۱۳۹۶ خرداد ۱۵, دوشنبه

در شهر گوتنبرگ چه خبر ؟ هفته جشنواره همجنسگرایان و دگر باشان در شهر گوتنبرگ ، نمایش فیلم مستند رانده از ایران / اثر : فرید حائئری نژاد

جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد برگزار می کند:
نمایش فیلم وجلسه بحث و گفتگودرهفته جشنواره همجنسگرایان و دگرباشان HBTQ
شهرگوتنبرگ - سوئدبه مناسبت هفته ی جنبش برابر طلبی حقوق سیاسی، اجتماعی واقتصادی همجنسگرایان، ترنس ها، فراجنسی ها فیلم "رانده از ایران" را جشنواره ما به نمایش می گذارد. فیلم "رانده از ایران" سند زنده و تکان دهنده ای است - از زندگی تبعیض آمیز وتحقیرگرایانه دگرباشان جنسی در یک "جامعه – خانواده" تحت سلطه مذهب، سنت ها، باورها و هنجارهای فرهنگی واجتماعی عقب افتاده!


به باورجشنواره ما، نمایش این فیلم ارزنده،همراه با حضورعلنی یکی از شخصیت های ایرانی جنبش جهانی HBTQ " مجید صفوی" در جلسه بحث و گفتگوی بعد از نمایش فیلم؛ می تواند دردگرگونی افکارعمومی – تغیرو اصلاح رفتارها نسبت به این گروه ها؛ به ویژه نزد ایرانیان مهاجر- تبعیدی وهمچنین دیگر ملیت ها تاثیر گذاشته و آنها را درشناخت عمیق تراین معضل تابوزده – نه تنها درایران، بلکه دردیگر جوامع پیرامونی یاری رساند.
برنامه:
نمایش فیلم مستند "رانده از ایران" ، ساخته فرید حائری نژاد.
                                          به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی – مدت 60 دقیقه
                                          محصول هلند  
بحث و گفتگو با حضور مجید صفوی


تاریخ برنامه: چهارشبه 7 ژوئن

 زمان برنامه: ساعت 6 بعد از ظهر

محل برنامه: موزه فرهنگ های جهان

ورود آزاد


باهمکاری موزه فرهنگ های جهان، جشنواره وست پراید HBTQ گوتنبرگ واتحادیه آموزشی سندیکاهای کارگری سوئد ABF

هیچ نظری موجود نیست: