دیگر نان آوران خانواده هایی که روزگاری به یمن فعالیت این کارخانه در شهرشان کانون خانه شان گرم و صمیمی بود بیکار مانده اند و آنان هم به جمع بیکاران شهر افزوده شده اند.
صدها حاشیه‌نشین شهرک سیدی کرمان باتجمع،جاده کرمان – کوهپایه را مسدود کردند
http://kerman.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=45856
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ روز پنجشنبه ۱۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : حاشیه نشین های شهرک سیدی کرمان در تجمع اعتراض آمیز و با آتش زدن لاستیک، جاده کرمان – کوهپایه را مسدود کردند.
این اعتراض به علت تخریب منازلی است که امروز صبح16دی صورت گرفته و افراد حاضر در این تجمع بیش از یک هزار نفر می باشند.
حقوق معوقه
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهر فراغی نسبت به عدم پرداخت 55ماه حقوق!
برپایه خبر دریافتی در تاریخ روز پنجشنبه ۱۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران شهرداری شهر فراغی دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق جلوی شهرداری این شهر، دست به تجمع زدند.
حقوق معوقه
 معطلی کارگران اخراجی آزاد راه تهران شمال برای دریافت حقوق های عقب مانده کارگران
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز پنجشنبه ۱۶دی ۱٣۹۵ آمده است : سه نفر از کارگران پیمانکاری «آزاد راه تهران شمال » با وجود خاتمه یافتن رابطه استخدامی هنوز موفق به دریافت معوقات مزدی خود نشده‌اند.
منابع ایلنا در پروژه آزاد راه تهران شمال با اعلام این خبر اعلام کردند؛ کارگران یاد شده از طریق شرکت پیمانکاری «ارسا ساختمان» چندین سال است در پروژه آزاد راه تهران شمال مشغول به کار بودند که با وجود گذشت حدود سه ماه از زمان قطع همکاری آنها هنوز موفق به انجام تسویه حساب نشده‌اند.
گفتنی است افراد اخراج شده از کارگران قراردادی ارسا ساختمان هستند که دو نفرشان به دلیل آنچه پیگیر مطالبات صنفی خود عنوان می‌کنند از سوی کارفرمای شرکت پیمانکاری از کار بیکار شده اند و از قرار معلوم کارگر سومی خود خواسته محل کار خود را ترک کرده است.
نمایندگان120هزارکارگرپیمانکاری صنعت نفت خواهان تبدیل وضعیت و یکسان سازی حقوق شدند!
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5729
به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ روز پنجشنبه ۱۶ دی ۱٣۹۵آمده است : نمایندگان 120هزارکارگرپیمانکاری صنعت نفت با انتشار نامه ای سرگشاده خواستارساماندهی و تبدیل وضعیت و یکسان سازی حقوق پرسنل نیروهای پیمانکاری وزارت نفت با کارمندان رسمی در شرایط کاری برابر،بربرشدند.
تجمع اعتراضی اهالی روستاهای احمدغریب و آبزار شهرستان دنا نسبت به مشکل آب کشاورزی!
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951016000418
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس درتاریخ روز پنجشنبه ۱۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : ظهر امروز16دی،جمعی از اهالی روستاهای احمدغریب و آبزار شهرستان دنا با تجمع در مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد خواستار رسیدگی به مشکلات آب کشاورزی این روستاها با روستای بادنگان شدند.
تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر بروجرد مقابل فرمانداری!
http://www.payaam.org/iran/2017/1/page82.html
برپایه خبر سایت خبری پیام در تاریخ روز پنجشنبه ۱۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : پس از این که متقاضیان مسکن مهر سالهاست انتظار خانه دار شدن را می کشند، سرانجام صبرشان لبریز شد و به دلیل تحویل دیرهنگام واحدها و افزایش قیمتها در مقابل فرمانداری بروجرد تجمع کردند.
حقوق معوقه
 معطلی کارگران اخراجی آزاد راه تهران شمال برای دریافت حقوق های معوقه
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز جمعه ۱۷ دی ۱٣۹۵ آمده است : سه نفر از کارگران پیمانکاری «آزاد راه تهران شمال » با وجود خاتمه یافتن رابطه استخدامی هنوز موفق به دریافت معوقات مزدی خود نشده‌اند.
منابع ایلنا در پروژه آزاد راه تهران شمال با اعلام این خبر افزودند کارگران یاد شده از طریق شرکت پیمانکاری «ارسا ساختمان» چندین سال است در پروژه آزاد راه تهران شمال مشغول به کار بودند که با وجود گذشت حدود سه ماه از زمان قطع همکاری آنها هنوز موفق به انجام تسویه حساب نشده‌اند.
برپایه این اطلاعات کارگران یاد شده که تا این لحظه هیچ شکایتی را در مراجع حل اختلاف مطرح نکرده اند تا به این لحظه برای وصول مطالبات خود چندین بار به واحد اداری مالی و دفتر کارفرما شرکت پیمانکاری مراجعه کرده‌اند اما هنوز برای وصول بخشی از مزایای حق سنوات خدمت و حق عیدی، حق بیمه، مرخصی، اضافه کاری‌های عادی و جمعه کاری‌ها معطل مانده‌اند.
در نامه بیش از 40 هزار نفر کارکنان صنعت نفت مطرح شد:
 در خواست تخصیص اعتبار برای تبدیل وضعیت استخدامی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز جمعه ۱۷ دی ۱٣۹۵ آمده است : بیش از 40 هزار نفر از کارکنان شاغل در صنعت نفت کشور که داری قراردادهای موقت هستند با ارسال نامه ای به رئیس کمیسیون تلیق برنامه و بودجه، خواستار تخصیص اعتبار در برنامه ششم توسعه جهت تبدیل وضعیت و استخدام رسمی شده اند.
به گزارش ایلنا؛ در روزهای گذشته بیش از 40 هزار نفر از کارکنان شاغل در صنعت نفت کشور از کارکنان شاغل در صنعت نفت کشور که داری قراردادهای موقت هستند با ارسال نامه ای به رئیس کمیسیون تلیق برنامه و بودجه، خواستار تخصیص اعتبار در برنامه ششم توسعه جهت تبدیل وضعیت و استخدام رسمی شده اند.
اعتراض رسانه ای کارگران کارخانه ایران ترانسفو زنجان نسبت به سطح پایین دستمزدشان!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ روز شنبه ۱۸دی۱۳۹۵ آمده است : کارگران کارخانه ایران ترانسفو در زنجان از پایین بودن دستمزدهای پایه و قطع پاداش افزایش تولید انتقاد دارند.
به گزارش خبری ایلنا،جمعی از کارگران ایران ترانسفو زنجان از پایین بودن دستمزدهای پایه خود انتقاد کردند.
به گفته این کارگران، علاوه بر پایین بودن سطح دستمزدهای پایه، با کاهش سطح تولید، پاداش افزایش تولید و اضافه کاری کارگران بخش تولید قطع شده و در نتیجه عایدی این کارگران کاهش یافته است.
حقوق معوقه
 کارگران کارخانه هپکو برای باری دیگردرسطح شهر اراک راهپیمایی وتجمع کردند!
برپایه گزارشات منتشره درسطح سایت های کارگری درتاریخ روز شنبه ۱۸دی۱۳۹۵ آمده است : کارگران کارخانه هپکو در اعتراض به وضعیت نامعلوم شرکت ،نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت ماه ها حقوقشان درسطح شهر اراک راهپیمایی و تجمع کردند.در جریان این راهپیمایی، میدان اصلی شهر و خیابان های منتهی به آن مسدود شده است.
فرماندار با حضور در بین این کارگران به بیان توضیحاتی پرداخت که از سوی کارگران مورد اعتراض قرار گرفت و واکنش این کارگران معترض به فرماندار شعار «مرگ بر دروغگو» بود.
بنابه گزارشات منتشره،کارگران هپکو امروز ۱۸ دی ماه با راهپیمایی و طی مسافت چند کیلومتری در مسیرکارخانه تامرکز شهراراک وتجمع درمیدان شهدا اعتراضشان را نسبت به وضعیت نامعلوم شرکت ونداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت ماه ها حقوقشان،بنمایش گذاشتند.
کارگران معترض با در دست داشتن پلاکاردهای «هپکو ایران»، «مرگ بر بیکاری»، «مسؤول بی‌لیاقت استعفا، استعفا»، «اجازه ندهیم یک برند دیگر کشته شود» و … خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی ومعیشتی خود شدند.
حقوق معوقه
 تجمعات اعتراضی کارگران پروژه های شهرداری گرگان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان مقابل استانداری وساختمان شورای شهر!
http://www.mehrnews.com/news/3871084
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز شنبه ۱۸دی۱۳۹۵ آمده است : خبر حضور کارگران مقابل استانداری گلستان و در خواست برای پیگیری مشکلشان دوباره در شبکه های مجازی دست به دست شد تا این که آن ها عصر همان روز با پلاکاردهایی در صحن علنی شورای شهر حاضر شدند. آن ها که می گفتند ۶ ماه است حقوق نگرفته اند.
یکی از کارگران بابیان اینکه هم‌اکنون خواستار پرداخت حقوق معوق خود هستیم، ادامه داد: با اتمام کار این دو پروژه شرکت پیمانکار در حال جمع‌آوری وسایل و رفتن از استان گلستان است درحالی‌که هنوز حدود ۷۰۰ میلیون تومان حقوق کارکنان کارگری و اجرایی را پرداخت نکرده است.
تسنیم گزارش می‌دهد
بیکار شدن ۸۰۰ کارگر کارخانه آسفالت میهن کویر پاکدشت به سبب اختلافات خانوادگی
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/18/1290086/
به گزارش سایت تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در تاریخ روز شنبه ۱۸دی۱۳۹۵ آمده است : کارگران کارخانه آسفالت میهن کویر که به دلیل اختلافات خانوادگی سهامداران کارخانه، از کار بیکار شده‌ بودند، پیش از ظهر امروز در مقابل فرمانداری پاکدشت تجمع کردند.
حقوق معوقه
 کارگران شهرداری ایذه دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق دست به تجمع و اعتصاب زدند!
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951018000424
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ روز شنبه ۱۸دی۱۳۹۵ آمده است : کارگران شهرداری ایذه دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق دست از کارکشیده ومقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.
این کارگران با اعتراض به عدم دریافت حقوق چند ماهه خود خواستار پرداخت هرچه سریع‌تر آن و توجه جدی به مشکلات خود در پی عدم دریافت این مطالبات شدند.
انوشیروان بهرامی با بیان اینکه 15 روز پیش نیز مقداری از حقوق این کارگران پرداخت شده است یادآور شد: در هفته جاری نیز مبلغ دیگری از این مطالبات پرداخت خواهد شد. وی تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را به‌کار گرفته‌ایم تا اینکه بتوانیم در زمان باقی مانده از سال جاری و تا پایان سال نسبت به پرداخت کامل مطالبات اقدام کنیم.
راهپیمایی و تجمعات اعتراضی صدها کارگر کارخانه پلی اکریل درسطح شهراصفهان!
حمله نیروهای انتظامی به تجمع کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : صدهاکارگر کارخانه پلی‌اکریل مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند و از آنجا که کسی از استانداری حاضر به مذاکره با این کارگران نشد، پس از گذشت ساعتی، معترضان به سمت میدان انقلاب اصفهان و به سمت دفتر مرکز ی شرکت راهپیمایی وبه تجمعشان مقابل شرکت درخیابان آبشار ادمه دادند.
حقوق معوقه
 تجمعات اعتراضی کارگران هپکو امروزبدلیل دخالت نیروهای انتظامی درمحوطه کارخانه ادامه یافت !
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : برای دومین روز متوالی،صدها کارگر کارخانه هپکو اراک در اعتراض به مشکلات پیشروی این شرکت و عدم پرداخت حقوق معوقه خود تجمع کردند.
امروز هم کارگران شرکت به دلیل مشکلات تجمع داشتند ولی به دلیل حضور نیروهای انتظامی در مقابل شرکت اجازه خروج از شرکت داده نشد.
به گزارش امروز ایلنا، دست کم۵۰۰ نفر از کارگران واحد «ماشین سازی هپکو اراک» در ادامه اعتراض روز گذشته خود در میدان اصلی شهر، صبح امروز نیز در محوطه کارخانه تجمع کردند.
تعدادی از کارگران حاضر در تجمع امروز گفتند: در تجمع روز نخست که دیروز (شنبه ۱۸ دی ماه) در میدان اصلی شهر اراک صورت گرفت به جز وعده‌های غیرعملی هیچ پاسخ قاطعی ازسوی مسئولان شنیده نشد و ما ناچار شدیم برای احقاق حقوق از دست رفته‌مان امروز نیز در محل کارخانه تجمع کنیم.
کارگران معترض می‌گویند دلیل اعتراض ما کارگران ماشین سازی هپکو اراک عدم دریافت دست کم ۵ ماه مزد معوقه است که کارفرما از پرداخت آن به کارگران خوداری می‌کند.
معترضین با بیان اینکه خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه خود هستند، در ادامه گفتند:بخش دیگری از مطالبات کارگران هپکو مشخص نبودن وضعیت سهامداران این کارخانه است که مدیریت کارخانه در این خصوص نیز پاسخ مشخصی به ما کارگران نمی دهد.
به گفته آنان، کارگران این واحد تولیدی به این دلیل پیگیر مطالبات خود هستند که دغدغه تامین معاش خانواده‌هایشان را دارند و از مدیریت کارخانه و مسئولان شهرستانی و استانی انتظار دارند که به دغدغه‌های آن‌ها احترام بگذارند.
معترضین بابیان اینکه هر یک از ما کارگران دست‌کم دارای سه سر عائله هستیم و تامین مخارج زندگی بسیار برایمان سخت شده؛ در ادامه گفتند: در این شرایط نمی‌توان از ما انتظار داشت که نسبت به وضعیت ماشین سازی هپکو اراک بعد از خصوصی‌سازی و مطالبات مزدی خود بی‌تفاوت بمانیم.
حقوق معوقه
قسمتی دیگر ازسریال اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران معدن طزره!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : چند صد نفر از کارگران معدن زغال سنگ طزره برای چندمین بار در اعتراض به حقوق های معوقه خود دست به تجمع زدند.
به گزارش خبری ایلنا،در این تجمع که از ساعت هفت صبح در رختکن کارگران معدن برگزار شده است، حدود ۵۰۰ نفر از کارگران شرکت دارند.
این کارگران که دستمزد آن‌ها در ۴ماه گذشته پرداخت نشده، می‌گویند؛ بخش دیگری ازنگرانی ما این است در صورت ادامه مشکلات مالی معدن و با توجه به اینکه به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم کارفرما علاوه بر مشکل پرداخت دستمزد درپرداخت عیدی کارگران نیز دچار مشکل شود.
حقوق معوقه
 کارگران کارخانجات نازنخ و فرنخ قزوین مقابل استانداری تجمع اعتراضی نمودند !
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : جمعی از کارگران کارخانجات نازنخ و فرنخ مقابل استانداری قزوین تجمع کردند.
به گزارش خبری فارس،در این تجمع اعتراض‌آمیز، کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق و سنوات بازنشستگی از سوی مدیرعامل شرکت نازنخ و فرنخ خواستار پیگیری استاندار قزوین و مسؤولان اداره کار برای احقاق حقوق خود شدند.
حقوق معوقه
 کارگران فضای سبزشهرداری دزفول نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی بر پا نمودند!
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است :جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه، مقابل ساختمان فرمانداری تجمع برپا کردند.
نداشتن امنیت شغلی و تهدید به اخراج از سوی پیمانکار دیگر نگرانی این کارگران معترض بود.
به گزارش خبری ایرنا،این کارگران که به صورت حجمی و زیرنظر پیمانکار در فضای سبز مناطق مختلف شهرداری دزفول مشغول کار هستند با انتقاد از پرداخت نشدن به موقع حقوق خود اظهارکردند:با داشتن چند سال سابقه، حقوق کارگران فضای سبز به درستی پرداخت نمی شود به طوریکه این کارگران حدود 6 ماه حقوق معوقه طلبکار هستند ضمن اینکه بیمه آنان نیز قطع شده است.این کارگران معتقدند از زمان تغییر وضعیت از نیروی انسانی به کارگر حجمی با مشکل تاخیر در پرداخت حقوق روبه رو شده اند و این امر برای آنها مشکل ساز شده است.
کارگران فضای سبز شهرداری دزفول که بیش از 200 نفر هستند و کلیه آنها زیرنظر پیمانکار مشغول بکار هستند بین سه تا چهار ماه حقوق معوقه دارند که تلاش می شود مشکل آنها حل شود.
سریال تجمعات اعتراضی معلمان حق‌التدریسی مقابل مجلس ادامه دارد!
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است :جمعی از معلمان حق التدریسی از استان‌های مختلف کشور مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبری ایرنا،یکی از این تجمع کنندگان اظهار داشت: ما خواهان رعایت عدالت در استخدام ها و همچنین تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستیم.
گروهی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته مقابل شهرداری تهران تجمع نمودند!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : بیش از 100 نفر از معلمانی که که در حدود 30 سال زمین‌هایی از اداره تعاون آموزش و پروش زمین‌هایی خریداری کرده اند ، در اعتراض به آنچه که زیاده خواهی عده‌ای از خریدارن و تملک زمین‌ها از سوی شهرداری می‌خوانند مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.
به گزارش خبری ایلنا،این افراد در دست خود تابلو نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها عباراتی همچون، «سرمایه معلمان بازیچه دست مدیران»، «معلمان را فراموش نکنید»، «آقای شهردار فریاد رس معلمان»، «معامله با اندوخته معلمان» نوشته شده بود.
حقوق معوقه
40کارگر کشتارگاه صنعتی مرغ زرین پران البرز با 55ماه حقوق معوقه اخراج شدند!
به گزارش منتشره در شبکه تلگرام در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : پس از تعویق ۵ ماهه پرداخت حقوق، شرکت زرین‌پران ۴۰ نفر از کارگران خود را اخراج کرد.
پس از آن که کارگران شرکت زرین پران که در ضلع جنوبی قشلاق، روستای یعقوب آباد در شهرستان آبیک واقع شده است از عدم پرداخت حقوق خود اعلام نارضایتی کردند؛ در تازه‌ترین اقدام حدود ۴۰ نفر از کارگران این شرکت اخراج شده و بر بیکاران این شهرستان اضافه شد.
یکی از کارگران شرکت زرین‌پران با اشاره به اینکه من علاوه بر تأمین مخارج خانواده خود مخارج خانه پدرم را نیز تأمین می‌کردم، عنوان کرد: ما حقوق خود را می‌خواستیم که حق ماست اما کسی پاسخگو نیست و به مشکلاتی که در زمینه دریافت نکردن ۵ ماه حقوق برایمان به وجود آمده؛ فکر نمی‌کنند حالا هم که بدون هیچ دلیلی ما را اخراج کردند.
این کارگر اخراجی در پایان با اشاره به اینکه پنج ماه سکوت همراه با صبر برای ما نتیجه‌ای جز اخراج نداشت، متذکر شد: چرا کسی به فکر ما نیست. ۵ ماه است که من حتی نتوانستم نانی بر سر سفره خانواده خود ببرم.
وی با تأکید بر اینکه اگر مدیران و شما آقای رئیس‌جمهور اگر یک ماه حقوق نگیرید چه می‌شود، خاطرنشان کرد: ما نه حقوق نجومی می‌خواهیم و نه چیز دیگر ما فقط می‌خواهیم همان حقوق معوقه کارگری خودمان ۵ پرداخت شود و ما را به کار خود بازگردانند.
حقوق معوقه
 دومین روز تجمع کارگران ماشین سازی هپکو در اراک
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : دست کم۵۰۰ نفر از کارگران واحد «ماشین سازی هپکو اراک» در ادامه اعتراض صنفی روز گذشته خود در میدان اصلی شهر، صبح امروز نیز در محوطه کارخانه تجمع کردند.
تعدادی از کارگران حاضر در تجمع امروز به ایلنا گفت: در تجمع روز نخست که دیروز (شنبه ۱۸ دی ماه) در میدان اصلی شهر اراک صورت گرفت به جز وعده‌های غیرعملی هیچ پاسخ قاطعی ازسوی مسئولان شنیده نشد و ما ناچار شدیم برای احقاق حقوق از دست رفته‌مان امروز نیز در محل کارخانه تجمع کنیم.
کارگران معترض می‌گویند دلیل اعتراض ما کارگران ماشین سازی هپکو اراک عدم دریافت دست کم ۵ ماه مزد معوقه است که کارفرما از پرداخت آن به کارگران خوداری می‌کند.
شرکت فرآورده‌های صنعت طیور و کشاورزی اروم گوهر 20 کارگرش رااخراج کردند!
به گزارش سایت کردپا در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : شرکت فرآورده‌های صنعت طیور و کشاورزی اروم گوهر اقدام به اخراج حداقل ٢٠ کارگر فصلی در استان آذربایجان‌غربی کرد.
به گزارش خبری کُردپا، هفته‌ی گذشته، کارفرمای شرکت اروم گوهردانه آذربایجان‌غربی، «حداقل ٢٠ کارگر را از کار بیکار کرد.»
موج اخراج کارگران در شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : روز گذشته18دی، بیست کارگر شرکت نوظهور اخراج شدند.
از قرار معلوم، قراردادهای کارگران قراردادی در شرکتی که در حال حاضر ۱۲۰ کارگر دارد و فقط ۱۲ نفر از آن‌ها رسمی هستند، یک ماهه است و در یک سال گذشته، تعداد زیادی از کارگران به تناوب اخراج شده‌اند؛ به طوری که از ۲۶۰ کارگر این شرکت تولیدی، بیش از نیمی در یک سال گذشته بیکار شده‌اند.
یک کارگر دیگر می‌گوید: بیش از بیست سال است که در شرکت نوظهور مشغول به کار هستم، اما این روز‌ها اوضاع اصلا خوب نیست؛ حقوق‌ها عقب می‌افتد؛ این اواخر هر دو ماه یک بار دستمزدمان پرداخت شده‌است. با اینکه رسمی هستم اما نگرانی برای آینده این واحد جدی است. بایستی مسئولان فکری به حال ما بکنند.
حقوق معوقه
 کارگران شهرداری زنجان وهمسرانشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق خود اعتراض نمودند!
به نوشته روزنامه شهروند در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : یکی از کارگران شهرداری که به گفته خود 9 سال است در این سازمان مشغول به کار است با بیان این‌که در فصل زمستان حجم کاری کارگران افزایش می‌یابد و روز و شب برای اجرای ماموریت‌ها راهی شهر می‌شوند، می‌گوید: در بسیاری از مواقع ساعت3 شب از خانه خارج شده و ساعت 12 ظهر به منزل باز می‌گردیم، برخی از روزها نیز پس از کمی استراحت بار دگر بعد از ظهر به محل مورد خدمت باز می‌گردیم.
وی می‌افزاید: با این‌که کارگران شهرداری همواره از رفاه خود دست کشیده و خدمت به مردم و انجام وظیفه را اولویت زندگی قرار می‌دهند، اما به این صنف توجه چندانی نمی‌شود.
وی اضافه کرد:کارمندان رسمی سازمان‌های شهرداری هر ماه در موعد معین حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند اما کارگران با تاخیر چند ماهه موفق به کسب حقوق خود می‌شوند.
وی می افزاید: همسرم ساعت 3 بامداد راهی محل کار می‌شوددشواری‌های شغلش هم که بر کسی پوشیده نیست و با این حال تاخیر در پرداخت معوقات این افراد زحمتکش غیر قابل قبول است.
وی اضافه می‌کند: برای مثال شهریور ماه امسال حقوق همسرم را با 3 ماه تاخیر واریز کردند و در حال حاضر نیز برای حقوق آذر ماه تنها 400 هزار تومان واریز شده که قرار است در نخستین فرصت بقیه حقوق را بپردازند.
وی تصریح می‌کند: ما 2 فرزند دانش‌آموز داریم. از طرفی نیز صاحب‌خانه برای پرداخت کرایه آذر ماه و دی ماه ما را تحت فشار گذاشته است. وی ادامه می‌دهد: از مسئولان به خصوص مسئولان شورای شهر که نمایندگان ما در شهرداری هستند در خواست داریم برای مشکلات کارگران شهرداری چاره‌ای بیندیشند.
رئیس شورای شهر زنجان در خصوص معوقات عقب مانده حقوق کارگران شهرداری زنجان با بیان این‌که حقوق کارگران شهرداری مرکزی و اکثر سازمان‌های شهرداری به روز شده است، می‌گوید: در هفته گذشته معوقات تا آذرماه تسویه شده و در خصوص حقوق آذر ماه نیز باید گفت مبلغی به صورت علی الحساب به این افراد داده شده است تا در سریع‌ترین زمان ممکن برای تکمیل آن اقدام کنیم.
تجمع اعتراضی اهالی روستای ورزگ از توابع قاینات نسبت به عدم گازرسانی!
http://www.dana.ir/news/1001379.html
%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : جمعی از اهالی روستای ورزگ با حضور در فرمانداری قاین نسبت به عدم گاز رسانی به این روستا تجمع وخواستار پیگیری از سوی مسئولین شدند.
حقوق معوقه
عدم پرداخت 3ماه حقوق کارگران خدمات شهری شهرداری یزد!
به گزارش سایت تسنیم در تاریخ روز یکشنبه۱۹دی۱۳۹۵ آمده است : 3ماه حقوق کارگران خدمات شهری شهرداری یزد پرداخت نشده است.
به گزارش منبع فوق بتاریخ19دی از عدم پرداخت3ماه حقوق کارگران خدمات شهری شهرداری یزد خبرداد.
حقوق معوقه
حقوق کارگران خدمات شهرداری رشت چندین ماه پرداخت نشده است !
برپایه خبرمنتشره در شبکه شمالی ها در تلگرام در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : حقوق کارگران خدمات شهرداری رشت چندماه است که پرداخت نشده است.
این منبع از عدم پرداخت چندماه حقوق کارگران خدمات شهرداری رشت خبردادند.
کمپین نه به آموزش ضمن خدمت پولی!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : یک فعال معلمان از راه افتادن کمپین نه به آموزش ضمن خدمت پولی ودرهمین راستا تحویل طوماراعتراضی با ده هزار امضای معلمان به وزارت آموزش و پرورش خبر داد.
به گزارش خبری ایلنا،محمدرضا مرادی، فعال معلمان از تحویل طومار مربوط به کمپین نه به آموزش ضمن خدمت پولی خبر داد.
حقوق معوقه
حقوق های معوقه پرستاران مینابی طی 10 ماهه اخیر پرداخت نشد!
برپایه خبر پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری میناب با اشاره به این‌که معوقات پرستاران مینابی از فروردین ۹۵(به‌مدت ۱۰ ماه) پرداخت نشده است، گفت: این معوقات شامل کارانه و اضلفه کار پرستاران می‌شود.
به گزارش خبری پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری،مرتضی حکمتی علت این تأخیرها را ناشی از افزایش تعرفه‌های پزشکان در پی اجرای طرح تحول سلامت برشمرد و افزود: با اجرای طرح تحول سلامت اگرچه میزان پرداختی از جیب مردم در بخش بستری و نه پاراکلینیک به ۶ درصد در مناطق شهری و ۳ درصد در مناطق روستایی کاهش یافته اما عملاً سازمان‌های بیمه‌گر را با مشکل مواجه کرده است.
حقوق معوقه
کارگران کارخانه پشم سنگ دراعتراض به عدم پرداخت22ماه حقوق وعیدی سال 95 تجمع اعتصابی بر پا نمودند!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : از حوالی ساعت 9 صبح امروز20دی،حدود 200 کارگر کارخانه سنگ پشم واقع در جاده مخصوص کرج در اعتراض به عدم پرداخت2 ماه از دستمزد خود (آبان و آذر ماه) سال 95 دست از کارکشیده ودرکارخانه تجمع کرده‌اند.
به گزارش خبری ایلنا،این کارگران گفتند: در حدود 200 کارگر هستیم که دستمزد آبان و آذر سال 95 خود را دریافت نکرده‌ایم و برای این مدت تنها در حدود 500 هزار تومان پول به صورت علی الحساب برایمان واریز شده است. ضمن اینکه هنوز عیدی سال 95 خود را دریافت نکرده‌ایم.
از این 200 کارگر، در حدود 60 نفر رسمی و الباقی قراردادی هستند. آنطور که کارگران پشم سنگ می‌گویند مدیریت کارخانه از مرداد 93 از ساعات اضافه کاری کارگران قراردادی کاسته است و در ماه‌های اخیر کارگران رسمی نیز تمامی ایام هفته را در کارخانه حضور ندارند.
حقوق معوقه
 کارگران کارخانه های کانسرام و سیمان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق خویش تجمعات اعتراشی بر پا داشتند!
برپایه خبر دریافتی در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : چهارمین تجمع اعتراض آمیز کارگران کارخانه های کانسرام و سیمان مقابل معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس انجام شد. حقوق تعدادی از این کارگران نزدیک به ۹ ماه عقب افتاده است.
به گزارش منابع خبری محلی،در این تجمع که صبح امروز انجام شد حدود۲۰ کارگر خواستار حقوق عقب مانده خود بودند.
کمیسیون کارگری شهرستان طبس که زیر نظر شورای تامین می باشد یکشنبه هفته گذشته به اعضای هیئت مدیره این کارخانه ها یک هفته مهلت داده بود تا جهت تعیین تکلیف پرداخت حقوق معوق کارگران خود به معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس مراجعه کنند که اینکار انجام نشد و دیروز این مهلت یک هفته ای نیز به پایان رسید.
حقوق معوقه
 حقوق کارگران شرکتی شهرداری لنگرود به مدت دو ماه و نیم پرداخت نشده است !
برپایه خبرمنتشره در شبکه لنگرودی ها در تلگرام در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : خبرکوتاه:کارگران شرکتی شهردای لنگرود دو ماه و نیم است که هیچ حقوقی نگرفته اند.
به گزارش این منبع علیرغم وعده شهردار لنگرود، دو ماه و نیم حقوق کارگران شرکتی شهرداری لنگرود پرداخت نشده است.
حقوق معوقه
۳۸۸روز تجمع کارگران کشت و صنعت در هوای سرد/ دیروز گفتند چادر‌ها را جمع کنید
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : روز گذشته در سی و هفتمین روز از تجمع صنفی، کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد مجبور شدند چادرها را جمع کنند. این کارگران همچنان به تجمع خود ادامه می‌دهند.
حقوق معوقه
 در اعتراض به عدم حقوق های معوقه کارگران کارخانه پشم سنگ مقابل کارخانه تجمع کرده‌اند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : در حدود 200 کارگر کارخانه سنگ پشم واقع در جاده مخصوص کرج، از حوالی ساعت 9 صبح امروز در اعتراض به عدم دریافت 2 ماه از دستمزد خود (آبان و آذر ماه) سال 95 مقابل این کارخانه تجمع کرده‌اند.
حقوق معوقه
تجمع کارگران کارخانه هپکو وارد سومین روز خود شد !
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : صبح امروز20دی، کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین «هپکو» اراک برای سومین روزمتوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان، در محوطه این واحد تولیدی اجتماع کردند.
به گزارش خبری ایلنا، صبح امروز (دوشنبه ۲۰ دی ماه) کارگران کارخانه هپکو برای سومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان به تبع ناتوانی مالی بخش خصوصی کارخانه در محوطه کارخانه اجتماع کردند.
بیش از ۵۰۰کارگر کارخانه ماشین سازی هپکو اراک از روز شنبه ۱۸ دی ماه تاکنون با برپایی تجمع در محوطه این کارخانه ومیدان اصلی شهر اراک خواستار پرداخت دست کم ۵ ماه حقوق معوقه و همچنین تعیین تکلیف سهامدار اصلی این کارخانه شده‌اند.
به گفته این کارگران شرکت هپکو، در حالی سهامدار اصلی کارخانه این واحد را در سال ۸۶ به ارزش مالی ۷۰ میلیارد تومان خریداری کرده است که قرار بود وی در ابتدا بعد از پرداخت ۲۰ درصد از مبلغ توافق شده مابقی را طی چهارو نیم سال آینده بصورت اقساطی پرداخت کند.
اهالی شيراز در اعتراض به انتشار پارازيت مقابل استانداری فارس تجمع نمودند!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : قبل از ظهر دوشنبه 20 دی، جمعی از اهالی شيراز در اعتراض به آنچه انتشار پارازيت در فضاي اين كلان‌شهر عنوان مي‌شد، در مقابل ساختمان استانداري فارس تجمع كردند.
به گزارش خبری ایسنا،در اين تجمع كه با حضور نيروي انتظامي همراه بود، جمعي از تجمع‌كنندگان با مدير روابط عمومي و امور بين‌الملل استانداري فارس كه در جمع آنان حاضر شده بود، به گفت و گو پرداخته و خواسته‌هاي خود را مطرح كردند.
سرقت آشکار از دسترنج کارگران در آلومینیوم پارس
به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : ماههاست که صدای کارگران شرکت آلومینوم پارس برسر تحمیل آشکارترین بیحقوقی ها علیه کارفرمای این کارخانه ٬ شنیده میشود.
طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد ایران کارفرمای این کارخانه بار دیگر از حقوق آذر ماه کارگران ، ۲ تا ۵ ساعت از اضافه کاری های ماهیانه ی همه 700 کارگر را به بهانه غیرقانونی کمک آنان به جلوگیری از ورشکستگی کارخانه پرداخت نکرده است. این در حالی است که در ماههای گذشته نیز این مبالغ را از حقوق کارگران کسر نموده و این کارخانه نه تنها ورشکستگی در آن وجود ندارد بلکه تولید در این آن با ظرفیت کامل انجام میگیرد و حجم سفارشها آنقدر زیاد است که کارگران ناچار به اضافه کاری هستند. حتی این مبالغ از کارگرانی که در روزهای تعطیل شیفت کاری اشان بوده است نیز کسر گردیده است.
حقوق معوقه
 کارکنان یکی از دانشگاه‌های آمل نسبت به‌بالا نرفتن حقوق خود تجمع اعتراضی نمودند!
برپایه خبر انعکاس یافته در شبکه تلگرام درتاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : کارکنان یکی از دانشگاه‌های غیردولتی شهرستان آمل به علت بالا نرفتن حقوق‌شان در محوطه این دانشگاه تجمع کردند.
به گزارش فوق باتوجه به افزایش شهریه در این دانشگاه‌ و طبق مصوبه طرح‌بندی مشاغل، قرار شد حقوق کارکنان دانشگاه از اردیبهشت ماه افزایش پیدا کند که تاکنون این امر محقق نشد.
7کارگرمعترض کارخانه پلی اکریل پس از24ساعت باقرار کفالت آزاد شدند!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵ آمده است : 7کارگرمعترض کارخانه پلی اکریل که روز گذشته(19دی) در جریان حمله نیروهای انتظامی* به راهپیمایی وتجمعشان درشهر اصفهان بازداشت شده بودند، امروز ظهر به قید کفالت آزاد شدند.
حقوق معوقه
 تجمع کارگران شهرداری کوزران مقابل ساختمان شهرداری
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه شنبه۲۱دی۱۳۹۵ آمده است : گروهی از کارگران شهرداری شهر کوزران در استان کرمانشاه، صبح امروز در اعتراض به چند ماه از حقوق های معوقه خود دست از کار کشیده و در مقابل شهرداری شهر تجمع کرده‌ا‌ند.
یکی از منابع خبری ایلنا در شهرداری کوزران گفت: این کارگران که در واحدهای خدماتی وفضای سبز شهرداری کوزران بصورت قراردادی مشغول کارند صبح امروز (۲۱ دی ماه) در اعتراض به حقوق های معوقه خود به نشانه اعتراض مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده‌اند.
براساس این گزارش، حدود۴۵ نفر از کارگران شهر کوزران که در طی دست‌کم پنج ماه گذشته دستمزد آنان پرداخت نشده است؛ می‌گویند با تغییر شهردار که از تقریبا دو ماه گذشته انجام شده؛ بازهم ما با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجهیم.
طبق اظهارات آنان، بی‌توجهی مسئولان شهرداری و شورای شهر کوزران به پرداخت مطالبات آن‌ها باعث شده سال گذشته نیز حدود ۴ ماه از حق بیمه آنان به تامین اجتماعی واریز نشود.
حقوق معوقه
حقوق کارکنان شهرداری قرچک، ماهها پرداخت نشده است!
برپایه خبر منعکس در شبکه های مجازی به تاریخ روز سه‌شنبه ۲۱ دی ۱٣۹۵ آمده است : شهرداری قرچک مانند بسیاری از شهرداری های کشور در پرداخت حقوق کارکنانش مشکل دارد و این موضوع مدتهاست گریبانگیر کارمندان و کارگران این شهرستان شده است.
به گزارش منابع خبری محلی،ماه هاست که شهرداری قرچک یا حقوقی پرداخت نمی کند و یا با با تأخیر پرداخت می شود، البته این در حالی است که حقوق مدیران این شهرداری به موقع واریز می شود و گویا تنها این کارمندان و کارگران هستند که باید مشکلات مالی شهرداری را درک و تحمل کنند.
یک کارگر شهرداری ورامین ، با اشاره به عدم پرداخت حقوق کارگران گفت: «به خاطر ندارم طی سالهای اخیر شهرداری حقوق کارکنانش را به موقع پرداخته باشد و همیشه باید منتطر چند ماه تاخیر در پرداخت حقوق ها باشیم.»
کارگران اخراجی فولاد ارفع می‌گویند وعده‌ها محقق نشده است / تشکل‌های کارگری استان به اداره کار معترض شدند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهارشنبه۲۲دی۱۳۹۵ آمده است : دو نماینده کارگران فولاد ارفع که پیش از این اخراج شده‌اند، می‌گویند رایزنی‌ها و تلاش‌های تشکل‌های کارگری برای بازگشت به کار آنان تا کنون بی ‌نتیجه مانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دو کارگر پیمانکار فولاد ارفع که پیش از این بیکار شده بودند، از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های بازگشت به کار خود خبر دادند.
حقوق معوقه
 آغاز چهارمین روز اعتراض کارگران شرکت هپکو
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهارشنبه۲۲دی۱۳۹۵ آمده است : بیش از هزار نفر از کارگران و کارکنان شرکت هپکو در اراک امروز چهارشنبه ۲۱ دی ماه چهارمین روز اعتصاب خود ادامه دادند.
شماری از کارگران تجمع‌کننده به ایلنا گفتند: از هیجدهم دیماه تاکنون برای پرداخت مطالباتمان هر روز تجمع کرده‌ایم.
یکی از کارگران شرکت هپکو گفت: از پنج ماه پیش تاکنون مزدی به آن‌ها پرداخت نشده‌است، افزودند: اگر این اتفاق صورت بگیرد دیگر دلیلی برای ادامه یافتن اعتراض‌های صنفی وجود ندارد.
این کارگران که خواهان بازگرداندن مسئولیت مدیریت این واحد خصوصی سازی شده به سازمان نوسازی صنایع هستند، افزودند: در جریان تجمعات روزهای گذشته مسئولان مربوطه در خصوص پرداخت معوقات مزدی وعده‌هایی دادند که هنوز محقق نشده است.
حقوق معوقه
 کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برپا داشتند!
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در تاریخ روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵آمده است : جمعی از کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد دست به تجمع اعتراضی مقابل اداره تامین اجتماعی زدند.
به گزارش خبری ایرنا،این کارگران با حضور مقابل تامین اجتماعی بروجرد از مدیران این کارخانه و مسئولان خواستند به مشکلات معیشتی ناشی از پرداخت نشدن حقوق آنان رسیدگی کنند.
آنها اظهار داشتند: 56 نفر از کارگران سامان کاشی بروجرد در آستانه بازنشستگی هستند که متاسفانه کارفرما بیمه آنها را واریز نکرده و شرایط برای بازنشستگی آنها فراهم نیست.
این افراد که تعداد آنها حدود 80 نفر بود به دلیل نیمه تعطیل بودن این واحد صنعتی و پرداخت نشدن حقوق از 16 ماه قبل تاکنون دست از کار کشیده و تقاضای پرداخت حق بیمه بیکاری دارند.
در سال های گذشته این کارخانه با بیش از 400 کارگر فعالیت داشته که بیش از 250 کارگر آن اخراج شده است و هم اکنون این واحد نیمه فعال با حدود 100 کارگر و با ظرفیت اندک کار می کند
ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران کارخانه هپکو!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهارشنبه۲۲دی۱۳۹۵ آمده است : اعتصاب وتجمع اعتراضی بیش از هزار کارگرکارخانه هپکو اراک ادامه پیداکرد.
به گزارش خبری ایلنا،شماری از کارگران معترض گفتند: از هیجدهم دیماه تاکنون برای پرداخت مطالباتمان هر روز تجمع کرده‌ایم.
حقوق معوقه
کارگران سامان کاشی بروجرد خواستار پرداخت حقوق معوقه شدند
خبرنگار: آمنه صارمی ** انتشاردهنده: انتشاردهنده: احسان کردی
http://www.irna.ir/lorestan/fa/News/82383240/
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا درتاریخ روز چهارشنبه۲۲دی۱۳۹۵ آمده است : جمعی از کارگران سامان کاشی بروجرد روز چهارشنبه پرداخت 16 ماه حقوق معوقه خود را خواستار شدند.
به گزارش خبری ایرنا این کارگران با حضور مقابل تامین اجتماعی بروجرد از مدیران این کارخانه و مسئولان خواستند به مشکلات معیشتی ناشی از پرداخت نشدن حقوق آنان رسیدگی کنند.
آنها اظهار داشتند: 56 نفر از کارگران سامان کاشی بروجرد در آستانه بازنشستگی هستند که متاسفانه کارفرما بیمه آنها را واریز نکرده و شرایط برای بازنشستگی آنها فراهم نیست.
این افراد که تعداد آنها حدود 80 نفر بود به دلیل نیمه تعطیل بودن این واحد صنعتی و پرداخت نشدن حقوق از 16 ماه قبل تاکنون دست از کار کشیده و تقاضای پرداخت حق بیمه بیکاری دارند.
آنها افزودند: کارفرما حق بیمه هرماه کارگران را کسر نموده ولی به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است لذا تا زمانی که پرداخت حق بیمه کارگران به روز نشود تامین اجتماعی نمی تواند بیمه بیکاری آنها را برقرار نماید.
حقوق معوقه
رئیس کارگروه حمایت از اقشار آسیب پذیر شورای شهر رشت:
بخشی از حقوق معوقه نیروهای حجمی شهرداری رشت پرداخت شد
http://www.mehrnews.com/news/3874278
به نوشته خبرگزاری دولتی مهر/رشت در تاریخ روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵آمده است : رئیس کارگروه حمایت از اقشار آسیب پذیر شورای اسلامی شهر رشت از پرداخت حقوق معوقه نیروهای حجمی شهرداری این شهر خبر داد و خواستار سرعت بخشی به امور پرداخت حقوق های این کارکنان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شیرزاد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت با بیان اینکه اعضای شورا همواره نسبت به پرداخت به موقع حقوق نیروهای شهرداری تاکید داشته اند اظهار کرد: طی گزارشاتی که از مناطق مختلف شهرداری دریافت شده، حقوق آبان ماه تمامی کارگران رفت و روب و فضای سبز در مناطق پنج گانه شهرداری پرداخت شده است.
وی افزود: طی دو روز گذشته، حقوق آذر ماه این نیروها نیز در منطقه چهار پرداخت شده و مناطق یک، دو، سه و پنج نیز در صدد پرداخت حقوق این نیروها در چند روز آینده هستند.
رئیس کارگروه اقشار آسیب پذیر شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به کسورات بیمه ای کارکنان شهرداری این شهر گفت: با اقدام شهرداری، کارگران رفت و روب و فضای سبز شهرداری رشت از لحاظ تمدید دفترچه های بیمه خود نیز دیگر مشکلی نخواهند داشت و در صورت بروز مشکل در این حوزه می توانند به شورا و کارگروه حمایت از اقشار آسیب پذیر اعلام کنند.
تعویق در پرداخت حقوق پاکبانان و برخی نیروهای حجمی شهرداری رشت طی یک هفته اخیر، تذکرات استاندار گیلان را به همراه داشت. همچنین اعضای شورای شهر رشت با طرح سوال از شهردار، خواستار توجه جدی وی به پرداخت معوقات حقوق و همینطور کسورات بیمه ای کارکنان شهرداری این شهر شده بودند.
کارگران بازنشسته صنعت فولاد سراسر کشور مقابل ساختمان مجلس دوباره تجمع نمودند !
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهارشنبه۲۲دی۱۳۹۵ آمده است : جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور که از شهر‌ها و استان‌های مختلف به تهران آمدند برای دومین بار در ماه جاری مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
طبق گفته یکی از این کارگران معترض،از روز هفتم* تا به امروز ۲۲دی ماه که برای دومین بار برای پیگیری مطالباتمان به تهران آمده‌ایم شمار قابل توجهی از همکاران بازنشسته‌مان که پیشتر در اجتماع نخست ما را همراهی کرده بودند، به دلیل کهولت سن فوت کرده‌اند.
تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر بروجرد نسبت به عملکرد تعاونی هیات های مذهبی مقابل فرمانداری!
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در تاریخ روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵آمده است : جمعی از متقاضیان مسکن مهر بروجرد دراعتراض نسبت به عملکرد تعاونی هیات های مذهبی درمقابل فرمانداری اجتماع کردند.
به گزارش خبری ایرنا،تجمع کنندگان با انتقاد از عملکرد تعاونی هیات های مذهبی این شهرستان گفتند: واحدهای مسکن مهر ما پس از گذشت حدود سه سال هنوز به متقاضیان واگذار نشده اند.
تجمع بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس
http://www.mehrnews.com/news/3874336
به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵آمده است : جمع زیادی از بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس تجمع کردند
به گزارش خبرنگار مهر، جمع زیادی از بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس تجمع کردند.
تجمع کنندگان که از صبح امروز مقابل مجلس حضور دارند، خواستار الحاق صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کل کشور هستند.
لاریجانی در صحن مجلس:
از تجمع پی در پی بازنشستگان فولاد مقابل مجلس خجالت می کشم
http://www.mehrnews.com/news/3874419
به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵آمده است : رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دلم می خواهد مشکل صندوق فولاد حل شود چون آنقدر این پیرمردها جلوی مجلس می آیند که آدم خجالت می کشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه مربوط به حل مشکل بازنشستگان صندوق فولاد رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهادی برای رفع ابهام این بند ارائه داد و گفت: دلم می خواهد مشکل صندوق فولاد حل شود چون آنقدر این پیرمردها (تجمع کنندگان و بازنشستگان صندوق فولاد) جلوی مجلس آمدند که آدم خجالت می کشد.
تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر بروجرد نسبت به عملکرد تعاونی هیات های مذهبی مقابل فرمانداری!
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در تاریخ روز چهارشنبه۲۲دی۱۳۹۵ آمده است : جمعی از متقاضیان مسکن مهر بروجرد دراعتراض نسبت به عملکرد تعاونی هیات های مذهبی درمقابل فرمانداری اجتماع کردند.
به گزارش خبری ایرنا،تجمع کنندگان با انتقاد از عملکرد تعاونی هیات های مذهبی این شهرستان گفتند: واحدهای مسکن مهر ما پس از گذشت حدود سه سال هنوز به متقاضیان واگذار نشده اند.
رئیس کارگروه حمایت از اقشار آسیب پذیر شورای شهر رشت:
بخشی از حقوق معوقه نیروهای حجمی شهرداری رشت پرداخت شد
http://www.mehrnews.com/news/3874278
به نوشته خبرگزاری دولتی مهر/رشت در تاریخ روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵آمده است : رئیس کارگروه حمایت از اقشار آسیب پذیر شورای اسلامی شهر رشت از پرداخت حقوق معوقه نیروهای حجمی شهرداری این شهر خبر داد و خواستار سرعت بخشی به امور پرداخت حقوق های این کارکنان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شیرزاد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت با بیان اینکه اعضای شورا همواره نسبت به پرداخت به موقع حقوق نیروهای شهرداری تاکید داشته اند اظهار کرد: طی گزارشاتی که از مناطق مختلف شهرداری دریافت شده، حقوق آبان ماه تمامی کارگران رفت و روب و فضای سبز در مناطق پنج گانه شهرداری پرداخت شده است.
حقوق معوقه
 پرستاران مینابی ده ماه حقوق معوقه طلب دارند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهارشنبه۲۲دی۱۳۹۵ آمده است : اضافه کار و کارانه پرستاران میناب در ده ماه گذشته پرداخت نشده‌است.
به گزارش ایلنا، معوقات پرستاران مینابی از فروردین ۹۵ (به‌مدت ۱۰ ماه) پرداخت نشده است.
این معوقات شامل اضافه کار و کارانه این پرستاران است.
این پرستاران در ماههای گذشته بار‌ها به مدیریت بیمارستان‌های این شهر مراجعه کردند اما ظاهرا کمبود نقدینگی باعث شده است که تا کنون معوقات مزد یاین پرستاران پرداخت نشود.
رئیس هیات مدیره سازمان نظام پرستاری میناب، مرتضی حکمتی، نیز علت این تأخیر‌ها را ناشی از افزایش تعرفه‌های پزشکان در پی اجرای طرح تحول سلامت برشمرده و افزوده‌است: با اجرای طرح تحول سلامت اگرچه میزان پرداختی از جیب مردم در بخش بستری و نه پاراکلینیک به ۶ درصد در مناطق شهری و ۳ درصد در مناطق روستایی کاهش یافته اما عملاً سازمان‌های بیمه‌گر را با مشکل مواجه کرده است.
حقوق معوقه
ادامه تجمع شبانه روزی کارگران مجتمع کشت وصنعت مهاباد!
در شبکه تلگرام در ادامه تحرکات تجمع شبانه روزی کارگران مجتمع کشت وصنعت مهاباددر تاریخ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۵ آمده است آمده است :
برگزارش خبر فوق آمده است ؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد درهمین رابطه گفت: لازم بود اداره ی کار و تعاون اجتماعی در رابطه با حقوق کارگران فعال تر عمل می‌کرد تا امروزه با چنین مشکلاتی رو به رو نشویم.
وی گفت: سرمایه‌گذار جدیدی از شهر میاندوآب به مجموعه کشت و صنعت مهاباد اضافه می شود که تعهد داده است تمامی حقوق کارگران این مجموعه را پرداخت کند.
جعفر کتانی روز پنج شنبه (23دیماه) ضمن اعلام این خبر افزود: مجموعه کشت و صنعت مهاباد تماما متعلق به بخش خصوصی است و در جریان مزایده آن مقرر شد که حقوق پرسنل کامل پرداخت شود.
تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی نسبت به سوءاستفاده مالی در پروژه مسکن لویزان مشهد مقابل اداره تعاون مشهد!
برپایه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری مشهد درتاریخ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۵ آمده است :، پرستاران مشهدی که در پروژه لویزان مشهد سرمایه گذاری کرده اند، به دلیل افزایش ۲ برابری قیمت واحدهای مسکونی این پروژه، در مقابل اداره تعاون مشهد تجمع کردند و با تنظیم شکایت نامه ای از تعاونی پرستاران و ارائه آن به اداره تعاونی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این موضوع شدند.
حقوق معوقه
 تجمع کارگران طرح مسکن مهر نفت اهوازدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق!
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در تاریخ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۵ آمده است : جمعی از کارگران طرح 2 هزار واحدی مسکن مهر نفت در اهواز،دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به تجمع در محل کارگاه این طرح (پشت منازل 300 دستگاه فولاد) زدند.
یکی از کارگران طرح 2 هزار واحدی مسکن نفت در این باره گفت: کارگران پیمانکاری از شهریور ماه و کارگران روزمزد از مهرماه تاکنون حقوق دریافت نکرده اند.
به گزارش خبری ایرنا،وی که خواست نامش فاش نشود، با انتقاد از مسئولان این طرح در پرداخت نکردن دستمزد کارگران با توجه به مشکلات معیشتی این افراد، اظهار کرد: کارگران این طرح مدتی است که نسبت به تاخیر بیش از اندازه در پرداخت دستمزد خود اعتراض می کنند و بعد از چند نوبت اعتراض، در ماه گذشته، حقوق مرداد را به کارگران پیمانکاری پرداخت کردند.
وی با بیان اینکه این طرح در حال اجراست افزود: امروز و در پی اعتراض کارگران روزمزد تعدادی از پیمانکاران، کارگاه را تعطیل کردند.
حمله نیروهای انتظامی به تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی مقابل فرمانداری شهرستان البرز!
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۵ آمده است : کارگران کارخانه کنتورسازی همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون کارگری دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شهرستان البرز زدند.
فرماندار شهرستان البرز بازداشت تعدادی از کارگران شرکت کنتورسازی مبنی بر درگیری شدید و برخورد فیزیکی در تجمع روز گذشته مقابل فرمانداری را تکذیب کرد و گفت: دراین تجمع از سوی دو تا سه نفر از کارگران با نیروی انتظامی درگیری مختصری صورت می‌گیرد که نیروی انتظامی برای اینکه فضا متشنج‌تر نشود و همچنین جلوگیری از تحریک دیگر کارگران، این افراد را از صحنه درگیری خارج و به سمت دیگری هدایت می‌کند.
حقوق معوقه
 اعتصاب کارگران و رانندگان شاغل در سد کانی سیب پیرانشهردراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق!
برپایه خبر انعکاس یافته در شبکه تلگرام در تاریخ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۵ آمده است : کارگران سد کانی سیب پیرانشهر به علت تاخیر سه ماه در گرفتن حقوق خود از کار دست کشیدند و اعتصاب کردند.
“رحیم.م“ یکی از کارگران شاغل در این سد روز پنج شنبه (23دیماه)گفت: ما کارگران سد کانی سیب پیرانشهر به مدت 3 ماه است که حتی یک ریال هم دریافت نکرده ایم.
به گزارش منابع خبری محلی،وی ادامه داد: با توجه به اینکه از مهرماه تا کنون حتی یک ریال هم بابت حقوق و دستمزد از مسئولان سد دریافت نکرده ایم تصمیم گرفتیم که دست به اعتصاب بزنیم و موضوع را اطلاع رسانی نمائیم.
این کارگر در پاسخ به این سوال که توضیحات کارفرما و سایر مسئولان مجموعه سد کانی سیب پیرانشهر در خصوص سرانجام معوقات کارگران این شد ، عنوان کرد: تا کنون چندین بار سعی کرده اند با آرامش و لحن ملایم و با دادن وعده هایی امروز و فردایی مبنی بر پرداخت کل حقوق معوقه در طول چند روز آینده ما را دعوت به کار کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه وضعیت مالی ما هم در شرایط خوبی قرار ندارد و همچنین ادامه این وضعیت ما را با مشکلات جدی دچار خواهد کرد لذا انتظار داریم که مسئولان سد در اسرع وقت به خواسته های ما توجه جدی داشته باشد و آن را عملی نمایند چرا که ما هم دارای خانواده هستیم که هر روز چشم به راه هستند تا با دستانی پر به آغوش خانواده برگردیم و دیگر تحمل این وضعیت برایمان مقدور نمی باشد.
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی میراث فرهنگی در مسیر معاون ریاست جمهوری و رئیس میراث فرهنگی!
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۵ آمده است : کارگران اخراجی میراث فرهنگی درمسیر معاون ریاست جمهوری و رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به شوش دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش 23دی فارس ، زهرا احمدی‌پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفری به استان خوزستان صبح امروز وارد شهرستان شوش شد.
کارگران کارخانه آونگان اراک نسبت به بیکارشدن مقابل استانداری همزمان باسفر وزیر کشور تجمع اعتراضی برپا نمودند !
به گزارش خبری سایت سپاه تسنیم در تاریخ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۵ آمده است : کارگران کارخانه آونگان اراک همزمان باسفرکشور به استان مرکزی دراعتراض به بیکارشدن دست به تجمع مقابل استانداری زدند.
به گزارش خبری تسنیم، در حالی که وزیر کشور از صبح امروز در سفری یکروزه وارد استان مرکزی شده و اکنون در جلسه کارگروه اجتماعی استانداری مرکزی به سر می‌برد، کارگران معترض صنایع استان مرکزی مانند آونگان در جلوی درب استانداری مرکزی به نشانه اعتراض تجمع کرده‌اند.
حقوق معوقه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
کارگران، فعالین کارگری! از هر طریق ممکن از مطالبات کارگران کشت و صنعت مهاباد و اعتراضات آنها حمایت و پشتیبانی کنیم.
به نوشته سایت کمیته هماهنگی … در تاریخ روز جمعه ۲۴ بهمن۱۳۹۵ آمده است : آخرین خبر دریافتی از تحصن و تجمع کارگران کشت و صنعت مهاباد / تجمع این کارگران از 40 روز گذشت.
امروز جمعه 1395/10/24 تحصن و تجمع کارگران کشت و صنعت مهاباد همچنان ادامه دارد و با وجود سرمای شدید و تعطیلی، اعتراض در درب این شرکت تا این لحظه پابرجاست.
تجمع این کارگران از 40 روز گذشت.
بیش از ۵۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد، پس از واگذاری مجتمع از طریق مزایده، بیش از ۱۶ ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. آنها در هوای سرد، با افروختن آتش در سرما به تجمع خود ادامه دادند.
حقوق معوقه
 حقوق های معوقه کارگران طرح مسکن مهر نفت اهواز
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز جمعه ۲۴ بهمن۱۳۹۵ آمده است : شماری از کارگران طرح 2 هزار واحدی مسکن مهر نفت در اهواز، خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند
به گزارش ایلنا، شماری از کارگران طرح 2 هزار واحدی مسکن مهر نفت در اهواز، خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند.
تعدادی از کارگران طرح 2 هزار واحدی مسکن مهر نفت روز پنجشنبه (23 دی ماه) با تجمع در محل کارگاه این طرح نسبت به پرداخت نشدن مطالبات خود از شهریور ماه اعتراض کردند.
به گفته یکی از کارگران، به دنبال چندین بار اعتراض کارگران این طرح حقوق مرداد به کارگران پیمانکاری پرداخت شد.
کارگران مدعی هستند، پیمانکار طرح اذعان داشته مطالباتی از شرکت نفت دارد اما مسئولان شرکت نفت می گویند که هیچگونه بدهی در این طرح ندارند.
تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی نسبت به سوءاستفاده مالی در پروژه مسکن لویزان برای دومین روز متوالی!
برپایه اطلاعیه سازمان نظام پرستاری در تاریخ روز جمعه ۲۴ بهمن۱۳۹۵ آمده است : پرستاران برای دومین روز در مقابل پروژه لویزان تجمع کردند و خواستار دست یافتن به حق قانونی و جلوگیری از افزایش قیمت ها براساس قرارداد منعقد گردیده شدند.
به گزارش24دی پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، صبح امروز بیش از ۵۰ پرستار که جز سهامداران پروژه لویزان بودند در مقابل این پروژه برای دومین روز تجمع کردند و خواستار کاهش قیمت براساس قرارداد موجود بودند زیرا براساس قرارداد اعضا می بایست با افزایش و یا کاهش ۱۰ الی ۲۰ درصدی این واحد ها را در ابتدای سال جاری دریافت می نمودند که متاسفانه با ورود شرکت خصوصی سپیده عمران لویزان قیمت ها تا ۷۰ درصد افزایش یافته و پروژه از سال ۹۱ تا کنون ۴۰ درصد روند ساخت خود را طی کرده است.
حقوق معوقه
ادامه تجمعات اعتراضی کارگران آونگان اراک امروز مقابل کارخانه!
برپایه گزارشات منتشره در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران آونگان اراک به دلیل پرداخت نشدن ۲۷ ماه از حقوق و مزایای خود مقابل کارخانه تجمع کردند.
به گزارش خبرفوق ،کارگران معترض با دست نوشته هایی که در دست داشتند از بی تدبیری مسئولین در پرداخت نشدن ۲۷ ماه از حقوقشان و یکسال بیمه خواستار پیگیری و رفع مشکلات خود شدند.
حقوق معوقه
اعتصاب کارگران کارخانه مقره‌ سازی ساوه دراعتراض به عدم پرداخت88ماه حقوق!
http://markazi.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=83965
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است :کارگران کارخانه مقره‌سازی واقع در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه در اعتراض به عدم پرداخت هشت ماه پرداخت حقوق خود، دست از کار کشیدند.
یکی از کارگران این کارخانه تعداد اعتصاب کنندگان را 120 نفر بیان کرد و گفت: تمامی نیروهای شیفت روز این شرکت از صبح امروز دست از کار کشیده و در محوطه داخلی شرکت دست به تجمع زدند.
وی بیان کرد: این اعتصاب که تا پایان ساعت کاری امروز ادامه داشت طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص زمان پرداخت حقوق و مزایای کارگران ادامه می‌یابد.
به گزارش خبری ایسنا،جمعی از کارگران این واحد تولیدی با اعلام این خبر، عدم پرداخت حقوق و مزایا در هفت ماه گذشته و عیدی و پاداش سال قبل که در مجموع هشت ماه تعویق در پرداخت حقوق و مزایا بود را دلیل این اعتصاب عنوان کردند.
یکی از کارگران این کارخانه تعداد اعتصاب کنندگان را 120 نفر بیان کرد و گفت: تمامی نیروهای شیفت روز این شرکت از صبح امروز دست از کار کشیده و در محوطه داخلی شرکت دست به اعتصاب زدند.
وی بیان کرد: این اعتصاب که تا پایان ساعت کاری امروز ادامه داشت طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص زمان پرداخت حقوق و مزایای کارگران ادامه می‌یابد.
وی گفت: با اعتصاب کارگران مدیر کارخانه به همراه تنی چند از کارمندان اقدام به ترک شرکت کرده و هیچ پاسخی به خواسته های کارگران ندادند. از این رو در اعتصاب فردا اگر پاسخی از مدیران شرکت دریافت نکنیم قطعا در مقابل اداره کار و فرمانداری شهرستان تجمع خواهیم کرد تا مانع از تضییع حقوق خود شویم.
وی بیان کرد: وضعیت حقوق و مزایای کارگران در این واحد تولیدی بسیار تاسف بار است و بسیاری از کارگرانی که به دلیل سختی کار می بایست با سابقه 20 ساله بازنشسته می‌شدند، به دلیل مشکلات مالی شرکت با سوابق 17 و 18 سال اقدام به ترک شرکت کرده‌اند
.
حقوق معوقه
اعتصاب وتجمعات اعتراضی هزارکارگر کارخانه هپکوادامه دارد!
برپایه گزارش منتشره در در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : بیش از1000کارگر کارخانه هپکو اراک به اعتصابشان دراعتراض به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی ادامه دادند ودرکارخانه تجمع کردند.
این کارگران از تاریخ هیجدهم دی دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان،وضعیت نامعلوم شرکت ونداشتن امنیت شغلی دراعتصاب بسرمی برند وطی این مدت دست به راهپیمایی در خیابان ها وتجمع درمیدان اصلی شهراراک ونیز تجمعات همه روزه درمحوطه کارخانه زده اند.
حقوق معوقه
در اعتراض به ماهها عدم پرداخت حقوق ؛
 کارگران پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس دست از کار کشیدند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : امروز صبح بیش از پانصد نفر از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس دست از کار کشیدند و در محوطه پالایشگاه تجمع کردند.
این کارگران که از طریق یک شرکت پیمانکاری در زیر نظر شرکت فلات قاره (از پیمانکاران اصلی پالایشگاه ) مشغول فعالیت هستند و کار لوله کشی صنعتی (پایپینگ) انجام می‌دهند، از شهریورماه تا کنون دستمزد نگرفته‌اند و از قرار معلوم حق بیمه آنها نیز واریز نشده است.
این کارگران که بیش از سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، می‌گویند: مراجعات به مدیران شرکت‌های پیمانکاری و کارفرمایان مادر تا کنون نتیجه بخش نبوده است. بنابراین تصمیم گرفتیم امروز صبح با برپایی این تجمع صنفی، به این شکل صدای اعتراض خود را به گوش مقامات پالایشگاه برسانیم.
دو تجمع مقابل مجلس؛ بازرسان وزارت صنعت و بازنشستگان پیش از موعد
http://www.tabnak.ir/fa/news/656610
به گزارش سایت تابناک در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : جمعی از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجمع در مقابل مجلس خواستار مکلف کردن دولت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی شان و الحاقیه‌ای به بند (د) ماده 13 در برنامه ششم توسعه شدند.
به گزارش خانه ملت، آنها پلاکاردهایی نظیر «بازرسان خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا چشم انتظار الحاق بازرسان وزارت صنعت ومعدن و تجارت به بند د ماده 13 برنامه ششم توسعه می باشند» در دست داشتند.
همچنین جمعی از بازنشستگان پیش از موعد نیز در تجمع دیگری مقابل مجلس، خواستار بررسی وضعیت حقوقی‌شان شدند.
اعتراض کارگران هپکو به روز پنجم رسید/ خصوصی سازی بی‌برنامه مشکل کارگران
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : همزمان با شروع پنجمین روز از اعتراض صنفی کارگران، کارخانه هپکو در استان مرکزی، رئیس کانون هماهنگی وشوراهای اسلامی کار این استان از بی‌توجه‌ای مسئولان مربوطه به وضعیت کارگران معترض انتقاد کرد.
«ابوالفضل پور وفایی» رئیس کانون هماهنگی وشوراهای اسلامی کار استان مرکزی به ایلنا گفت: در حال حاضر 5 روز از اجتماع صنفی بیش از 1000 کارگر کارخانه هپکو اراک در یک هفته گذشته می‌گذرد اما هیچ کدام از مسئولان هنوز به صورت جدی به خواسته‌های کارگران هپکو اهمیت نداده اند.
هیات مدیره کانون بازنشستگان شرکت ملی فولاد استان تهران:
 از تصمیم مجلس در ارتباط با صندوق فولاد راضی هستیم/ دولت وعده‌ها را فراموش نکند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان شرکت ملی فولاد استان تهران از تصمیم مجلس مبنی بر واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد با حفظ استقلال به وزارت رفاه ، ابراز رضایت کردند.
جمعی از اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان شرکت ملی فولاد استان تهران امروز صبح با ایلنا تماس گرفتند و از تصمیم مجلس مبنی بر واگذاری صندوق فولاد با حفظ استقلال به وزارت رفاه ابراز خرسندی کردند.
حقوق معوقه
در اعتراض به بلاتکلیفی حقوقی خود صورت گرفت؛
تجمع دوباره بازنشستگان پیش از موعد و بازرسان معادن مقابل مجلس
حامد حسین عسکری
http://www.mehrnews.com/news/3876213
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : جمعی از بازنشستگان پیش از موعد دراعتراض به عدم اصلاح حقوق و مزایایشان مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبری مهر، صبح امروز و همزمان با بررسی بخش‌های دیگری از مواد اصلاحی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس، جمعی از بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تجمع کنندگان در پلاکاردها و دست نوشته‌های خود، با اشاره به حقوق تضییع شده بیش از ۱۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی در دولت قبل و دولت فعلی، نسبت به عدم اصلاح حقوق و مزایای خود اعتراض کرده و خواستار مداخله مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل شدند.
همزمان با این گروه، جمعی از بازرسان ادارات صنعت و معدن استان‌ها نیز با تجمع مقابل مجلس، نسبت به شرایط کاری نابسامان خود اعتراض کردند.
حقوق معوقه
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کنگاور نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل فرمانداری!
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951025000719
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : پیش ازظهرامروز25دی،کارگران شهرداری شهرستان کنگاوردراعتراض به عدم پرداخت بیش از سه ماه و 22 روز حقوقشان دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند.
به گزارش خبری فارس، عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات کارگران شهرداری شهرستان کنگاور مشکلات عدیده‌ای برای امرار معاش آن‌ها به‌وجود آورده است.
علت عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری از جمله مشکلاتی است که در زمان عقد قرارداد وجود داشته و شهردار جدید کنگاور نیز به همین این علت حاضر به پرداخت حقوق کارگران نیست.
گفتنی است که توجه به پرداخت به موقع حقوق، امنیت شغلی و بیمه پرسنل زحمت‌کش خدمات شهری باید در رأس امور شهرداری‌ها باشد.
رئیس کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر دزفول خبر داد؛
 بخشی از مطالبات کارگران شهرداری دزفول بهمن ماه پرداخت می شود
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : در پی معوق ماندن 3 تا6 ماهه دستمزد حدود 200 کارگر شهرداری دزفول در استان خوزستان ،رئیس کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر دزفول از پرداخت بخشی از مطالبات این کارگران در بهمن ماه خبر داد.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا «فرهاد جاموسی» در این رابطه به سایر رسانه ها گفته است:به دلیل کاهش در آمد ها اکثرشهرداری های کشور با مشکلات مالی مواجه اند در این زمینه می‌توان گفت این شهرداری ها در واقع ورشکست شده و با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند.
حقوق معوقه
کارگران شهرداری ایذه 88 ماه حقوق دریافت نداشتند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : پرداخت دستمزد حدود 100کارگر پیمانی خدماتی شهرداری ایذه در استان خوزستان حدود 8 ماه به تاخیر افتاده است. گروهی این کارگران روز پنجشنبه مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، حدود 100 کارگر خدماتی که در سطح شهر دزفول که تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری بصورت پیمانی مشغول کارند؛ حدود 8 ماه حقوق معوقه طلب دارند.
در همین رابطه شهردار ایذه نیز درحاشیه تجمع کارگران خدماتی شهرداری به رسانه‌ها گفته است مطالبات این کارگران مربوط به پیمانکار و زمان مدیریت شهردارسابق است ودر حال حاضر شهرداری تمام تلاش خود را برای پرداخت به موقع حقوق کارگران به کار گرفته‌است.
در ادامه «باباپور » شهردار سابق شهر ایده در واکنش به ادعای صریح شهردار فعلی ایذه مبنی بر اختصاص دادن معوقات حقوق کارگران به دورهای قبل، اظهار داشت: بهمن ماه سال گذشته زمان تحویل شهرداری تمامی معوقات مزدی کارگران و حتی حقوق بازنشستگان را تسویه حساب کردیم.
حقوق معوقه
 اعتصاب صدها کارگرپالایشگاه ستاره خلیج فارس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : بیش از پانصد نفر از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست از کار کشیدند و در محوطه پالایشگاه تجمع کردند.
این کارگران که بیش از سه ماه است که حقوق های آنان پرداخت نشده دارند، می‌گویند: مراجعات به مدیران شرکت‌های پیمانکاری و کارفرمایان مادر تا کنون نتیجه بخش نبوده است. بنابراین تصمیم گرفتیم امروز صبح با برپایی این تجمع اعتراضی،به این شکل صدای اعتراض خود را به گوش مقامات پالایشگاه برسانیم.
معمولا دستمزد کارگران پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس که طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری دست چندم هستند، با چندماه تاخیر پرداخت می‌شود.
حقوق معوقه
 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آونگان اراک نسبت به بیکارشدن مقابل استانداری همزمان باسفر وزیر کشور!
به گزارش سایت تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران کارخانه آونگان اراک همزمان باسفرکشور به استان مرکزی دراعتراض به بیکارشدن دست به تجمع مقابل استانداری زدند.
به گزارش خبری تسنیم، در حالی که وزیر کشور از صبح امروز در سفری یکروزه وارد استان مرکزی شده و اکنون در جلسه کارگروه اجتماعی استانداری مرکزی به سر می‌برد، کارگران معترض صنایع استان مرکزی مانند آونگان در جلوی درب استانداری مرکزی به نشانه اعتراض تجمع کرده‌اند.
حقوق معوقه
در تجمع روز پنجشنبه مطرح شد؛
 درخواست کارگران آونگان از وزیر کشور برای حقوق های معوقه خودشان
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : جمعی از کارگران کارخانه آونگان اراک با تجمع در مقابل ساختمان استانداری استان مرکزی خواستار رسیدگی وزیر کشور به مشکلات صنفی خود شدند.
منابع خبری ایلنا با اعلام این خبر گفتند: این تجمع صنفی صبح روزپنجشنبه(23 دی ماه) و در جریان سفر از قبل اعلان شده «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور به استان مرکزی صورت گرفته است.
کارگران کارخانه آونگان طی دو سال گذشته تجمعات متعددی را در اعتراض به معوقات مزدی و مشخص نبودن شرایط ادامه کارشان برپا کرده‌اند، که آخرین آن روز پنجشنبه صورت گرفته بود.
این کارگران مدعی اند طی 27 ماه گذشته حقوق های آنان وبیمه آنها از سوی کارفرما کارخانه پرداخت نشده ودر نتیجه آن بلاتکلیف شده اند.
حقوق معوقه
مزد پرداخت نشده کارگران کنتورسازی به 66 ماه رسید/ وعده فرماندار برای انجام تغییرات
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران کنتورسازی قزوین می‌گویند در ماههای گذشته دستمزد و حق بیمه آنها پرداخت نشده است.
این کارگران می گویند در سال جاری فقط سه ماه دستمزد گرفته ایم و شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم. از قرار معلوم در شش ماه گذشته، حق بیمه این کارگران نیز پرداخت نشده است.
کارگران کنتورسازی که تعداد آنها 300 نفر است، در هفته ها و ماههای گذشته، تجمعات اعتراضی متعددی برگزار کرده اند اما هنوز تکلیف مطالبات مزدی آنها مشخص نیست.
حقوق معوقه
صبح امروز انجام شد؛
 تجمع کارگران شهرداری کنگاور مقابل ساختمان فرمانداری
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : گروهی از کارگران شهرداری شهر کنگاور در استان کرمانشاه، صبح امروز در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کرده‌ا‌ند.
براساس این گزارش، کارگران شهر کنگاور که در طی دست‌کم سه ماه ونیم گذشته دستمزد آنان پرداخت نشده است؛ می‌گویند با تغییر شهردار که چند ماه قبل انجام شده؛ بازهم ما با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجهیم.
طبق اظهارات آنان، بی‌توجهی مسئولان شهرداری و شورای شهر کنگاور به پرداخت مطالبات آن‌ها باعث شده که آنان نگران امنیت شغلی خود نیز باشند.
حقوق معوقه
تجمع کارگران کارخانه فیبر ایران حسن رود
به نوشته سایت کمیته هماهنگی … در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران کارخانه فیبر ایران واقع درمنطقه حسن رود(منطقه آزاد انزلی-استان گیلان) همه روزه در اعتراض به اخراج تعدادی از کارگران و همچنین عدم پرداخت حقوق در مقابل درب این کارخانه دست به تجمع می زنند.
این کارگران با نصب پلاکارد و دادن شعار خواسته های خودرا مبتنی برراه اندازی مجدد خطوط تولید، بازگشت به کار کارگران اخراجی و پرداخت حقوق معوقه اعلام می کنند.
لازم به توضیح است، مدیریت کارخانه فیبر ایران نه تنها پنج ماه است که حقوق کارگران را پرداخت نکرده است بلکه اخیرا نیز دست به اخراج 55 نفر از کارگران این کارخانه زده است. هدف مدیریت کارخانه از پرداخت نکردن حقوق این است که کارگران از سر استیصال مجبور به ترک کارشوند چرا که این کارخانه که پیشتربه تولید فیبر مشغول بوده، درچند ماه گذشته کلیه خطوط تولید خودرا تعطیل و با استفاده از امتیازات منطقه آزاد اقدام به واردات ام دی اف از کشور اوکراین نموده است.
حقوق معوقه
منابع خبری ایلنا مطرح کردند؛
 کارگران «شرکت احیا صنعت ادوات» نگران عدم دریافت حقوق های معوقه خود هشتند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه ۲۵ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران پیمانکاری شرکت احیا صنعت ادوات که تعمیرات قطارهای مسافربری رجاء را برعهده دارند از بابت حق بیمه و دستمزد طلبکارند.
کارگران پیمانکاری شرکت احیا صنعت ادوات که شرکت طرف قرارداد با شرکت حمل و نقل ریلی رجاء است، در تماس با ایلنا از عدم پرداخت حق بیمه و مطالبات مزدی خود خبر دادند.
از قرار معلوم، حق بیمه این کارگران در چند ماه گذشته پرداخت نشده و هشتاد کارگر این شرکت بابت تعویض دفترچه های بیمه درمانی تامین اجتماعی خود با مشکل مواجهند.
از طرف دیگر این کارگران دستمزد دی ماه خود را نیز هنوز دریافت نکرده اند و می‌گویند: دستمزد برج هشت (آبانماه) نیز با تاخیر و در دو قسط پرداخت شد و نگرانیم این رویه تبدیل به یک عادت شود و هر ماه دستمزدها را با تاخیر و قسطی بپردازند.
علاوه بر این کارگران سایت چرخ و محور که پیش از این طرف قرارداد با شرکت احیا صنعت ادوات بوده اند نیز می گویند: هنوز تسویه حساب با کارگران انجام نشده و مشخص نیست چه زمانی قرار است معوقات پرداخت شود.
حقوق معوقه
 تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی فولاد چهارمحال وبختياري!
به گزارش خبری تحلیلی کلار در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است :35 نفر از کارگران شرکت انرژي گستر فولاد چهارمحال و بختياري طي چند روز اخير دوبار در اعتراض به اخراجشان تجمع کردند.
به گزارش کلار، 35 نفر از کارگران شرکت انرژي گستر فولاد چهارمحال و بختياري براي دومين بار در اعتراض به تعديل نيرو و تعويق دو ماه حقوق تجمع کردند.
کارگران شرکت انرژي گستر فولاد سفيد دشت که در چند روز اخير دو بار دست به تجمع زدند، مي گويند: شرکت به کارگران اعلام کرده چون نياز به نيرو نداريم ديگر نمي توانيم شما را به کارگيري کنيم.
يکي از کارگران اين شرکت به خبرنگار کلار، گفت: چند سال است که در شرکت انرژي گستر مشغول به کار هستم اما اکنون که کار آن در فولاد تمام شده و قصد جا به جايي دارد به ما مي گويند ديگر نيازي به نيرو نداريم.
وي با بيان اين که تعدادي از کارگران همين شرکت را در فولاد به کارگيري کرده اند، افزود: تعداد 35 نفر از کارگران که عمدتا بومي منطقه هستند را به کارگيري نمي کنند.
يکي ديگر از کارگران اين شرکت که از وضعيت به وجود آمده ناراحت است، گفت: تعداد 40 نفر از همين کارگران براي انجام کارهاي تعميرات، حراست، راننده، نظافت و … به کارگيري شده اند اما قرارداد نزديک به 40 نفر ديگر را تمديد نمي کنند.
وي با بيان اين که قرارداد کاري ما 30 آذر به پايان رسيد و دو ماه حقوق معوقه هم داشتيم، تصريح کرد: شرکت به ما اعلام کرد براي دريافت مطالبات خود بايد تسويه کنيد.
حقوق معوقه
اعتصاب کارگران کارخانه مقره سازی ساوه به روز دوم کشید!
http://markazi.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=83965
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : اعتصاب کارگران شرکت مقره‌سازی واقع در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه که از صبح دیروز در اعتراض به تعویق هشت ماه پرداخت حقوق خود، دست از کار کشیده بودند، به روز دوم کشید.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، اعتصاب‌کنندگان که شمار آنها امروز نیز به بیش از 120 نفر می‌رسید عدم پرداخت حقوق و مزایا در هفت ماه گذشته و عیدی و پاداش سال قبل که در مجموع معادل هشت ماه تعویق در پرداخت حقوق و مزایا بود را دلیل این اعتصاب عنوان کردند.
یک کارگر شاغل در این شرکت در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: صبح امروز وقتی کارگران شرکت برای دومین روز دست به اعتصاب زده و در حسینیه شرکت تجمع کردند، نماینده مدیرعامل در بین آنها حضور یافت و ضمن دعوت به آرامش و تقاضا از کارگران برای برگشت به کار از پیگیری شدید برای پرداخت مطالبات و حقوق کارگران خبر داد و گفت: در این مدت به دلیل کمبود نقدینگی این واحد تولیدی با مشکلات متعددی روبرو شده بود و تنها توانسته بخشی از بدهی‌های معوقه خود را پرداخت کند از این رو در پرداخت به موقع حقوق کارگران با مشکل مواجه شده است.
وی بیان کرد: این اعتصاب تا زمانی که کارگران مطالبات معوقه خود را دریافت نکنند ادامه خواهد داشت.
خبرگزاری ایسنا، با آغاز اعتصاب کارگران شرکت مقره‌سازی از روز گذشته، با انتشار گزارشی با عنوان «در اعتراض به تعویق هشت ماهه حقوق؛کارگران مقره‌سازی ساوه دست از کار کشیدند» در گفت‌و‌گو با کارگران ضمن انعکاس و رسانه‌ای کردن مطالبات معوقه کارگران این شرکت، به دلایل تاخیر در پرداخت و مشکلات پیش روی این واحد تولیدی در مصاحبه‌ای با معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ساوه پرداخت.
حقوق معوقه
اعتصاب کارگران کارخانه هپکو وارد هفته اول را پشت سر گذاشت!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : درحالیکه یک هفته از اعتصاب هزار کارگر کارخانه هپکو گذشته است قرار است در جلسه امروز26دی ماه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکلاتشان رسیدگی شود.
به گزارش خبری ایلنا،یکی از کارگران کارخانه هپکو با اعلام این خبر گفت: معترضان همانند روزهای گذشته در ساعات کاری بصورت آرام در محوطه کارخانه جمع شده‌، فعالیتی کارخانه همچنان متوقف شده است اما مطالباتمان برزمین مانده است.
وی بابیان اینکه همه ما خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، و منفک کردن کارخانه از بخش خصوصی هستیم، گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئولان اداری استان پاسخ مشخصی به این خواسته‌های کارگران داده نشده است.
به گفته این کارگر، مجموع مطالبات کارگران هپکو حدود 5 ماه حقوق معوقه است علارغم آنکه کارگران دیگر تمایلی با ادامه همکاری با بخش خصوصی کارخانه را ندارند.
حقوق معوقه
گزارش تسنیم از وضعیت پرداخت حقوق در شهرداری همدان
 اعتراض نیروهای شهرداری همدان نسبت به تاخیر پرداخت حقوق علنی شد
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/26/1296986
به گزارش سایت تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری همدان از ماه‌های گذشته به یکی از مسائل اصلی مدیریت شهری تبدیل شده بود که برخی کارگران تاب تحمل نداشته و آن را علنی کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای شهرداری‌ها از سال گذشته بحرانی مالی و پولی را برای آنها رقم زده تا جایی که این نهادهای عمومی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات عدیده مواجه هستند.
در این شب‌نامه آمده است که صدها کارگرشهرداری همدان از تیر ماه یعنی 8 ماه حقوق نگرفته‌اند و از مسئولان و رسانه‌هی جمعی خواسته‌اند تا این موضوع را مورد پیگیری جدی قرار دهند.
اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری همدان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری تسنیم همدان این موضوع را رد کردند ولی خبرگزاری تسنیم از انتشاردهندگان این نامه می‌خواهد تا با دفتر خبرگزاری تسنیم از طریق شماره تماس 326603644 ارتباط برقرار کرده و توضیحات خود را ارائه دهند.
حقوق معوقه
چهل وچهارمین روزتجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : روز یک شنبه 26د ماه،یکی از کارگران کشت و صنعت مهاباد در چهل وچهارمین روزتجمعشان مقابل مجتمع گفت: در خصوص دریافت حقوق وعده هایی داده شد که تا کنون عملی نشده اند و ما به صورت روزانه به تجمع در محیط کاری خود ادامه خواهیم داد.
به گزارش منابع خبری محلی، این کارگر کشت و صنعت ادامه داد: کارفرماکشت و صنعت مهاباد در اداره ی کار و تعاون اجتماعی متعهد به پرداخت حقوق معوقه کارگران این شرکت شده اما با گذشت یک ماه از این تعهد، هنوز مبلغی دریافت نکرده ایم و بیمه ی کارگران و 16 ماه حقوق معوقه هنوز پرداخت نشده است.
حقوق معوقه
 – چادرهای کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت مهاباد با حکم دستگاه قضایی ودخالت نیروهای انتظامی جمع آوری شد!
تجمع اعتراضی کارگران در هوای سرد وبدون سرپناه کماکان ادامه دارد!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : روز گذشته19دی، در سی و هفتمین روز از تجمع شبانه روزی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهابادچادرهایشان با حکم دستگاه قضایی ودخالت نیروهای انتظامی جمع آور شد. این کارگران همچنان به تجمع خود ادامه می‌دهند.
به گزارش20دی ایلنا،کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد از ادامه تجمع اعتراضی خود خبر دادند.
به گفته این کارگران، امروز (بیستم دی ماه)، ۳۸ امین روز از تجمع اعتراضی این کارگران در بیرون مجتمع و در فضای باز است.
بیش از ۵۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد که پس از واگذاری مجتمع از طریق مزایده، بیش از ۱۶ ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند، در سی و هشت روز گذشته، در هوای سرد چادر زدند و با افروختن آتش در سرما به تجمع خود ادامه دادند.
حقوق معوقه
کارگران پیمانی شهرداری کرمان حدود 55 ماه مزد معوقه طلبکارند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : پرداخت دستمزد کارگران خدماتی وفضای سبز پیمانی شهرداری کرمان حدود 5 ماه به تاخیر افتاده است.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا،از قرار معلوم کارگران خدماتی وفضای سبز شاغل در شهرداری کرمان که تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری بصورت پیمانی مشغول کارند؛ حدود 5 ماه حقوق خود را طلب دارند.
در همین رابطه مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز کرمان در خصوص مطالبات صنفی کارگران شهرداری این شهر گفته است قرار است به زودی جلسه در خصوص پی گیری مشکلات کارگران شهرداری ومطالبات آنان با مسئولان شهری بر گزار شود.
به گفته محمدرضا محمدرضاخانی شرکت های پیمانکاری طرف قرار داد با شهرداری در حال حاضر منابع مالی کافی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران خود ندراند و هیچ مسئولیتی را در قبال آنان نمی پذیرند.
حقوق معوقه
تاخیرهای نجومی در پرداخت حقوق کارگران فراشبند
http://www.dana.ir/news/1006916.html
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران شهرداری فراشبند باعث شده است زندگی توأم با درد و قرض و بدهکاری داشته باشند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نخل بیدار، از نگاه اسلام و احادیث اهل بیت علیهم السلام، عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت حقوق کارگر «ظلم» تلقی شده و در بعضی روایات، ندادن حقوق کارگران، گناهی نابخشودنی قلمداد گردیده است.
«کارگر»؛ قشر زحمت کشی که به زبان خودمانی صورتش را باسیلی سرخ نگه داشته است و اهل شکایت وبگومگو نیست، عادت به حقوق معوقه و بعضی مواقع به عدم پرداخت حقوق خود کرده است!
حقوق کارگرانی که بیش از 3 ماه پرداخت نمی شود، حقوقی که چندماه یک بار واریز می شود و کارگران زحمت کش شهرداری فراشبند نیز دعایشان این بود که یک روزی بیاید که همانند کارمندان، سر ماه حقوق بسیار ناچیز خود را دریافت نمایند.
نمی دانیم آیا فقط حقوق کارگران پرداخت نمی شود، یا دیگر حقوق بگیران شهرداری نیز با تأخیر چندماهه حقوق خود را دریافت می کنند!
این کارگر که 3 ماه حقوق نگرفته بیان کرد: آقایان شهرداری و شورای شهر که گویا خبر از زندگی و دغدغه‌های کارگران ندارند باید این را بدانند که مشکلات عدیده‌ای برای امرار معاش کارگران به وجود آمده است و کارگران خواستار رسیدگی زود هنگام به مطالبات خود شده و شهرداری فراشبند نیز لازم است این مشکلات را مرتفع و رسیدگی و پرداخت به موقع حقوق کارگران را در اولویت امور خود قرار دهد.
حقوق معوقه
 اعتراض کارگران هپکو وارد ششمین روز شد/ احتمال ورود ستاد رفع موانع تولید به مشکل هپکو
http://www.ilna.ir/tags
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : نزدیک به هزار کارگر کارخانه هپکو در حالی ششمین روز اعتراض صنفی خود را آغاز کرده‌‌اند که شنیده‌اند قرار است به مشکلات آنها در جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی شود.
کارگری با بیان اینکه مدیریت کنونی کارخانه هپکو با پرداخت نامنظم دستمزد و حق بیمه حدود 1000کارگر این واحد صنعتی باعث تشدید وضعیت اقتصادی خانواده‌های این کارگران شده‌اند، افزود: در شرایطی که به نان شب خود بیش از هر زمان دیگری محتاجیم از مسئولان توقع داریم که نسبت به پی گیری مطالبات کارگران هپکو سریعتر اقدام کنند.
به گفته این کارگر، مجموع مطالبات کارگران هپکو حدود 5 ماه حقوق است علارغم آنکه کارگران دیگر تمایلی با ادامه همکاری با بخش خصوصی کارخانه را ندارند.
حقوق معوقه
 کارگران «سد کانی سیب» سه ماه حقوق خود را طلب دارند
http://www.ilna.ir/tags/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%A8
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران شاغل در پروژه ساخت سد کانی سیب پیرانشهر، سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.این کارگران روز پنجشنبه در محل کار خوددست به اعتراض صنفی زده بودند.
به گزارش ایلنا، کارگران پیمانی شاغل در پروژه ساخت سد کانی سیب پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی ،سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
از قرار معلوم این کارگران روز پنجشنبه (23 دی ماه) در اعتراض به مطالبات مزدی خود، دست از کار کشیده و تجمع کرده اند اما تا کنون موفق نشد‌ه ا ند معوقات خود را دریافت کنند.
گفته می‌شود کارگران این پروژه عمرانی که از شهر های مختلف در پروژهای ساخت ساخت سد کانی سیب پیرانشهر مشغول کارند، برخی از روزهای سال برای دریافت مطالبات معوقه خود به نشانه اعتراض کارکردن در محل کار خود را متوقف کرده اند.
حقوق معوقه
روز گذشته در شهرستان ساوه اتفاق افتاد؛
 تاخیر در پرداخت حقوق های معوقه کارگران مقره سازی را به تجمع کشاند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه ۲۶ دی ۱٣۹۵ آمده است : جمعی از کارگران کارخانه مقره سازی واقع در شهرستان ساوه در استان مرکزی روز گذشته (شنبه 25 دی ماه ) در اعتراض به عدم دریافت بیش از 7 ماه دستمزد، دست از کار کشیده ودر محوطه کارخانه تجمع کردند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا ،کارگران کارخانه مقره سازی که در شهر صنعتی کاوه مشغول کارند با اعلام این خبر به رسانه ها گفته اند: ما حدود 200 کارگر هستیم که جدا از 7 ماه مزد معوقه بابت عیدی وپاداش سال 94 نیز طلبکاریم .
این کارگران افزودند: هفت ماه است مزد پرداخت نشده طلبکاریم و تا این لحظه با وجود برپایی چند نوبت اجتماع صنفی و مراجعه به مسئولان مربوطه هیچ تغییری در شرایط ما ایجاد نشده استبه همین دلیل دیروز نیمی از کارگران برای پی گیری مطالبات معوقه خود در محل کارخانه دست به اعتراض صنفی زدند
طبق اظهارات کارگران مقره سازی، کارفرما در تجمعات قبلی با حضور در جمع معترضان به آنان وعده داده بود که در صورت تامین مالی تا روز‌های آینده بخشی از طلب مزدی آنها را پرداخت خواهد کرد اما ظاهرا هنوز به تعهدات مالی خود در برابر کارگران عمل نکرده‌اند وهنوز آنها بستان‌کارند.
حقوق معوقه
صبح امروز دوشنبه (27 دی ماه)انجام شد؛
 کارگران کاشی گیلانا مقابل فرمانداری رودبار تجمع کردند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز دوشنبه ۲۷ دی ۱٣۹۵ آمده است : جمعی از کارگران کاشی گیلانا در اعتراض به متوقف شدن فعالیت این واحد تولیدی به دلیل انباشت بدهی به نهادهای دولتی و تبعا نگرانی از آینده شغلی‌شان صبح امروز مقابل ساختمان فرمانداری رودبار تجمع کردند.
منابع کارگری ایلنا در کارخانه کاشی گیلانا با اشاره به اشتغال حدود 110 کارگر در این کارخانه به ایلنا گفتند: دلیل متوقف شدن فعالیت تولیدی این واحد تولیدی انباشت بدهی‌های مالی کارخانه به چند نهاد دولتی همچون بانک ها، اداره تامین اجتماعی، اداره گاز و برق و همچنین اداره دارایی بوده است.
به گفته کارگران، عمده‌ترین مشکل مالی این کارخانه بدهی 2میلیاردی به اداره گاز منجیل است که در نتیجه انباشت بدهی، گاز کارخانه قطع شده و کارگران از مهر ماه کاری برای انجام دادن نداشته‌اند. همچنین این واحد حدود 600 میلیون به اداره برق و6 میلیارد تومان به اداره تامین اجتماعی بدهی دارد.
در عین حال گزارش می‌رسد کارگران کاشی گیلانا از خرداد ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند. گفته می‌شود معوقات مزدی پیشین این کارگران که مربوط به سالهای 89تا دی ماه سال 93می شود به حدود 30 ماه می رسد.
به گزارش منابع خبری ایلنا در کارخانه کاشی گیلانا، بخش دیگری از مشکلات کارگران این کارخانه به انصراف سرمایه گذار جدید این کارخانه از خرید محصولات آن باز‌می‌گردد.
حقوق معوقه
500 کارگر فیبر ایران انزلی بیکار شدند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز دوشنبه ۲۷ دی ۱٣۹۵ آمده است : منابع خبری ایلنا در کارخانه « کارخانه فیبر ایران » از تعدیل دست کم50 کارگر این واحد صنعتی با اتمام قرار داد کار خبر می‌دهند.
کارگران این واحد صنعتی واقع در منطقه آزاد انزلی در تماس با ایلنا افزودند: تا پیش از این اتفاق حدود 110 کارگر بودیم اما از 166 آذر ماه گذشته به دلیل آنچه از سوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان می‌شود، در قالب یک گروه 500 نفره تعدیل شدیم.
کارخانه فیبر ایران انزلی در منطقه آزاد انزلی واقع شده است و از قرار معلوم هرکدام از کارگر تعدیل شده تا نزدیک به 18سال سابقه کاری داشته‌اند.
به گفته آنان کارفرمای این واحد تولیدی مدعی است توان پرداخت به موقع حقوق حدود 50کارگر شاغل در کارخانه را ندارد، به همین دلیل با تعدیل کارگران قصد کاهش هزینه‌های جاری کارخانه را دارد.
به ادعای آنان این تعدیل‌ها در حالی اتفاق افتاده است که پیشتر کارفرما قصد داشت ، کارخانه را به بهانه نوسازی چند ماهی تعطیل کند اما از آن زمان تا کنون با پی گیری کارگران نیمی از کارگران برای انجام کار نوسازی ه کار سابقشان بازگشتند.
حقوق معوقه
 چهل روز از اعتراضات کارگران کشت و صنعت مهاباد گذشت/ کارگران می گویند فرمانداری هم کاری نکرد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز دوشنبه ۲۷ دی ۱٣۹۵ آمده است : بیش از چهل روز از اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد نسبت به ماهها معوقات مزدی می گذرد.
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در تماس با ایلنا از ادامه اعتراضات خود خبر دادند.
به گفته این کارگران، بیش از چهل روز است که در بیرون مجتمع و در هوای سرد ایستاده اند و نسبت به 16 ماه مطالبات مزدی خود اعتراض کرده اند.
این کارگران می‌گویند: علیرغم اعتراضات طولانی و مراجعات مکرر به همه مقامات مسئول در سطح شهرستان و استان، هیچ کس پاسخگوی ما نیست و فقط وعده های توخالی می‌دهند.
از قرار معلوم شنبه هفته جاری، جلسه ای در فرمانداری مهاباد با حضور فرماندار مهاباد، نمایندگان کارگران و کارفرمای جدید مجتمع برگزار شده که در نهایت این جلسه نیز به نتیجه مشخصی نرسیده و زمان پرداخت مطالبات کارگران مشخص نشده است.
یکی از نمایندگان کارگران که در این جلسه حاضر بوده، می گوید: کارفرمای جدید و مقامات می‌گویند نقدینگی نداریم؛ اما باید پرسید اگر نقدینگی نیست چطور کارفرمای جدید توانسته مجتمع را در مزایده خرایداری کند اما حالا که نوبت به پرداخت مطالبات کارگران رسیده، می گوید نقدینگی نیست.
این کارگران پس از واگذاری مجتمع از طریق مزایده، بیش از ۱۶ ماه است که دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.
حقوق معوقه
 روزبروز با تجمع شبانه روزی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد (چهل وششمین روز):
 تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد مقابل ساختمان فرمانداری همزمان باسفراستاندار آذربایجان غربی!
بر پایه خبر های انعکاس یافته در شبکه های مجازی خاصه تلگرام در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد درچهل وششمین روز اعتراضشان دست به تجمع مقابل فرمانداری همزمان با سفر استاندار آذربایجان غربی زدند.
به گزارش خبری منابع فوق ،‌ در جریان سفر یک روزه ی(28 دی ماه) قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی به مهاباد، کارگران کشت و صنعت این شهرستان جلوی درب فرمانداری مهاباد تجمع کردند.
این کارگران با دردست داشتن بروشورها و دست نوشته هایی خواستار احقاق حقوق خود و رسیدگی استاندار به مشکلات کشت و صنعت مهاباد شدند.
یکی از کارگران معترض درهمین رابطه گفت: انتظار داریم که استاندار از تفکیک و مزایده بیشتر این مجموعه جلوگیری نمایند زیرا مشکلات مجتمع دامداری و کشت و صنعت مهاباد همچنان باقی است، 16 ماه حقوق معوقه هنوز پرداخت نشده و مشکلات بیمه ی کارگران و سنوات آن ها نیز در جریان است.وی افزود: درطی شکایت از مالکیت مجموعه ی کشت و صنعت، دادگاه تا کنون پاسخی قطعی به ما نداده است و کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.
حقوق معوقه
تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : صبح جمعی از بازنشستگان فرهنگی از ساعت ده صبح مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.
به گزارش خبری ایلنا،تجمع کنندگان می‌گویند: از وضعیت بد معیشتی و تبعیض حقوقی خسته هستیم. این بار تصمیم گرفتیم که مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کنیم که شاید مسئولان این سازمان صدای ما را بشنوند وبه دردهای ما رسیدگی کنند.
بازنشستگان فرهنگی که خواهان یکسان سازی مستمری‌های خود با سایر بازنشستگان و افزایش سطح مستمری‌های خود هستند، پیش از این نیز بارها مقابل مجلس و دیگر نهادهای رسمی تجمع کرده‌اند.
حقوق معوقه
 ادامه سریال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کاشی نیلونسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی!
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : طی روزهای گذشته،سریال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کاشی نیلو نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه داشت.
به گزارش خبری فارس،سریال بلاتکلیفی کارگران کاشی نیلو به قسمت پانزدهم رسید و با وجود گذشت 15 ماه از تعویق حقوق کارگران این کارخانه ریشه‌دار استان اصفهان، هنوز خبری از بهبود شرایط نیست.
شرکت کاشی نیلو که سال گذشته از سوی تأمین اجتماعی به چهار نفر از فعالان بزرگ صنعت کاشی منتقل شده بود به دلیل عدم رسیدگی مالکان جدید به وضعیت شرکت و ترمیم خطوط تولید، با مشکلات متعدد مواجه شده و در حال حاضر در تعطیلی کامل به سر می‌برد و حقوق کارگران این شرکت 15 ماه است که پرداخت نشده است.
حقوق معوقه
 خاتمه موقتی تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی گیلانا پس از وعده مسئولان!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : روز گذشته 28دی،کارگران کارخانه کاشی گیلانا پس از وعده مسئولان فرمانداری رودبار مبنی بر پی گیری مطالباتشان تا چند روزآینده به تجمع یک روزه خود موقتا خاتمه دادند.
به گزارش خبری ایلنا، معترضان از کارگرانی هستند که روز گذشته(27 دی ماه) در واکنش به متوقف شدن فعالیت این واحد تولیدی به دلیل انباشت بدهی به نهادهای دولتی و تبعا نگرانی از آینده شغلی‌شان مقابل ساختمان فرمانداری رودبار دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
این کارگران که شمار آنها به 110 نفر می رسد می‌گویند: روز گذشته مسئولان فرمانداری رودبار وعده بر گزاری جلسه‌ای را به صورت حضوری با نمایندگان آنها واعضای شورای تامین شهرستان ترتیب داده اند.
حقوق معوقه
 کارگران شرکت مخازن نفتی تهران جنوب بوشهردراعتراض به عدم پرداخت5ماه حقوق تجمع نمودند !
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران شرکت مخازن نفتی «تهران جنوب» در شهرستان دیلم از توابع بوشهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش خبری ایلنا، کارگران شرکت مخازن نفتی «تهران جنوب» در شهرستان دیلم از توابع بوشهر حدود ۵ ماه است که کارگران معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اند.
از قرار معلوم، کارگران به دنبال بی توجهی به خواسته خود مبنی بر پرداخت معوقاتشان در مقابل در ورودی این شرکت تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند.
حقوق معوقه
 تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران فولاد وچدن ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : پرداخت معوقات حقوقی کارگران فولاد وچدن دروز از مرز 10ماه گذشت. به گفته کارگران به‌رغم وعده‌های داده شده مبنی بر بهبود اوضاع کارخانه از سوی کارفرما؛ هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت معوقات مزدی آنها صورت نگرفته است.
منابع خبری ایلنا در کارخانه فولاد وچدن درود گزارش داده‌اند حدود 108 کارگر رسمی و قراردادی این کارخانه به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» عنوان می‌‌شود؛ با احتساب عیدی سا 94 بیش از ده ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند.
یکی از کارگران در تشریح جزئیات این خبر گفت: نزدیک به 108 نفر هستیم که از سه سال پیش با جابجایی مدیریت کارخانه با مشکلاتی مواجه شده‌ایم.
به گفته وی در مقابل این طلب مزدی او و همکارانش از کارفرما هر دو ماه یکبار به صورت علی الحساب مبالغی در حدود 200 تا 300هزار تومان دریافت کرده اند.
حقوق معوقه
ادامه بلاتکلیفی 3کارگر معترض اخراجی کارخانه فولاد وچدن دورود!
10ماه حقوق کارگران واحد تولیدی چدن درود پرداخت نشده است !
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : مشکل سه نفر ازکارگران معترض پیمانی و رسمی کارخانه فولاد چدن درود که از روز 13 آذرماه با 14 سال سابقه کارتاکنون اجازه حضور در محل کارشان را ندارند هنوز برطرف نشده است.
پرداخت معوقات حقوقی کارگران فولاد وچدن دروز از مرز 10ماه گذشت. به گفته کارگران به‌رغم وعده‌های داده شده مبنی بر بهبود اوضاع کارخانه از سوی کارفرما؛ هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت معوقات مزدی آنها صورت نگرفته است.
به گزارش خبری ایلنا،منابع خبری در کارخانه فولاد وچدن درود گزارش داده‌اند حدود 108 کارگر رسمی و قراردادی این کارخانه به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» عنوان می‌‌شود؛ با احتساب عیدی سال 94 بیش از ده ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند.
یکی از کارگران در تشریح جزئیات این خبر گفت: نزدیک به 108 نفر هستیم که از سه سال پیش با جابجایی مدیریت کارخانه با مشکلاتی مواجه شده‌ایم.
به گفته وی در مقابل این طلب مزدی او و همکارانش از کارفرما هر دو ماه یکبار به صورت علی الحساب مبالغی در حدود 200 تا 300هزار تومان دریافت کرده اند.
حقوق معوقه
 تجمع صنفی کارگران هپکو اراک وارد هشتمین روز شد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : تجمع صنفی کارگران کارخانه هپکو امروز وارد هشتمین روز خود شد؛ این کارگران که تعداد آنها بیش از یک هزار نفر است خواستار ابطال واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی و بازگرداندن آن به دولت هستند.
در همین رابطه یک مقام مطلع به خبرنگار ایلنا گفت: هنوز اتفاق تازه‌ای نیفتاده است و ما همچنان برای پیگیری مطالباتمان هر روز دست به تجمع می‌زنیم.
این مقام مطلع همچنین در خصوص مطالبات مزدی کارگران هپکو افزود: مجموع مطالبات حقوقی بیش از 1000کارگر این واحد صنعتی به 5 ماه می‌رسد اما در حال حاضر منفک کردن بخش خصوصی کارخانه در صدر خواسته‌های کارگران معترض قرار دارد.
حقوق معوقه
 تجمع اعتراضی کارگران پالایشگاه نفت کرمانشاه نسبت به واگذاری به بخش خصوصی!
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951028000518
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران پالایشگاه نفت کرمانشاه در اعتراض واگذاری به بخش خصوصی وزیرسئوال رفتن امنیت شغلیشان دست به تجمع زدند.
بدهی 90 هزار میلیارد تومانی پالایشگاه آناهیتا علت واگذاری این پالایشگاه عنوان شده است در حالی که پالایشگاه آبادان نزدیک به 2 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان بدهی دارد.
کرمانشاه خاطرات خوشی از واگذاری‌های کارخانجات به بخش خصوصی ندارد، عاقبت واگذاری کارخانه نساجی غرب چه شد؟ جزو بیکاری کارگران چیزی را به‌دنبال نداشته است.
استان کرمانشاه رتبه نخست بیکاری کشور را دارد، مسؤولان و دولت به‌جای احداث و ساخت واحدهای صنعتی و اشتغال‌زایی درصدد هستند نزدیک به 2 هزار نفر دیگر را نیز بیکار کنند.
حقوق معوقه
اعتصاب کارگران کارخانه هپکو اراک ادامه دارد!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : اعتصاب وتجمعات بیش از هزارکارگر کارخانه هپکو برای ابطال واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی ودراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق ادامه پیداکرد.
به گزارش خبری ایلنا،در همین رابطه یک مقام مطلع گفت: هنوز اتفاق تازه‌ای نیفتاده است و ما همچنان برای پیگیری مطالباتمان هر روز دست به تجمع می‌زنیم.
این مقام مطلع همچنین در خصوص مطالبات مزدی کارگران هپکو افزود: مجموع مطالبات حقوقی بیش از 1000کارگر این واحد صنعتی به 5 ماه می‌رسد اما در حال حاضر منفک کردن بخش خصوصی کارخانه در صدر خواسته‌های کارگران معترض قرار دارد.
تجمع اعتراضی جوانان جویای کار در آبادان!
http://rahyabnews.com/fa/news/125234
برپایه گزارش خبری شبکه اطلاع رسانی رهیاب در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : جمعی از جوانان آبادانی در اعتراض به وضعیت مبهم نحوه اشتغال در پالایشگاه آبادان مقابل دفتر نمایندگان مجلس اجتماع کرده‌اند.
به گزارش خبری فوق ،هفته گذشته درشورای اشتغال آبادان، جلیل مختار نماینده مجلس از اشتغال 8 هزار نفر در طرح فاز 2 پالایشگاه آبادان خبر می‌دهد و عنوان می کند جوانان جویای کار برای کسب مهارت لازم به مرکز فنی و حرفه‌ای مراجعه کنند.
وی البته تأکید می‌کند با آغاز مراحل اجرای این طرح ملی بعد از چهار ماه اولین نیروها با اولویت نیروهای بومی و متخصص بومی جذب خواهند شد
حقوق معوقه
 کارگران گیلانا با وعده رسیدگی به تجمع خود خاتمه دادند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : روز گذشته کارگران کارخانه کاشی گیلانا پس از وعده مسئولان فرمانداری رودبار مبنی بر پی گیری مطالبات صنفی شان تا چند روزآینده به تجمع یک روزه خود موقتا خاتمه دادند.
این کارگران که شمار آنها به 110 نفر می رسد می‌گویند: روز گذشته مسئولان فرمانداری رودبار وعده بر گزاری جلسه‌ای را به صورت حضوری با نمایندگان آنها واعضای شورای تامین شهرستان ترتیب داده اند.
به گفته آنان مسئولان فرمانداری رودبار که به خوبی از وضعیت کارخانه وکارگران کاشی گیلانا واقفند روز گذشته نیز با گوش دادن به سخنان ومشکلات کارگران از زبان نمایندگان کارگری وعده پی گیری ومطرح کردن مشکلات را در شورای تامین شهرستان در جلسه روز سه شنبه 29 دی ماه دادند.
امروز برگزار شد؛
 تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : صبح امروز جمعی از بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، صبح امروز، جمعی از بازنشستگان فرهنگی از ساعت ده صبح مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.
حقوق معوقه
در برنامه ششم توسعه تصویب شد؛
 پرداخت مطالبات بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، پرداخت مطالبات بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی تصویب شد.
به گزارش ایلنا، مجلس پرداخت مطالبات یازده هزار بازنشسته پیش از موعد تامین اجتماعی را مصوب کردند.
تجمع اعتراضی شبانه روزی اعضای پروژه مسکن باران تهران!
به گزارش خبری رکنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : جمعی از اعضای پروژه مسکن باران برپایی چادر تجمع اعتراضی شبانه روزی خودرا آغاز کردند.
به گزارش خبری رکنا،لطفا کمکمون کنید که بعد از 8 سال به خونه هامون برسیم ، این ناله و ضجه 320 خانوار است که هشت سال پیش در پروژه مسکن باران واقع در عبدل آباد خیابان شکوفه، خیابان سبلان، خیابان پارس ثبت نام کردند و در این مدت با پرداخت 86 میلیون تومان به مجریان پروژه متاسفانه هنوز صاحب خانه نشده اند.
تعطیلی ۱۲۰ معدن سنگ‌آهن به لطف رکود/۱۰ هزار کارگر بیکار شدند
برپایه خبری از شبکه تلگرام درتاریخ بیست و هشتم دی آمده است : تعطیلی ۱۲۰ معدن سنگ‌آهن به لطف رکود/۱۰ هزار کارگر بیکار شدند
به نوشته کانال خبری پیشتاز رد شبکه تلگرام در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : گزارش مطالعاتی یک موسسه مرتبط با بخش معدن نشان می هد، درپی رکود گسترده در کشور، طی سالهای اخیر ۱۲۰ معدن سنگ آهن تعطیل و ۱۰ هزار نفر بیکار شدند که ۴۶۰۰ نفر از تعدیل نیروها در یک سال اخیر صورت گرفته است. مطابق مطالعات انجام شده تا پایان خرداد ماه سال 94 به دنبال شرایط بحرانی کسب و کار سنگ آهن در پنج استان کشور از 160 معدن فعال سنگ آهن بیش از 120 معدن به طور کامل غیر فعال و مابقی به صورت نیمه فعال و با تعدیل نیرو در حال فعالیت بودند. بر اساس این گزارش تفصیلی، در مجموع طی کم تر از یکسال اخیر 64 معدن حدود 4568 نفر تعدیل نیرو داشته اند. این در حالی است که به ازای تولید هر 1000 تن سنگ آهن دانه بندی شده در معادن بخش خصوصی به طور متوسط یک شغل مستقیم و 10 شغل غیر مستقیم ایجاد می شود.این موضوع نشان از آن دارد که تعطیلی معادن و تعدیل حدود 5 هزار نفر نیروی انسانی بخش سنگ آهن و تأثیر آن بر توسعه منطقه ای، امنیت و رشد اقتصادی کشور تبعات گسترده ای را به دنبال خواهد داشت.
حقوق معوقه
 تجمع کارگران کشت و صنعت مقابل فرمانداری مهاباد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : صبح امروز، همزمان با سفر استاندار آذربایجان غربی به مهاباد، جمعی از کارگران کشت و صنعت مهاباد، مقابل فرمانداری مهاباد تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز همزمان با سفر استاندار آذربایجان غربی به مهاباد، جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد، مقابل فرمانداری مهاباد جمع شدند.
کارگران می گویند: از ساعت نه صبح تا حدود ساعت 14 مقابل فرمانداری ایستادیم اما نه استاندار آذربایجان غربی و نه فرماندار مهاباد، با وجود این که در ساختمان فرمانداری حضور داشتند، حاضر نشدند با ما صحبت کنند.
این کارگران با انتقاد از عدم پاسخگویی مسئولان استان می گویند: 16 ماه دستمزد طلبکاریم؛ بیش از چهل روز مقابل درب مجتمع در برف و سرما تجمع کردیم، ولی کسی پاسخگو نشد؛ حالا هم که استاندار به این شهر آمده حاضر نیست پای درددل ما بنشیند و حداقل به مشکلاتمان گوش بسپارد.
حقوق معوقه
بدنبال عدم دریافت حقوق های معوقه
 تجمع کارگران شرکت مخازن نفتی «تهران جنوب» در بوشهر شکل گرفت!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران شرکت مخازن نفتی «تهران جنوب» در شهرستان دیلم از توابع بوشهر دست به تجمع اعتراضی زدند
به گزارش منابع کارگری ایلنا، کارگران شرکت مخازن نفتی «تهران جنوب» در شهرستان دیلم از توابع بوشهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
بر همین اساس، حدود ۵ ماه است که کارگران معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اند.
از قرار معلوم، کارگران به دنبال بی توجهی به خواسته خود مبنی بر پرداخت معوقاتشان در مقابل در ورودی این شرکت تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند.
اعتراض کارگران پست های فشار قوی برق به خصوصی سازی وعدم اجرای طرح یکسان سازی حقوق و مزایا!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران پست های فشار قوی برق دراعتراض به خصوصی سازی وعدم اجرای طرح یکسان سازی حقوق و مزایا، بیانیه صادر کردند.
معلمان بازنشسته قرار گذاشتند 26 بهمن مجدداجلوی سازمان برنامه و بودجه جمع شوند!
به گزارشی کانون صنفی معلمان در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : از تجمع معلمان بازنشسته مقابل دفترسازمان برنامه و بودجه میدان بهارستان تهران در1395/10/28
معلمان بازنشسته قرار گذاشتند 26 بهمن مجدداجلوی سازمان برنامه و بودجه جمع شوند.
دریافتی:نزدیک به هزار نفر از معلمان بازنشسته از شهرهای تهران،کرج، مشهد استان تهران اصفهان،کرمانشاه ،تبریز وسیرجان ،کرمان از ساعت ده صبح سه شنبه خواسته های بر حقشان را یک صدا فریاد زدند .
حقوق معوقه
تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 33خرم آبادنسبت به عدم پرداخت 8ماه حقوق مقابل شهرداری مرکزی!
http://www.khabaraflak.ir/fa/news/17071
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر افلاک در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 3خرم آباددراعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوقشان دست به تجمع مقابل شهرداری مرکزی زدند.
به گزارش خبری، عدم تحقق وعده ها در رابطه با پرداخت حقوق و مطالبات معوقه کارگران فضای سبز شهرداری منجر شد که این کارگران برای چندمین بار متوالی با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی خرم آباد نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کنند.
علی‌رغم وعده‌های تکراری مبنی بر حل مشکلات کارگران فضای سبز هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است و عدم تحقق این وعده‌ها جان کارگران را به لب رسانده است تاجایی که پیش از ظهر امروز بار دیگر خواستار پرداخت حقوق خود شدند.
این کارگران بیش تر ازهشت ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند این درحالی است که برای حل مشکلاتشان پیگیری های زیادی کرده اند اما با عوض شدن پیمان کاران این اعتراضات هربار بی نتیجه مانده است.
این کارگران ماه هاست که یک ریال حقوق دریافت نکرده اند برای همین مشکلات معیشتی زیادی برای شان به وجودآمده است.
یکی از این کارگران گفت: آخرین دریافتی ما 300هزارتومان در ایام عیدقربان است و پس از آن هنوز یک ریال دریافت نکرده ایم.
حقوق معوقه
گلایه گارگران شهرداری میاندوآب از پرداخت نشدن حقوق‌شان
و دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!
http://www.isna.ir/news/95103019447
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران شهرداری میاندوآب از پرداخت نشدن حقوق شان گلایه دارند.
به گزارش ایسنا، امروز گارگران و کارکنان شهرداری در اعتراض به پرداخت حقوق خود و همچنین تعیین نشدن تکلیف زمین های واگذار شده، مقابل ساختمان شهرداری اجتماع مصالحت آمیز کردند.
فردین عباسپور به عنوان یکی از کارکنان دفتر فنی شهرداری و کاندیدای نماینده کارگران در میان معترضین خطاب به مسولین اعلام کرد: این کارکنان نان خشک خود را هم به صورت اقساطی و با پول یارانه دولت پرداخت می کنند، اکثریت زیر دین بدهی های بسیار سنگین قرار دارند و با توجه به پرداخت نشدن حق بیمه ها برای مراجعه به پزشک با مشکل مواجه شده‌اند.
عباسپور ادامه داد: اعضای شورای شهر در مراسم معارفه سرپرست 3 ماه پیش اعلام کردند تا آذرماه تمام حقوق ها به روز پرداخت خواهد شد که ما این را هم به نوعی تبلیغ انتخاباتی دانستیم که البته محقق نشد و تمام وضعیت حاکم بر شهر ناشی از بی مسولیتی اعضای شورای شهر است. تصمیمات و رفتارهای اعضای شورای شهر با سرپرست موجب شده این مسئول دیگر رغبتی برای انجام کار در این مجموعه نداشته باشد چرا که هر روز منتظر کنار گذاشته شدن از این مسئولیت است.
حقوق معوقه
کارگران کارخانه هپکو در دوازدهمین روزاعتصابشان باردیگربه خیابان آمدند!
برپایه گزارش دریافتی در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : خیل عظیمی از کارگران کارخانه هپکو اراک، برای بار نهم به نشانه اعتراض به پرداخت نشدن حقوق،واگذاری به بخش خصوصی ونداشتن امنیت شغلی مشخص نبودن به خیابان آمدند و با تجمع در مقابل استانداری مرکزی خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.
به گزارش خبری فوق ،کارگران کارخانه هپکو امروز با تجمع در مقابل استانداری خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و برگشت سهام شرکت به دولت شدند.
برپایه این گزارش،امروز چهارشنبه ۲۹ دی ماه در جلسه ای با حضور استاندار مرکزی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس ازاراک، کمیجان و خنداب و نمایندگان شورای کار هپکو در سازمان خصوصی سازی نحوه واگذاری سهام شرکت بررسی شد.
در جمع بندی این جلسه مقرر شد تعیین تکلیف سهام شرکت در روز شنبه دو بهمن ماه در هیات عالی واگذاری مشخص شود.
حقوق معوقه
عدم پرداخت 33ماه حقوق کارگران سنگ آهن مرکزی بافق و فشار بانکها بر کارگران!
http://nobiz.ir/news/12936
برپایه منبع بافق خبر در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : برجام هم برای کارگران سنگ آهن بافق نانی نداشت. این روزها در حالی پرداخت حقوق کارگران سنگ آهن سع ماه به تعویق می افتد که بانکها فشار خود را برای دریافت اقساط وام بر کارگران به شدت افزایش داده اند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، مدیرعامل سنگ آهن مرکزی دو ماه پیش در جمع کارگران کارخانه آگلومراسیون گفت: به هر شکل ممکن هر ماه یک حقوق پرداخت شده و باید همت نمود تا طرح های صنایع جوار معدنی نیز با شدت بیبشتری توسعه و پیشرفت داشته باشد.
اکنون سه ماه می گذرد که سنگ آهن نه تنها حقوق کارگران را پرداخت نمی کند بلکه هزینه سفر آنها را نیز پرداخت نکرده است.
لازم به ذکراست که مدیر عامل شرکت سنگ آهن در جلسه کارگروه 19 اردیبهشت خاطر نشان کرده بود: اگر حقوق هر ماه را تا 25 ماه آینده هم پرداخت کنیم هیچ عقب افتادگی در پرداخت حقوق نداریم .اما اکنون 29 دیماه است و هنوز حقوق 3 ماه پرداخت نشده است.
آیا مدیرعامل سنگ آهن و دولت تدبیر اقساط و جریمه های دیرکرد وام بانکی کارگران را پرداخت می کنند؟
حقوق معوقه
وعده پرداخت قطره چکانی مطالبات کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان!
به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : مدیر روابط عمومی شرکت پلی اکریل در حالی پس از ماه‌ها انتظار کارگران وعده پرداخت دو ماه حقوق معوقه را به کارگران این کارخانه داد و در این رابطه بیان داشت: مطالبات کارگران این شرکت هم اکنون در مجاری قانونی در حال پیگیری است و به زودی دو ماه از حقوق معوقه آنها پرداخت می شود.
به گزارش خبری مهر،محسن کمالی افزود: مقرر بود دولت ۴۰ میلیارد تومان به این شرکت برای حمایت از تولید بپردازد که ۲۰ میلیارد تومان آن، مهر امسال در دو قسمت پرداخت شد.
وی افزود: بخشی از مبلغ ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده برای راه اندازی خط تولید پُلی استر این شرکت و بخشی دیگر برای پرداخت نیمی از حقوق باقی مانده اردیبهشت و خرداد کارگران هزینه شد.
حقوق معوقه
مطالبات 44 ماهه کارگران ارگ قدیم بم یکجا پرداخت شد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : کارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قدیم بم، همه معوقات مزدی خود را دریافت کردند.
به گزارش ایلنا،در پی تجمع پنج روزه کارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قدیم بم که از روز `پانزدهم تا بیستم آذر ماه مقابل ساختمان پایگاه ارگ بم انجام شد یک منبع کارگری در ارگ بم اعلام کرد: حدود دو هفته پیش پایگاه میراث فرهنگی ارگ قدیم بم همه مطالبات 4 ماهه 118 کارگر پروژه مرمت را یکجاپرداخت کرد.
پیشتر اعلام شده بود که پرداخت نشدن دستمزد وبیمه کارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قدیم بم به دلیل « کمبود منابع مالی» بوده است.
منابع ایلنا با تاکید بر اینکه در حال حاضر کارگران پروژه مرمت ارگ قدیم بم به شیوه محاسبه حق عیدی خود انتقاد دارند، اظهارداشت: قرارداد کار کارگران شاغل در پروژه مرمت مجموعه ارگ قدیم بم بر مبنای قانون کار منعقد شده است، بنابراین نباید مانند کارمندان عیدی بگیرند.
بر این اساس از حدود دو سال پیش تاکنون پایگاه ارگ قدیم بم عیدی کارگران پروژه نجات بخشی ارگ قدیم را به شیوه کارمندان دولتی محاسبه می می کند و این در حالی است که این کارگران دولتی از «مزایای کارمندی» بی‌بهره‌اند.
یورش نیروهای انتظامی به دومین تجمع اهالی شیراز دراعتراض به پارازیت وبازداشت چند نفر!
http://alef.ir/vdcjmtextuqettz.fsfu.html?433363
به گزارش سایت الف به نقل از خبرگزراری دولتی ایسنا در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : جمعی از اهالی شیراز برای دومین باردراعتراض به ارسال پارازیت‌های زیان‌بارودفاع از سلامتیشان دست به تجمع مقابل استانداری فارس زدند وبا سر دادن شعارهایی خواستار اقدامات فوری و جدی‌تر مسئولان شدند.
نیروی انتظامی به تجمع کنندگان یورش آورد وتعدادی از معترضان را بازداشت کرد. دستگیری این افراد با عصبانیت تجمع کنندگان مواجه شد و تعدادی از افراد با حضور در خیابان، اقدام به بستن خیابان کردند.
حقوق معوقه
 مشکلات کارگران ماشین سازی اراک همچنان ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : حقوق های معوقه کارکنان پیمانکاری شرکت ماشین سازی اراک از سه ماه گذشته تاکنون ادامه دارد.
به گزارش منابع کارگری ایلنا از اراک، معوقات مزدی کارکنان پیمانکاری شرکت ماشین سازی اراک از سه ماه گذشته تاکنون ادامه دارد.
بیش از 60 تن از این کارگران که به صورت پیمانکاری در سمت‌های شغلی همچون متخصص جوشکار صنعتی فلزسنگین و دیگ های بخار مشغول کارند، از مهرماه سال جاری تاکنون هیچگونه مزدی دریافت نکرده اند و بنا به اظهارات آنان کارفرما حتی از پرداخت مساعده طفره رفته است.
جدا از این مسئله گویا این کارگران در خصوص نحوه تنظیم لیست‌های ماهیانه بیمه مشکلاتی دارند و مدعی هستند در لیست‌های مذکور از آنها به عنوان «کارگر ساده» نامبرده می‌شود.
به گفته کارگران در طی این چند سالی که در این شرکت پیمانکاری مشغول کار هستند حتی یکبار هم مسئولان اداره کار به این کارگاه ها سرکشی نکرده است تا بیمه و شرایط کاری کارگران را کنترل کند.
حقوق معوقه
 حقوق کارگران پیمانکاری کارخانه ماشین سازی اراک، به مدت سه ماه پرداخت نشده است!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۵ آمده است : به مدت 3ماه حقوق کارگران پیمانکاری کارخانه ماشین سازی اراک پرداخت نشده است.
به گزارش حبری ایلنا،بیش از 60 تن از این کارگران که به صورت پیمانکاری در سمت‌های شغلی همچون متخصص جوشکار صنعتی فلزسنگین و دیگ های بخار مشغول کارند، از مهرماه سال جاری تاکنون هیچگونه مزدی دریافت نکرده اند و بنا به اظهارات آنان کارفرما حتی از پرداخت مساعده طفره رفته است.
جدا از این مسئله گویا این کارگران در خصوص نحوه تنظیم لیست‌های ماهیانه بیمه مشکلاتی دارند و افزودند در لیست‌های مذکور از آنها به عنوان «کارگر ساده» نامبرده می‌شود.
حقوق معوقه
اخراج صدها کارگرپالایشگاه نفت بندرعباس!
یکی از کارگران، این اخراج ها را با تجمعات اعتراضی بی ارتباط نمی داند!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱٣۹۵ آمده است : یکی از کارگران پالایشگاه نفت بندرعباس دراستان هرمزگان از اخراج صدها نفراز همکارانش خبرداد.
این کارگر، با بیان این که چند روز قبل از این اخراج، کارگران پالایشگاه نفت بندرعباس در اعتراض به معوقات مزدی، تجمعات اعتراضی برگزار کردند، این اخراج ها را با تجمعات اعتراضی بی ارتباط نمی داند و می‌گوید: گرچه پس از تجمعات کارگران، بخشی از معوقات پرداخت شد، اما احتمال دارد کارگران به دلیل حضور در این تجمعات اخراج شده اند.
یکی از کارگران اخراجی گفت: ما کارگران اخراجی نگران هستیم که ممکن است طبق اتفاقی که بارها قبل از این در پروژه های نفتی برای کارگران اخراجی رخ داده، در لیست سیاه قرار بگیریم و هیچ پیمانکاری در سال آینده با ما قرارداد منعقد نکند.
به گزارش خبری ایلنا،کارگران پالایشگاه نفت بندرعباس واقع دراستان هرمزگان، ازاخراج چند صد نفر از همکاران خود خبر دادند.
به گفته این کارگران در اوایل ماه جاری با تعداد زیادی از کارگران این پالایشگاه تسویه حساب انجام شده‌است. کارگران، تعداداخراجی ها را چند صد نفر عنوان می‌کنند.
حقوق معوقه
کارخانه کاشی گیلانا موقتا تعطیل وکارگرانش بیکار می شوند!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱٣۹۵ آمده است : بدنبال متوقف شدن فعالیت دوباره کارخانه کاشی گیلانا وبلاتکلیفی کارگران ،روز گذشته فرماندار شهرستان رودبارجلسه کمسیون کارگری این شهرستان را به منظور بررسی مشکلات کارگران کاشی گیلانا تشکیل داد.
به گزارش خبری ایلنا به نقل از کارگران کارخانه کاشی گیلانا،با مصوبه کمسیون کارگری شهرستان رودبار در استان گیلان این واحد تولیدی موقتا تعطیل و تمامی آنها برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی می شوند.
از قرار معلوم در جلسه مذکور در خصوص پرداخت مطالبات معوقه کارگران کاشی گیلانا هیچ تصمیم گیری نشده است .
در عین حال کارگران کاشی گیلانا افزودند از خرداد ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند. گفته می‌شود معوقات مزدی پیشین این کارگران که مربوط به سالهای 89تا دی ماه سال 93می شود به حدود 30 ماه می رسد.
حقوق معوقه
 استاندارآذربایجان غربی از کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت مهاباد گریخت!
برپایه خبر دریافتی از تبریز نیوز در تاریخ روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱٣۹۵ آمده است : استاندار آذربایجان غربی در سفر اخیرش به مهاباد حاضر به رویارویی با کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت که مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کرده بودند نشد.
به گزارش منابع خبری محلی،مساله قابل توجه سفر سعادت به مهاباد عدم تمایل وی برای شنیدن درد دل کارگران کشت و صنعت مهاباد بود که حدود 16 ماه است حقوق نگرفته اند و سالهاست با سوء مدیریت کارفرمایان خود دست به گریبان اند.
یکی از این کارگران که همزمان با برگزاری نشست هم اندیشی استاندار با فعالان مدنی مهاباد در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کرده بودندگفت: آمده ایم با استاندار دیدار کنیم و گلایه هایمان را از عملکرد مسوولان شهرستان به گوش ایشان برسانیم.
حقوق معوقه
یک فعال اسبق صنفی کارگری :
 کارگرانی که توان چانه زنی ندارند از حقوق کار محروم اند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱٣۹۵ آمده است : یک فعال اسبق صنفی کارگری می‌گوید نهاد‌های مدنی کارگری به دلیل فقدان قدرت چانه زنی نتوانسته‌اند در مناسب روابط کار دسته بالا را داشته باشند. وی در عین حال تاکید دارد که عدم توان چانه زنی موجب تحمیل لایحه اصلاح قانون کار و قراردادهای کاری موقت 29 روز و 3 ماه شده است.
«علی خادم» فعال کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: نهاد‌های مدنی کارگری به دلیل فقدان قدرت چانه زنی نتوانسته‌اند در مناسب روابط کار دسته بالا را داشته باشند و همین موجب شده که تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارگری نتوانند در استیفای حقوق کارگران نقش پرنگی داشته باشند.
حقوق معوقه
 عدم پرداخت معوقات کارگران پیمانکاری رجاء/ کارگران نگران روزهای پایانی سال هستند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱٣۹۵ آمده است : بیش از پانصد کارگر پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء هنوز دستمزد آذر ماه خود را نیز دریافت نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد آذر ماه و دی ماه بیش از پانصد کارگر پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء هنوز پرداخت نشده است.
این کارگران که بارها به مقامات مسئول در شرکت رجاء مراجعه کرده اند، می‌گویند: شرکت رجاء می گوید به طور منظم با شرکت های پیمانکاری تسویه حساب می کند و مسئولیت عدم پرداخت معوقات، بر عهده خود شرکت های پیمانکاری است. از آن طرف، پیمانکاران می‌گویند نقدینگی نداریم.
در حال حاضر، کارگران فنی، برق و موتوریست رجاء که در شرکت ها پیمانکاری مختلف مشغول به کار هستند، نگران روزهای پایانی سال هستند و می‌گویند: اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، احتمالا پرداخت بخشی از مطالبات مزدی سال جاری، به سال بعد واگذار می‌شود و این مساله برای کارگران پیمانکاری، نگران‌کننده است.
حقوق معوقه
اخراج20کارگر کارخانه دارو سازی نوین کاوش مامطیر ساوه درسال جاری
به خاطر عدم پرداخت3ماه حقوق کارگران این واحدتولیدی!
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ساوه آمده است : کارخانه دارو سازی نوین کاوش مامطیر که در شهرستان ساوه و در شهرک صنعتی ساوه واقع شده است. این کارخانه در اوایل سال با 62 کارگر فعالیت می کرد که با اخراج مداوم 20 کارگر در حال حاضر تعداد کارگرانش را به 42 نفر رسانده است.
متاسفانه با خبر شدیم که این کارگران 3ماه است که حقوق نگرفته اند علت نپرداختن حقوق ظاهرا نداشتن نقدینگی مطرح شده است .
کارفرما به کارگران گفته است هر که می خواهد بماند وهر که نمی خواهد برود. فعلا که کارگران بدلیل نبود کار در جایی دیگر، مجبور به تحمل هستند.
کارفرما در نظر دارد که آخر اسفند که قرارداد کارگران تمام می شود تعداد بیشتری را اخراج کند خبرهای بعدی متعاقبا داده می شود
از تصمیم کمیسیون کارگری شهرستان رودبار؛
 کاشی گیلانا موقتا تعطیل می شود/استفاده کارگران از مقرری بیمه بیکاری
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱٣۹۵ آمده است : بدنبال متوقف شدن فعالیت دوباره کارخانه کاشی گیلانا وبلاتکلیفی کارگران ،روز گذشته فرماندار شهرستان رودبارجلسه کمسیون کارگری این شهرستان را به منظور بررسی مشکلات کارگران کاشی گیلانا تشکیل داد.
بر اساس خبری که امروز به نقل از کارگران کارخانه کاشی گیلانا در اختیار ایلنا قرار گرفته است با مصوبه کمسیون کارگری شهرستان رودبار در استان گیلان این واحد تولیدی موقتا تعطیل و تمامی آنها برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شوند.
حقوق معوقه
500کارگر پیمانکاری رجاء به مدت 2 ماه حقوق دریافت نداشته اند !
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱٣۹۵ آمده است : بیش از پانصد کارگر پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء هنوز دستمزد آذر ماه خود را نیز دریافت نکرده‌اند.
به گزارش خبری ایلنا، دستمزد آذر ماه و دی ماه بیش از پانصد کارگر پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء هنوز پرداخت نشده است.

هیچ نظری موجود نیست: