۱۳۹۶ آبان ۲۰, شنبه

محمود صالحی فعال نام آشنای جنبش کارگری ؛ آزاد شد !اطلاعیه شماره ۱۴ کمیته دفاع از محمود صالحی کارگران ! تشکلهای کارگری و انسانهای آزادیخواه ! محمود صالحی فعال کارگری آزاد شد.
از تلاش ها و حمایت هایتان قدردانی می کنیم. محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران که توسط شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان به یکسال حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۶ آبانماه ۹۶ بطرفیت، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سقز بازداشت و روانه زندان شد. همانگونه که در اطلاعیه های قبلی به اطلاع عموم رسانده بودیم، محمود صالحی در شرایطی به حبس محکوم شده بود که پزشکی قانونی سقز طی نامه شماره ۳۳۳۹/۲۳۹۶ بتاریخ ۱۳ آبانماه بعلت نارسایی کلیوی پیشرفته و بیماری شدید قلبی رای به عدم توان تحمل حبس توسط ایشان داده و پرونده وی را به دادگاه سقز ارسال کرده بود. اما، دادگاه مورد نظر به علت ناتوانی در تصمیم گیری، پرونده را به شعبه ۴دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارجاع دادند. در نتیجه، این شعبه حکم یکسال زندان نامبرده را به وجه نقد به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( ۳میلیون تومان ) تبدیل کردند. روز دوم آذرماه و بعداز ۲۴ روز زندان تحت شرایط نامناسب و بر متن یک مبارزه گسترده در داخل و خارج برای آزادی محمود صالحی، به دنبال پرداخت این مبلغ حکم آزادی ایشان صادر و ساعت ۲ بعدازظهرهمان روز از زندان آزاد شد. ما آزادی محمود صالحی را به خانواده محمود صالحی، دوستان و یارانش و به طبقه کارگران ایران تبریک گفته و خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.                                    کمیته دفاع از محمود صالحی سوم آذرماه ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی                                                       شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از محمود صالحی ۰۹۱۸۴‍۳۸۴۳۵
اطلاعیه شماره ۱ کمیته دفاع از محمود صالحی
کارگران، اتحادیه های کارگری و مردم آزادیخواه !
همانطوریکه مطلع هستید، روز شنبه ششم آبانماه ماموران نیروی انتظامی، بدون هیچگونه اخطار و اطلاع قبلی، محمود صالحی از چهره های سرشناس و خوشنام جنبش کارگری را حین خروج از بیمارستان بازداشت و روانه زندان کردند. این اولین بار نیست که محمود صالحی دستگیر و زندانی می شود. محمود صالحی بارها و بارها بخاطر دفاع از مطالبات و خواسته های خود و هم طبقه ای هایش دستگیر و زندانی شده است، بطوریکه سالهای زیادی از عمر مفید و جوانیش را در زندان گذرانده است.در دفاع از محمو صالحی و برای اطلاع رسانی درست و به موقع و مهمتر از این جلب حمایت کارگران و مردم آزادیخواه از محمود صالحی و سایر کارگران زندانی کمیته ای با عنوان “کمیته دفاع از محمود صالحی” تشکیل شده است. امروز کمیته اولین نشست خود را برگزار کرد و در این جلسه نجیبه صالح زاده بعنوان سخنگوی کمیته انتخاب گردید. از این ببعد تلاش خواهیم کرد کلیه اخبار و گزارشات مربوط به وضعیت و شرایط جسمی و در زندان بودن محمود صالحی و کار کمیته را از طریق سایت رسمی کمیته به اطلاع همگان برسانیم.
انتظار داریم که شما فعالین و مدافعان جنبش کارگری و مردم آزادیخواه ما را در پیشبرد این مهم یاری رسانید.
کمیته دفاع از محمود صالحی
هفتم آبان مان ۹۶ برابر با ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی
شماره تلفن های تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعال کارگری محمود صالحی
۹۱۸۴۱۳۸۴۳۵
۹۱۸۸۸۱۱۸۱۱۶
لینک سایت کمیته دفاع از محمود صالحی
http://mahmoodsalehi.com/
تماس با ما    komitedefa1@gmail.com

==========

محمود صالحی فعال سرشناس کارگری را به زندان بردند!
چنین انسانی را به قفل و زنجیربستن ، به چه معنا است؟
امیرجواهری لنگرودی
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۰۹ نوامبر ۲۰۱۷محمود صالحی چهره نام آشنای عرصه کار و کارگری در سقز کردستان ایران ؛ که تا چندی پیش خود صدای بی صدایان بود و سخنگویی دو کمیته دفاعی " رضا شهابی" و "بهنام ابراهیم زاده" دو فعال کارگری زندانی را به عهده داشت و به مدافعه از حقوق آنان می پرداخت . وی همواره سازوکار فعالین کارگری زندانی شده را بعهده می گرفت. از کورش بخشنده، عثمان اسماعیلی، محمد جراحی گرفته تا دیگرانی که در بند و قید آسیب پذیری قصابانه این نظام ضد کارگری اند. اما امروز خود به زندان کشانده شده و در بند زندانبانانش به سر می برد تا بی صدایش نمایند و او را به دور سفره خونین خویش بکشانند .
پرسش این استکه : محمود صالحی را به چه جرمی دربرابر چشمان همگان و همسرش ربوده اند؟
جرم اش این است که " اسرار " هویدا می کرد. وی در هر فعالیت کارگری و در هر جا که سخن از حقوق کارگران و زحمتکشان بود بی هیچ تکلفی حاضر بوده و است . محمود صالحی حاضر نیست ؛ قدر بفروشد و کمر خم نماید و به دور سفره خونین حضرات بنشیند و نان به نرخ روز خورد!
محمود یکی از بانیان اولیه مدافع نشست های ایجاد تشکل مستقل وسراسری کارگران در ایران بوده و به دفعات درباب ضرورت ایجاد آن صحبت کرده است. محمود با اینکه باید طی هفته دو بار دیالیز نمایند به زندان می کشانند و جدا از مداوای بیماری های عدیده،، او را به غل و زنجیرش می کشند. این در حالیستکه ؛ "... پزشک معالج محمود صالحی توصیه کرده است که ایشان برای ادامه معالجه قلب باید فورا به یکی از بیمارستان های تهران و تبریز و یا ارومیه اعزام شود...." (۱)
 محمود کمتر روزی بیکار بود و چنانچه یادداشت های او در پست فیس بوک اش قلمی نمی شد ، ما از چند و چون مسائلی که بر او می گذشت ؛ مطلع نمی شدیم .
محمود صالحی هیچگاه آرام و قرار نداشت و یادمان نرود که هیچ تحول اساسی بدون درگیر شدن وسیع و همگانی نتیجه نمی دهد! استبداد مذهبی حاکم ، نشان داد که از فعالان کارگری بیمار قلبی همچون علی نجاتی و فعال کارگری رنجوری همچون رضا شهابی و حتی از یک بیمار دیالیزی نیازمند یاری و مراقبت های سریع پزشکی همچون محمود صالحی هم نمی گذرد تا حدی که حتی به آنها فرصت درمان و استراحت وزندگی آزاد و برابر را برای یافتن دارو و  درمان اساسی را هم نمی دهد تا بتواند بر جسم و جان آنان فائق آید و کمر هر یک از آنان را به نحوی خم نمایند و شاخ شان را بشکند!
در عرصه رودررویی ها می دانیم؛ مدافعه اعتصابات و اعتراضات کارگری در حوزه ها و عرصه های مختلفی هر روز گسترده تر می شوند. می توان دید روزی نیست که خبر تحصن ها ، راه پیمایی ها ؛ تجمعات وسیع اردوی کار و لایه های چند گانه آن را در مسیر کارخانه ها ، بیمارستان ها ، دانشگاهها ، در برابر بانک ها، مجلس اسلامی، سازمان برنامه ، وزارت کار،آموزش و پرورش، استانداری ها و فرمانداری ها  و بر سر زمین های بی آب و بی سر پناه روستائیان هر روز از راه نرسد!
در این میان برای بخش عظیم جنبش آزادیخواهی و خاصه نیروی میلیونی اردوی کار، تا حد زیادی آشکار گردید که هیچ امیدی به بهبودی این نظام نیست، این جمع عظیم توده میلیونی ، آرام و آرام دارند متقاعد می گردندکه هر نوع اصلاح این نظام ،تنها در مرگ آن خلاصه می گردد.
اما هنوز نومیدی توده پابرهنه گان به شکل سیلابی در نیامده که در جاری روزمره گی زندگی مردمان جامعه ما روان گردد. ولی یاس همگانی از بهبود اوضاع زندگی، و دستیابی به حقوق اولیه خود در این نظام ، به سطح نارضایتی تلنبار شده و انفجاری شان در حالی رو به شدت و گسترش است ، که دریافته اند که هیچ  رهاننده برتری در کار نیست ، نه آسمان ، نه قیصر ، نه خطیب و رهبر  پاسخگو نیست بلکه خود همه آن بی چیزان ، خود  به رهایی خویش نیازمندند!
آنچه تا به امروز شاهدیم همه راههای پیشروی مردم بسته شده و هر سطح مقاومت و ایستادگی و خواسته های مطالبه محور با قدرت تمام سرکوب می گردد. سازمانگران اعتراضات و اعتصابات و مقاومت سازمانیافته از جانب کل نظام ؛ پاسخ تند تا حد احضار، بازداشت، زندان ، شکنجه ویا غل و زنجیر ، شلاق ، تبعید و اخراج از کار و به خیل عظیم بیکارشده گان می رانندند و نظام سرمایه داری انگلی فعلی غیراز راههای یاد شده، میدان فعالیت را برهر فعال کارگری از پیش می بندند تا راه به جایی نبرند!.
در برابر پیشروی مبارزات کارگران و زحمتشکان و جنبش آزادیخواهی درون کشورمان ، اصلاح طلبان درون و برون حکومتی که همواره در مقابل خواست مطالبات کارگران ، مدعی بودند با روش ها و شیوه های قانونی و قانونمند ، می توان راه بهبود اوضاع را بازکرد، همه اینان نه تنها حاضر نشدند، مردم را به امکانات و ابزارهای دفاعی ی قانونی مجهز کنند، همواره از عواقب پیشروی مردم می ترسیدند ، همه اینان در نهایت ، خودشان هم در بن بست همان قانون و قانون گرایی در ماندند و از پای درآمدند و بخش وسیع شان به بیرون نظام پرتاب شدند و بز می چرانند!.
تنها از همین روست که نا کارآمدی روش های قانونی و راه های بیان شده اصلاح طلبانه،برای تحمیل خواسته های صنفی و مطالباتی و اقتصادی به حاکمیت، روز به روز بیشتر با دشواری فزونتر روبرو شده و برای عموم نیروی رنج و کار جامعه ؛ راهی جز توسل به راهها و شیوه های فراقانونی، اعتراضات و اعتصابات بهم پیوسته و مداوم و متشکل شدن چاره ای نمانده است .
برای نیروی رنج و کار جامعه مشخص شده که شرایط زندگی شان هر روز بدتر و تحمل ناپذیر تر می شود و همه نیروهای متحد منافع درون نظام همچون همه ادوار حکومتگری نظام می خواهند بار مشکلات مالی دولت را به دوش نیروی تحتانی جامعه بیاندازند و در همان حال حق اعتراض و اعتصاب و سازماندهی و تشکل را از آنان بگیرید . تنها از همین روست که متعاقب گسترش اعتراضات لایه های گوناگون كارگران بخش صنایع ، خدمات و واحدهای تولیدی، شاید پیشروی تا حد زیادی سراسری معلمان، بازنشستگان کشوری ، لشکری و فرهنگی، تحرکات پرستاران، دانشجویان، بيكاران، تحرکات هرروزه و سریالی سپرده گذاران مالباخته كه همواره بر ابعادشان افزوده می شود و به تدریج خصلت سراسری پیدا می کنند. گستردگی این کارزار ها و اعتراضات اینجا و آنجا ؛ کلیت رژيم جمهوري اسلامي را به وحشت انداخته است  و همین هراس، حاکمیت اسلامی را بر آن داشته تا شمشيرخونچکان خویش را از رو بسته و سياست سركوب را  تشديد نماید. لذا  در اولین گام برای ایجاد فضای اختناق و رعب و برای خنثی کردن حضور فعالان خوش آوازه  و سازش ناپذیر  جنبش های اعتراضی و مطالباتی در این شرایط حساس، دستگیری وبه بند کشیدن آنها را در دستور قرار داده است.دستگیری  فعالان کنشگر اجتماعی و فعالان کارگری و معلمان شناخته شده همچون : رضا شهابی ،اسماعيل عبدي، محمود بهشتي لنگرودي، محسن عمراني ، مختار اسدي ،بازداشت فواد زندی فعال کارگری ، زندانی بیست و چهارساله محمد نظری ، سعید شیرزار، سهیل عربی، و زندانی طولانی مدت به مانند ؛ زینب جلالیان ، زندانی شدن رامین حسین پناهی وافشین حسین پناهی و احکام اعدام  زانیار و لقمان مرادی و ...  تهاجم و دستگیری چندمین بار به محمود صالحی و به زندان کشاندن آنان و صدور حکم  فراخواندن به دادگاه چهره هایی  همچون  ابراهیم مددی، داود رضوی از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، علیرضا ثقفی،از فعالان کانون مدافعان حقوق کارگر ، ارجاع پرونده شاهپور احسانی راد به دادگاه تجدید نظر، زندانیانی همچون : امید کوکبی، آرش صادقی، مجید آذر پی و .... نظام سركوبگر جمهوري اسلامي شمشير داموكلس احضار، پرونده سازي و صدور احكام زندان را بالاي سر فعالان كارگري و مدنی ، روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای و فعالان ملی و مذهبی از جمله بهائیان  آويزان كرده تا با ايجاد فضای ترس و وحشت و بالا بردن هزينه مبارزه، آنها را به عقب نشيني و سكوت وادارد.
حاکمیت ضد کارگری و ضد بشری و استبدادی اسلامی بر این باور است که می تواند بدون هیچ هزینه ای این خونریزی ها ، دستگیری ها ، زندان کشاندن ها و اعمال انواع شکنجه ها ، سرکوب و ارعاب ها را ادامه بدهد . وقتی اینگونه است تا زمانی که رژیم اسلامی خیالش جمع است که اعتراضات در حد تجمعات موردی، صدور بیانیه های اعتراضی یا چند اعلامیه مشترک و در نهایت مصاحبه با رسانه ها و اشکالی از این نوع باقی می ماند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. اما زمانی که اعتراضات توده ای در برابر این بی حقی ها و ظلم مسلم به شکل خیابانی و سازمانیافته صورت گیرد، آنگونه که رانندگان اتوبوس های شرکت واحد با کاهش سرعت و روشن کردن چراغ های اتوبوس ها انجام دادند و این اعتراضات خصلت عمومی و حتی سراسری به خود بگیرد و شعار « زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، تا تحرکات پی در پی سندیکای نیشکر هفت تپه را شاهد می گردیم و تا تحرک یکپارچه آذر آب و هپکو اراک را به نام شورش عمومی شهری از آن یاد می شود. در این تحرکات خیابانی در کنار دیگر شعارهای مطالباتی، جنبش مردم جای گیرد، تنها در استمرار این تحرکات مستمر و مداوم خیابانی است که رژِیم ناگزیز به عقب نشینی خواهد شد. اکنون زمان آن فرارسیده است که در برابر این بی عدالتی ها و برخوردهای سرکوبگرانه و ددمنشانه حاکمیت اسلامی، مقاومت مدنی همبسته جنبش های مختلف اجتماعی، از کارگران، معلمان، پرستاران گرفته تا  دانشجویان، بیکاران و بازنشستگان  و امر سازمانیابی متشکل سراسری معنا پیدا می کند !
من در مقاله پیشین ام با عنوان : « مرگ ها و قتل های خاموش از دیروز تا امروز، پرونده هایی که همیشه باز هستند! فردا نوبت کیست؟ وچه می توان کرد؟»(۲)  که الان با دستگیری محمود صالحی و احکام مربوط به ابراهیم مددی - داود رضوی- علیرضا ثقفی  و ...به خیل دادگاه کشاندن  ها ؛ می توان گفت :
 « چنانچه بپذیریم که مرکزی ترین شعارمان دروضعیت امروزودرهمراهی با جنبش اعتراضی درون کشور در سراسر جهان:
آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی است !
باید بتوانیم در سراسر جهان از آسیا گرفته تا اروپا، استرالیا و شمال آفریقا و سراسر آمریکا و کانادا، دست به کارشد واز پای ننشست و دست به اقدام عملی و جمعی زد....  پس باید از پراکنده کاری بشدت پرهیز نمود . باید بتوان حرکات اعتراضی موجود و جدا از هم را به یکدیگر وصل نمود. باید دادخواست جمعی تدوین نمود و درب احزاب و سازمانهای مترقی و اتحادیه های کارگری جهان را به صدا درآورد که جان فعالان سیاسی در زندان های ایران در خطر است و لیست محتمل اعدام ها و مرگ ها و قتل های خاموش را هم برای آگاهی عموم فهرست نمود.
ما باید بتوانیم برای درهم شکستن ترفندهای حکومت اسلامی وبه عقب نشینی واداشتن آن، راههای به هم پیوستن این جویبارهای اعتراضی و تبدیل آن به یک سیل بینان کن را پیدا کنیم .  حاکمیت اسلامی که چهاردهه بر کشور حکومت کرده و از ایران در همه عرصه ها ویرانه ای ساخته است، بدون قدرت پرتوان  مردم دست به عقب نشینی نخواهد زد. برای تحکیم همبستگی و همگرائی جویبارهای اعتراضی بخش های گوناگون مردم، تلاش برای سامان یابی مستقل بخش های متنوع و ایجاد شبکه ها و تشکل های سراسری مستقل، مستقل از دولت، احزاب، سازمان ها ، جناح ها ، باندها و فرقه ها،نهاد های شبه کارگری و امنیتی و شوراهای اسلامی کار، از اهمیت حیاتی برخوردار است.  
خواست های صنفی و سیاسی بخش های گوناگون مردم را نباید و نمی توان با تبرهای ایدئولوژیک، از هر نوع آن، شقه شقه کرد. تمامی آنهائی که تلاش می کنند منافع فرقه، باند  و یا ایدئولوژی خود را بر این جنبش ها تحمیل کنند و یا فرصت طلبانه، از این حرکت های مستقل مردمی به سود جریان خود بهره برداری کنند، به قطع و نابودی این نهال های نوپا و در حال رشد، دانسته یا نادانسته ضربه وارد می سازند.
تنها از اینرو ست که باید از مالخود نمودن جنبش اعتراضی داخل کشور به شدت پرهیز نماییم . نباید جنبش اعتراضی کارگران و جنبش های اجتماعی درون کشور را با دیده انحصار طلبانه و فرقه ای نگریست و با نگاهی ایدئولوژیک ، ابتداء آنها را به خودی و غیر خودی تقسیم نمود و بعد به شکار زندانی بر آمد.
باید فریاد زد همه زندانیان سیاسی اعم از کارگر - معلم - کنشگراجتماعی ، دگر باشان جنسی- دراویش- بهائیان - فعالان مذهبی و ملی (کرد- آذری- بلوچ - عرب و ترکمن ) بعنوان فرزندان مردمان کشورمان ، همگی باید آزاد گردند!
باید چرخه وثیقه و تضمین ملکی برای آزادی مشروط زندانیان سیاسی برچیده شود . باید عاملین قتل های صورت گرفته را به دادگاه کشاند و باید پرونده های گشوده قتل های خاموش زندانیان سیاسی ایران را به وسعت جهان مطرح نمود.
باید عکس های آنان را تکثیر نمود. باید به شکل جمعی، فراگیر و در ابعاد جهانی به خیابان آمد.
باید سکوت را شکست و جامعه ایرانی را در سراسر جهان در گیر این کارزار جهانی نمود.
راه گریزی نیست. چنانچه هر یک از آحاد جامعه ایرانی با هر نگاه و نگرشی ، نکبت نظام اسلامی را بر نمی تابد و در تبعید و آواره گی بسر می برد و منفعت خود را در داشتن ایرانی آزاد و آباد و بدون شحنه و شیخ می بیند . باید به خیابان آمد و با پرچم رهایی زندانیان سیاسی ، هم آوا گردد !
باید زبان سعدی : تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نام  نهند آدمی ؛ را به درون خانه هر ایرانی برد و آنان را متعهد به نشان آدمیت نمود!
باید بتوان در همگامی ، هم آوایی و همبستگی بین المللی و اتحاد عمل گسترده ، حرکات پراکنده مان را به اشکال مختلفی بدل به یک حرکت جهانی سازیم و برایش گام های اساسی از همین امروز برداریم . این اقدام از ما بر می آید! ما در این راه از هیچ اقدامی فرو گذار نخواهیم کرد. !!»
همچنان بر آنم : باید از همۀ تشکل ها، گروه ها، سازمان ها، احزاب و همه آزادی خواهان و عدالت جویان در سطح وسیع و گسترده خواست تا از هر طريق ممكنی به این موج جدید سرکوب اعتراض نمایند و اجازه ندهند فعالان و کنشگران خوش نام جنبش را از بدنه اجتماعی شان جدا سازند و یا با سیاست "مرگ یا قتل خاموش" زندانیان سیاسي،  توسط مقامات امنیتي و قضائي جمهوري اسلامي، آنها را از صحنه مبارزه خارج سازند.  در این میان تنها اتحاد ، همکاری، همگرایی ، انجام پروژه های پایه ای مشترک و کارعملی و اجرایی میان تشکل های مستقل کارگری خاصه در درون کشور و بخشا خارج از کشور ، فعالیتی زمینه ساز و پایه ای است و هم نشانه ای از رشد و بلوغ فکری و همبستگی طبقاتی این گونه تشکل ها و همه آن نیروهایی آزادیخواهی که به امر تشکل مستقل پایه ای طبقاتی کارگران و زحمتکشان همسازند و برای ایجاد آن در تلاشند و هیچگاه عقب نمی نشینند  .
منبع:
۱- اطلاعیه شماره 5 کمیته دفاع از محمود صالحی
۲- مقاله؛ امیر جواهری لنگرودی
http://www.rahekargar.net/articles_2017/2017-10-15_230_amir-ghatlharkhamoosh.pdf

http://www.rahekargar.net/articles_2017/2017-10-15_230_amir-ghatlharkhamoosh.pdf
===============

بیانیه ی اعتراضی 
زنجیر بر پای محمود صالحی 


۵۳۶ نفر از فعالین کارگری، فرهنگی و اجتماعی کشور به رفتار غیرانسانی حکومت با محمود صالحی اعتراض کرده اند ...
..
زنجیر بر پای محمود صالحی
آیا زنجیری که بر پای محمود صالحی، روی تخت بیمارستان بسته اند، تنها به بند کشیدن یک انسان، یک کارگر، یک انسان آزادیخواه در گوشه ای از ایران است؟ آیا این زنجیری نیست که برپای همه‌ی ما، همه‌ی ستمدیدگان، آوارگان، تهیدستان و تحقیر شدگان و همه‌ی مبارزان و آزادیخواهان این جامعه‌ی بیمار بسته شده است؟ آیا تصویری عریان‌تر از خشونت سرد و سرکوبگر سرمایه و 
پاسداران حکومت ستم و سرمایه و دار و شكنجه وجود دارد؟ آیا فریادی از این رساتر برای آگاه کردن ما از زنجیرهای آشکار و پنهانی که ما را در تار و پود نکبت ستم و سرمایه اسیر کرده است وجود دارد؟ آیا فقط انسان بودن، نه حتی روشنفکر و مبارز و آزادیخواه بودن، برای شنیدن این فریاد و طنین انداز کردن آن همچون غرشی از هزاران و هزار حنجره کافی نیست؟
محمود صالحی، با شرافتش، با مبارزه و استواری اش و با آزادیخواهی دلیرانه اش زنجیرهای ما را به ما نشان می دهد. این زنجیر همه‌ی ماست که بر پای نحیف پیکر بیمار او بسته شده است. او تنها نیست، اگر ما سردی زنجیرهای بسته بر پای خویش را لمس کنیم.
با فریادی رساتر، زنجیر را از پای صالحی باز کنیم.


۱. آلاله شیروی
۲. ابراهیم آوخ
٣. ابراهیم عالی‌پور
۴. ابو فتحی
۵. ابوالفضل احمدزاده
۶. ابوالفضل آنائی
۷. ابوالفضل فتحی سردهایی
٨. احسان حقیقی‌نژاد
۹. احسان دهقان
۱۰. احسان عباسی
۱۱. احسان غلامنژاد
۱۲. احمد امانی
۱٣. احمد پورابراهیم
۱۴. احمد شامال
۱۵. احمد شمشکی
۱۶. احمد عبدلی
۱۷. احمد عسگری
۱٨. احمد مرتضوی
۱۹. اردشیر نظری
۲۰. ارسلان کاظم نژاد
۲۱. ارشد فیلی
۲۲. اسرین رادمنش
۲٣. اسماعیل قنواتی
۲۴. اسماعیل محمودی
۲۵. اشرف کار
۲۶. اصغر ایزدی
۲۷. افشین شمس
۲٨. اکبر معصوم‌بیگی
۲۹. اگرین نادری
٣
۰. الناز کریمی
٣
۱. الهام صالحی
٣
۲. الهام هومین فر
٣٣. الوار قلی وند
٣
۴. امید حنیف
٣
۵. امیر چمنی
٣
۶. امیر درویش‌وند
٣
۷. امیر عزتی
٣٨. امیر غفاری
٣
۹. امیر کریم‌نژاد
۴۰. امیر معماریان
۴۱. امیرعباس آزرم‌وند
۴۲. امیرهوشنگ افتخاری راد
۴٣. امین امامی
۴۴. امین باقری
۴۵. امید علیزاده
۴۶. امیر جواهری لنگرودی
۴۷. امیر رضا افشین نیا
۴٨. امیرحسین موسویان
۴۹. امیررضا اسدی
۵۰. امیرهوشنگ گراوند
۵۱. انسیه صیادی
۵۲. انیشا اسداللهی
۵٣. اوختای حسینی
۵۴. اوکتای قلی وند
۵۵. اولدوز هاشمی
۵۶. ایرج سیف
۵۷. ایرج کریمی پور
۵٨. ایمان کریمی
۵۹. آبتین مظفری
۶۰. آذر ارفع زاده
۶۱. آرش اله وردی
۶۲. آرش موسوی
۶٣. آرمان اسماعیلی
۶۴. آریا فرهنگ
۶۵. آریس زارعی
۶۶. آزاده صابری
۶۷. آزاده معینی
۶٨. آزیتا ولی زاده
۶۹. آفاق ربیعی
۷۰. آکو امین
۷۱. آلاله شیروی
۷۲. آیدا عمیدی
۷٣. آیدا رحیم زاده
۷۴. آیدین غلام زاده
۷۵. بابک بیات
۷۶. بامداد آزادی
۷۷. بامداد یاوری
۷٨. بختیار یوسفی
۷۹. بهار کوهستانی
٨
۰. بهداد بردبار
٨
۱. بهرام روحی آهنگرانی
٨
۲. بهرام‌ وطنی
٨٣. بهرنگ زندی
٨
۴. بهرنگ نجمی
٨
۵. بهروز خباز
٨
۶. بهروز فراهانی
٨
۷. بهروز ورقایی
٨٨. بهزاد امانی
٨
۹. بهزاد گرجی
۹۰. بهمن تمدن
۹۱. بهمن نمازی
۹۲. بهنام ابراهیم زاده
۹٣. بهنام دارایی‌زاده
۹۴. بی نظیر خواجه پور
۹۵. بیستون بیگ زاده
۹۶. پدرام بابازاده
۹۷. پرتو عظیمی
۹٨. پردیس رحمانفرد
۹۹. پروانه عارف
۱۰۰. پروانه قاسمیان
۱۰۱. پرویز صداقت
۱۰۲. پروین محمدی
۱۰٣. پروین اسفندیاری
۱۰۴. پریا نعمتی
۱۰۵. پریسا حاتمی
۱۰۶. پریسا سردشتی
۱۰۷. پریسا نصرآبادی
۱۰٨. پژهان‌ مختاری
۱۰۹. پندار هادی‌ن‍ژاد
۱۱۰. پوریا مرادی
۱۱۱. پویا جانی پور
۱۱۲. پیشکو فاتحی
۱۱٣. پیام شاکر
۱۱۴. پیمان پیران
۱۱۵. پیمان کریمی
۱۱۶. ترمه کرامتی
۱۱۷. تقی صابری
۱۱٨. تومی ویترمارک
۱۱۹. تیمور ذوفنون
۱۲۰. تینا خیاط
۱۲۱. ثریا حاتمی
۱۲۲. جبار محمدی
۱۲٣. جعفر عظیم‌زاده
۱۲۴. جلال نادری
۱۲۵. جمیل خوانچه زار
۱۲۶. جواد بیرامی
۱۲۷. جواد تهرانی
۱۲٨. چینی فیضی
۱۲۹. حافظ موسوی
۱٣۰. حجت قانعی
۱٣۱. حسام حسین‌زاده
۱٣۲. حسام شریف پور
۱٣٣. حسن آزاد
۱٣۴. حسن حسام
۱٣۵. حسن رضیئی
۱٣۶. حسن مرتضوی
۱٣۷. حسنیه دوست قرین
۱٣٨. حسین افصحی
۱٣۹. حسین دارستانی
۱۴۰. حسین عبداله زاده
۱۴۱. حسین غلامی
۱۴۲. حسین رزاقی
۱۴٣. حسین فرخ زاده
۱۴۴. حسین یوسفی
۱۴۵. حشمت محسنی
۱۴۶. حمید حاجیلاری
۱۴۷. حمید ذوالقدر
۱۴٨. حمید فراهانی
۱۴۹. حمید نوذری
۱۵۰. حمیدرضا فرزانه
۱۵۱. حمیدرضا قاضی زاهدی
۱۵۲. حمید وطنی
۱۵٣. حمیدرضا خشنودفر
۱۵۴. حورا سپهر
۱۵۵. خالد نودشه
۱۵۶. خسرو رحیمی
۱۵۷. خسرو شاه‌علی
۱۵٨. خسرو معینی
۱۵۹. دارا مستوفی
۱۶۰. داریوش پارسا
۱۶۱. داریوش محمدی مجد
۱۶۲. دانیال حقگو
۱۶٣. دانیال ایمانی
۱۶۴. داور خیری
۱۶۵. داوود رضوی
۱۶۶. راحله طارانی
۱۶۷. رامان ساعد
۱۶٨. رامیار رضایی
۱۶۹. رامیار حسینی
۱۷۰. رامین‌ قلی وند
۱۷۱. رحمان سلیمانی
۱۷۲. رحمت غلامی
۱۷٣. رحیم فرید
۱۷۴. رحیم امیری
۱۷۵. رحیم مهدی
۱۷۶. رزگار ملامحمدی
۱۷۷. رژا روشن
۱۷٨. رسول شوکتی
۱۷۹. رضا اکوانیان
۱٨۰. رضا برازنده
۱٨۱. رضا بیات
۱٨۲. رضا پایا
۱٨٣. رضا روزبهانی
۱٨۴. رضا رئیس دانا
۱٨۵. رضا سپیدرودی
۱٨۶. رضا شاهمرادی
۱٨۷. رضا عابد
۱٨٨. رضا عفتی
۱٨۹. رضا نصیری
۱۹۰. رعنا سهرابی
۱۹۱. رفعت رنجبران لنگرودی
۱۹۲. رهام یگانه
۱۹٣. روح الله باقری
۱۹۴. روزان مامدی
۱۹۵. روزبه آبادان
۱۹۶. روزبه سوهانی
۱۹۷. روزبه گرجی بیانی
۱۹٨. روزبه معینی
۱۹۹. روژین پزشکیان
۲۰۰. روشنک هوشمند
۲۰۱. رویا حشمتی
۲۰۲. رویا دارابی
۲۰٣. رویا زرین
۲۰۴. رویا حشمتی
۲۰۵. ریبوار پرویزی
۲۰۶. ریحانه کاظمی
۲۰۷. ریحانه انصاری
۲۰٨. زانیار سهرابی
۲۰۹. زرتشت احمدی راغب
۲۱۰. زهرا فیاض
۲۱۱. زهره فرد
۲۱۲. ژاله فولادپور
۲۱٣. سارا خلیلی جهرمی
۲۱۴. سارا دلشاد
۲۱۵. سارا یوسف‌پور
۲۱۶. ساره سکوت
۲۱۷. ساسان دانش
۲۱٨. ساغر ساغرنیا
۲۱۹. ساناز داودزاده فر
۲۲۰. سایت خاوران
۲۲۱. سپند آرند
۲۲۲. ستاره صبور
۲۲٣. سعید آرمان
۲۲۴. سعید بهمنیان
۲۲۵. سعید سهرابی
۲۲۶. سعید صادقیان
۲۲۷. سعید اوحدی
۲۲٨. سعید حسن زاده
۲۲۹. سعید صادقیان
۲٣۰. سعید کریمی
۲٣۱. سعید میلان
۲٣۲. سعید نادری
۲٣٣. سلیمان بایزیدی
۲٣۴. سلیمان خضری
۲٣۵. سماء اوریاد
۲٣۶. سمیه دیندارلو
۲٣۷. سمیه رستمی‌پور
۲٣٨. سمیرا قربانی
۲٣۹. سمیه کریمی آذر
۲۴۰. سهند ریاحی
۲۴۱. سهند عباسی
۲۴۲. سهند نسایی
۲۴٣. سهیل آقازاده
۲۴۴. سودابه گشتاسبی
۲۴۵. سیامک میرزاده
۲۴۶. سیامند زندی
۲۴۷. سیاوش آقایی
۲۴٨. سیاوش شهابی
۲۴۹. سیروس ملکوتی
۲۵۰. سیف خدایاری
۲۵۱. سیما ریاحی
۲۵۲. سیما مرتضوی
۲۵٣. سینا حبیبی
۲۵۴. سیامک طاهری
۲۵۵. سیاوش فرهادی
۲۵۶. سیاوش نیشابوری
۲۵۷. سیروس مددی
۲۵٨. شادی انصاری
۲۵۹. شاهد علوی
۲۶۰. شاهین شریفیان
۲۶۱. شایسته شیخی
۲۶۲. شبگیر حسینی
۲۶٣. شبنم آذر
۲۶۴. شروین طاهری
۲۶۵. شکیبا عسگرپور
۲۶۶. شهاب قاضی‌خانی
۲۶۷. شهرام اقبال‌زاده
۲۶٨. شهرام کیانی
۲۶۹. شهرزاد چرامی
۲۷۰. شهلا باور
۲۷۱. شهلا حیدری
۲۷۲. شهناز رضاقلی
۲۷٣. شهناز مرتب
۲۷۴. شورش مولانی
۲۷۵. شیدا مرادی
۲۷۶. شیما بهرهمند
۲۷۷. شیما مقدسی
۲۷٨. شیوا خیرآبادی
۲۷۹. شیوا شاهین
۲٨۰. شیدا عبدی
۲٨۱. شیدا مهدوی
۲٨۲. شیوا کرمی
۲٨٣. صادق فلاح‌پور
۲٨۴. صالح گرامی
۲٨۵. صدیق اسماعیلی
۲٨۶. صلاح آزادی
۲٨۷. صلاح عباسی
۲٨٨. صمد وکیلی
۲٨۹. طاها شاهمرادی
۲۹۰. طاهر احسانی
۲۹۱. طاهره موسوی
۲۹۲. طلیعه میرزایی
۲۹٣. طوفان مهدوی
۲۹۴. ظهراب امینی فرد
۲۹۵. عاطفه رنگریز
۲۹۶. عالیه اقدام دوست
۲۹۷. عباس پابرجا
۲۹٨. عباس شهرابی
۲۹۹. عباس محمودی
٣
۰۰. عبدالله وطن‌خواه
٣
۰۱. عبدی کلانتری
٣
۰۲. عثمان کریمی
٣
۰٣. عثمان محمدی
٣
۰۴. عدنان قادری
٣
۰۵. عرفان رشیدی
٣
۰۶. عزت دولت آبادی
٣
۰۷. عزیز سنگتراش
٣
۰٨. عزیزاله معینی
٣
۰۹. عسل اخوان
٣
۱۰. عسل محمدی
٣
۱۱. عطاء کرم‌زاده
٣
۱۲. عطیه فوادی
٣
۱٣. علی عبداله زاده
٣
۱۴. علی نبی زاده
٣
۱۵. علی ثباتی
٣
۱۶. علی رسولی
٣
۱۷. علی عزیزی
٣
۱٨. علی فاضل‌زاده
٣
۱۹. علی فخفوری
٣
۲۰. علی کلانتری
٣
۲۱. علی موسوی
٣
۲۲. علی یوسفی
٣
۲٣. علیرضا آدینه
٣
۲۴. علیرضا خزایی
٣
۲۵. علی ابوطالبی
٣
۲۶. علی آزادی
٣
۲۷. علی باجور
٣
۲٨. علی سالکی
٣
۲۹. علی سهرابی
٣٣
۰. علی صالحی
٣٣
۱. علی محمدی زنگانلی
٣٣
۲. عمر رشیدی
٣٣٣. عنایت یوسف پور
٣٣
۴. عیدی نعمتی
٣٣
۵. عیسی فیضی
٣٣
۶. غزال جمشیدی
٣٣
۷. غلامرضا غلام‌حسینی
٣٣٨. فاتح مردوخ
٣٣
۹. فاطمه سرحدی زاده
٣
۴۰. فاطمه سلیمی
٣
۴۱. فخری شادفر
٣
۴۲. فرامرز قربانی
٣
۴٣. فربد شیرمحمد
٣
۴۴. فرج زارعی
٣
۴۵. فرج سرکوهی
٣
۴۶. فرح طاهری
٣
۴۷. فرخ قهرمانی
٣
۴٨. فرخنده حاجی‌زاده
٣
۴۹. فردین نگهدار
٣
۵۰. فرزام معینی
٣
۵۱. فرزانه جاویدان
٣
۵۲. فرزانه جلالی
٣
۵٣. فرزانه راجی
٣
۵۴. فرشته فرهانی
٣
۵۵. فرشید حبیبی
٣
۵۶. فرمیسک زاهدی
٣
۵۷. فرنوش پیشرویان
٣
۵٨. فرنوش تنگستانی
٣
۵۹. فرهاد داوودی
٣
۶۰. فرهاد شیخی
٣
۶۱. فرهنگ نیکفر
٣
۶۲. فریبا حسینی
٣
۶٣. فریبا خوش‌سیر
٣
۶۴. فریبرز فرشیم
٣
۶۵. فریده سلیمانی
٣
۶۶. فریده قاضی
٣
۶۷. فریبرز رفیعی
٣
۶٨. فرید همایون
٣
۶۹. فریدا آفاری
٣
۷۰. فواد آقابگزاده
٣
۷۱. فواد زمانی
٣
۷۲. فواد فتحی
٣
۷٣. فوزیه اخوان
٣
۷۴. قاسم خلویی
٣
۷۵. کازلی میرانی
٣
۷۶. کاظم فرج‌الهی
٣
۷۷. کامبیز سلطانین
٣
۷٨. کاوه طلایی
٣
۷۹. کاوه عباسیان
٣٨
۰. کاوه کرمانشاهی
٣٨
۱. کاوه مجاور
٣٨
۲. کبری اربابو
٣٨٣. کرم مرسنه
٣٨
۴. کریم شاهی
٣٨
۵. کمال خسروی
٣٨
۶. کمال محمودی
٣٨
۷. کورش سلحشور
٣٨٨. کوشا اثیمی
٣٨
۹. کوکب محمدی
٣
۹۰. کیهان محمد علیان
٣
۹۱. کیوان غفاری
٣
۹۲. کیومرث درکشیده
٣
۹٣. کیومرث سلیمانی
٣
۹۴. کامبیز کبیری
٣
۹۵. کامران معتمدی
٣
۹۶. کامیار فکور
٣
۹۷. گلرخ جهانگیری
٣
۹٨. گلنار خواجوی
٣
۹۹. لوییز وهابپور
۴۰۰. لیلا قرائی
۴۰۱. ماجد تاتا
۴۰۲. ماریا عباسیان
۴۰٣. مازیار صالحی
۴۰۴. مازیار گیلانی نژاد
۴۰۵. مازیار واحدی
۴۰۶. مانی حاجیلاری
۴۰۷. مجتبی شیدا
۴۰٨. مجتبی اسدی
۴۰۹. مجتبی نظری
۴۱۰. محسن حکیمی
۴۱۱. محسن دیلم صالحی
۴۱۲. محسن شمس
۴۱٣. محمد اسماعیل وندی
۴۱۴. محمد ایرانزاد
۴۱۵. محمد آسیابانی
۴۱۶. محمد پورعبدالله
۴۱۷. محمد حبیبیان
۴۱٨. محمد حسن شفیعی
۴۱۹. محمد رئوف مرادی
۴۲۰. محمد سردشتی
۴۲۱. محمد سمندری
۴۲۲. محمد صفی‌خانی
۴۲٣. محمد عسگری
۴۲۴. محمد غزنویان
۴۲۵. محمد قره باغی
۴۲۶. محمد محبی
۴۲۷. محمد میزبان
۴۲٨. محمد نقی مرادی
۴۲۹. محمدحسین علمی
۴٣۰. محمدرضا اسکندری
۴٣۱. محمدرضا امیری
۴٣۲. محمدرئوف مرادی
۴٣٣. محمود بیگی
۴٣۴. محمود عسکری
۴٣۵. مرتضی افشاری
۴٣۶. مرتضی سلطانی
۴٣۷. مرجان افتخاری
۴٣٨. مرجان داوودی
۴٣۹. مرسده محسنی
۴۴۰. مریم حکمت شعار
۴۴۱. مریم ملکیان
۴۴۲. مریم وحیدیان
۴۴٣. مریم امانی
۴۴۴. مریم شکری
۴۴۵. مریم محبوب
۴۴۶. مریم محسنی
۴۴۷. مسعود لطفی
۴۴٨. مسعود مقدم
۴۴۹. مصطفا عزیزی
۴۵۰. مصی شرافتی
۴۵۱. معصومه غفارزاده
۴۵۲. معصومه لطفی
۴۵٣. منصوره بهکیش
۴۵۴. منور یوسف پور
۴۵۵. منیره سعیدی کیا
۴۵۶. منیژه حبشی
۴۵۷. منیژه ناظم
۴۵٨. مهتاب قربانی
۴۵۹. مهدخت قربانی
۴۶۰. مهدی قاصد
۴۶۱. مهدی اصلانی
۴۶۲. مهدی توپچی
۴۶٣. مهدی رمضان‌زاده
۴۶۴. مهدی سلیمی
۴۶۵. مهدی صابری
۴۶۶. مهدی ملکان
۴۶۷. مهدی رضایی
۴۶٨. مهدی کشاورز
۴۶۹. مهدی نوابی
۴۷۰. مهران غلامپور
۴۷۱. مهرداد امامی
۴۷۲. مهرداد باباعلی
۴۷٣. مهرداد بنی بایرامی
۴۷۴. مهرداد کریمی‌ها
۴۷۵. مهرزاد دشتبانی
۴۷۶. مهرک کمالی
۴۷۷. مهرگان ملکی
۴۷٨. مهرنوش حیدرزاده
۴۷۹. مهرنوش سعیدی
۴٨۰. مهرنوش فطرت
۴٨۱. مهری عباسی
۴٨۲. مهسا مکارم
۴٨٣. مهسا نادری
۴٨۴. مهناز دقیق‌نیا
۴٨۵. مونا حاجیلاری
۴٨۶. میترا حیدری
۴٨۷. میترا صراف
۴٨٨. میلا مسافر
۴٨۹. میلاد دیلم صالحی
۴۹۰. میلاد هماپور
۴۹۱. مینا سحر
۴۹۲. مینو کیخسروی
۴۹٣. نادر اصغری
۴۹۴. نادر فتورچی
۴۹۵. نازنین اکبری
۴۹۶. ناصر اعتمادی
۴۹۷. ناصر طاهری
۴۹٨. ناصر مهاجر
۴۹۹. ناهید میرحاج
۵۰۰. ناهید خداجو
۵۰۱. نبی صمیمی
۵۰۲. نرگس ایمانی
۵۰٣. نسا نائینی
۵۰۴. نسرین جعفرزاده
۵۰۵. نسیم بنی‌کمالی
۵۰۶. نگین گیتی
۵۰۷. نیلوفر ابطحی
۵۰٨. نیما علوی
۵۰۹. نیما فرازمند
۵۱۰. هادی رحیمی
۵۱۱. هاروی یوسفی
۵۱۲. هانا صالحی
۵۱٣. هانیه مجتهد
۵۱۴. هرمز شریفی
۵۱۵. هما بدیهیان
۵۱۶. هما علیزاده
۵۱۷. هماره روشن
۵۱٨. همایون ایوانی
۵۱۹. همایون حاجی‌خانی
۵۲۰. همایون گدازگر
۵۲۱. هومن نسایی
۵۲۲. هیراد پیربداقی
۵۲٣. هیرش مجیدنیا
۵۲۴. هیمن رسولیان
۵۲۵. هیوا کاکهرش
۵۲۶. واله زمانی
۵۲۷. وحید علیرضا رزازی
۵۲٨. وحید محمدی
۵۲۹. یاده صمدی
۵٣۰. یاسر همتی
۵٣۱. یاشار دارالشفاء
۵٣۲. یحیی دواندری
۵٣٣. یگانه خویی
۵٣۴. یاسمن خوشتیغ
۵٣۵. یوسف صفاری
۵٣۶. یونس تراکمه==========

اطلاعیه شماره ۹ کمیته دفاع از محمود صالحی :محمود صالحی را به زندان برگرداندند
دستگاه قضائی و اطلاعات رژیم در تصمیمی مشترک هرگونه تلاش برای مرخصی پزشکی محمود صالحی و خانواده اش را به شکست کشاندند و امروز شنبه ۲۰ آبان ماه برابر با ۱۱ نوامبر محمود صالحی را با تنی بیمار و قلبی نیازمند معالجه فوری به زندان برگرداندند. کمیته دفاع از محمود صالحی ضمن محکوم کردن این تصمیم ضد انسانی ، کلیه تشکلهای کارگری و مردم آزادیخواه داخل و خارج از ایران را به واکنش سریع علیه این اقدام فرامیخواند                                           کمیته دفاع از محمود صالحی ۲۰ آبان ماه برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱۷ میلادی

========================

اطلاعیه شماره ۸ کمیته دفاع از محمود صالحی تصمیم دستگاههای امنیتی به بازگرداندن محمود صالحی به زندان


کارگران! تشکلهای کارگری و مردم آزادیخواه! همانطوریکه در اطلاعیه های قبلی و از طریق مصاحبه های مطبوعاتی نجیبه صالح زاده سخنگوی کمیته دفاع به آگاهیتان رساندیم، بنا به اظهارنظر و تشخیص پزشکان معالج محمود صالحی در شرایطی نیست که بتواند تحمل زندان را داشته باشد و بایستی هرچه سریعتر و اورژانسی به بیمارستانی مجهزتر در تهران و یا تبریز اعزام شود. شدت وخامت وضعیت جسمانی محمود صالحی را علاوه بر پزشکان معالج وی، پزشکی قانونی سقز نیز که سازمانی وابسته به قوه قضائیه است و نظراتش برای مراجع قضائی و سایر نهادهای دولتی معتبر می باشد، تائید نموده است. با وجود چنین پشتوانه محکمی اما شعبه ۴ اجرای احکام سنندج نظر پزشکی قانونی سقز را بر خلاف قوانین قضائی جاری رد و به محمود صالحی وخانواده ایشان اعلام نموده اند که، محمود روز جمعه ۱۹ آبان ماه به زندان بازگردانده می شود. ما اعضای کمیته دفاع از محمود صالحی معتقدیم که این اقدامات و زمینه سازی برای بازگرداندن محمود صالحی به زندان زیر فشار نهادهای امنیتی و در راس آن وزارت اطلاعات صورت می گیرد. بنابراین تنها استنتاجی که از بازگرداندن ایشان به زندان می توان گرفت این است که، تصمیم به از بین بردن تدریجی محمود صالحی گرفته اند. ما هرگونه اقدامی که منجر به بازگشت وی به زندان و یا جلوگیری از اعزام ایشان به یک بیمارستان مجهزتری شود را محکوم و آن را عامدانه دانسته و از کلیه تشکلهای کارگری در سطح بین المللی و مدافعان طبقه کارگر و مردم آزادیخواهی که دل در گرو جنبش کارگری دارند میخواهیم نسبت به این اقدام ضد انسانی وزارت اطلاعات به هر طریق ممکن واکنش نشان دهند و برای آزادی کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در بند متحد عمل کنند.
کمیته دفاع از محمود صالحی
هیجده هم آبانماه ۱۳۹۶
تلفن سخنگوی کمیته نجیبه صالح زاده ۹۱۸۴۱۳۸۴۳۵
komitedefa1@gmail.com
http://mahmoodsalehi.com/

===============

اطلاعیه شماره ۷ کمیته دفاع از محمود صالحی شرایط جسمی محمود صالحی رو به خامت است.

 همانطوریکه در اطلاعیه های قبلی اشاره کردیم محمود صالحی را بعلت تشدید بیماری قلبی از زندان به بیمارستانی در سقز منتقل کرده اند و در بخش مراقبت های ویژه بستری است. بنا به اظهارنظر پزشک معالج قلب ایشان بشدت ضعیف و قدرت پمپاژ آن پائین تر از میزان طبیعی است و برای مداوا باید به یکی از بیمارستانهای تهران، تبریز و یا ارومیه منتقل شود. عدم توجه به این خواست و بازگرداندن محمود به زندان و یا تحت فشار قرار دادنش بهر بهانه ایی در حالیکه ماموران زندان سقز بجای احساس مسئولیت ایشان را مورد حمله قرار می دهند، معنای جزء صدور حکم مرگ برای ایشان نیست. ما ضمن ابراز نگرانی از بابت وضعیت ایشان یکبار دیگر شما را به تحت فشار قرار دادن  دستگاه های امنیتی و  قضائی آن جهت رعایت حقوق اولیه محمود صالحی و آزادی از زندان فرامیخوانیم                                                                              کمیته دفاع از محمود صالحی ۱۷ آبان ماه برابر با هشتم نوامبر ۲۰۱۷ میلادی
http://mahmoodsalehi.com/archive/431
شماره تماس با سخنگوی کمیته ۹۱۸۴۱۳۸۴۳۵

==========

اطلاعیه شماره ۶ کمیته دفاع از محمود صالحی محمود صالحی مورد حمله ماموران رژیم قرار گرفت.

امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه در حالیکه محمود صالحی از بخش دیالیز به بخش قلب منتقل می شد، مورد حمله ماموران قرار گرفت. ماموران رژیم به این بهانه محمود را مورد حمله قرار داده بودند که چند نفر از اقوامش به دیدن ایشان رفته بودند. درگیری لفظی و هجوم ماموران به ایشان فشارخون محمود را به بالای ۱۸ رساند، بطوریکه چند ساعت بر روی تخت بیمارستان بیحال شد. کمیته دفاع از محمود صالحی این تعرض ماموران محکوم می کند و خواهان پایان دادن به فشارهای جسمی و روحی علیه ایشان است                                         کمیته دفاع از محمود صالحی ۱۶ آبان ماه برابر با هفتم نوامبر ۲۰۱۷ میلادی


==============
اطلاعیه شماره ۵کمیته دفاع از محمود صالحی: شرایط جسمی محمود صالحی مناسب نیست.
بنا بر آخرین اخبار دریافتی از بیمارستان، محمود همچنان در بخش مراقبت های ویژه بستری و وضعیت جسمی ایشان نه تنها رو به بهبود ننهاده است بلکه، بیماری قلبی ایشان نیاز به معالجات تخصصی تری دارد که در بیمارستان سقز امکانات چنین معالجاتی وجود ندارد. پزشک معالج محمود توصیه کرده است که ایشان برای ادامه معالجه قلب باید فورا” به یکی از بیمارستانهای تهران، تبریز و یا اورمیه اعزام شود.
کمیته دفاع از محمود صالحی ضمن ابراز نگرانی از بابت وضعیت ایشان، کلیه مدافعان جنبش کارگری در خارج از ایران را به سرعت بخشیدن به جلب حمایت از ایشان با هدف آزادی فوری و بی قید شرط از زندان فرامیخواند.
کمیته دفاع از محمود صالحی
سه شنبه ۱۶ آبان ماه برابر با هفتم نوامبر ۲۰۱۷ میلادی
==========

اطلاعیه شماره ۴ کمیته دفاع از محمود صالحی:صدور حکم جلب آقای علی رضا سقفی را محکوم می کنیم.
بنابر اطلاعیه کانون مدافعان حقوق کارگر، دادستانی اوین حکم جلب آقای علی رضا سقفی را صادر کرده است. ماموران دادستانی اوین ساعت ۱۱صبح روز چهارشنبه دهم آبان ماه با در دست داشتن حکم جلب به قصد بازداشت و اجرای حکم سه سال زندان وارد منزل ایشان شدند، اما آقای سقفی در منزل حضور نداشت. ماموران با تنظیم صورتجلسه حکم، خواهان  آن شده اند که ایشان روز شنبه خود را به دادسرای اوین معرفی نماید. آقای سقفی سال ۱۳۸۸ بهمراه شمار دیگری از فعالان کارگری و سیاسی در پارک لاله دستگیر و روانه زندان شد. ایشان با گذراندن ۴۰ روز زندان با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
حکم جلب آقای سقفی در حالی از طرف دادستانی اوین صادر شده است که، روز ششم آبان ماه ماموران نیروی انتظامی بدون هیچگونه اخطار و اطلاع قبلی محمود صالحی از چهره های سرشناس و خوشنام جنبش کارگری را حین خروج از بیمارستان بازداشت و روانه زندان کردند. زندانی کردن محمود صالحی، صدور حکم جلب آقای سقفی تنها به فاصله چند روز، بازداشت فواد زندی از فعالان کارگری که یک ماه پیش از این اتفاق افتاد و صدور حکم زندان برای شمار دیگری از فعالین کارگری و مدنی نشان از تصمیم قوه قضائیه بر اجرای موج دیگری از دستگیریها و ایجاد فضای رعب و وحشت بر جامعه را دارد.
کمیته دفاع از محمود صالحی، ضمن محکوم کردن صدور حکم جلب آقای سقفی، خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری و سایر زندانیان سیاسی است.
کمیته دفاع از محمود صالحی
شنبه ۱۳ ابان برابر با چهارم ماه نوامبر ۲۰۱۷
================
اطلاعیه شماره ۳ کمیته دفاع از محمود صالحی مسئولین زندان مرکزی سقز محمود صالحی را تحت فشار قرار داده اند

به اطلاع عموم می رسانیم که، مسئولین زندان مرکزی سقز بدون هیچ مجوز و توجیه قانونی پوشیدن لباس مشکی در زندان را ممنوع کرده اند، این در حالی است که محمود صالحی سالهای سال است لباس مشکی می پوشد. ایشان زیر بار این تصمیم خودسرانه مسئولین زندان نرفته است. در مقابل زندانبانان از تحویل گرفتن لباس، پتو و سایر لوازم مورد نیاز ایشان از خانواده اش خودداری کرده اند. محمود صالحی از روز دستگیری یعنی شنبه گذشته تاکنون بالاجبار تنها از یک دست لباس استفاده کرده است. زندانبانان محمود را از داشتن نیازمندیهای اولیه زندگی در زندان یعنی تخت، پتو و لباس مردم محروم کرده اند و تحمیل این شرایط باعث ابتلای ایشان به سرما خوردگی شدید شده است. محمود صالحی از بیماریهای عدیده ای رنج می برند و پزشکان معالج بارها تاکید کرده اند که بخاطر دیالیزی بودن ایشان سرماخوردگی برایشان خطرناک است. تحمیل این محرومیت ها به محمود صالحی سرآغاز فشار روحی و جسمی و بازی کردن با زندگی این فعال جنبش کارگری ایران است. ما ضمن محکوم کردن این اعمال ضد انسانی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان هستیم                       کمیته دفاع از محمود صالحی پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ برابر با دوم نوامبر ۲۰۱۷

============


اطلاعیه شماره ۲ کمیته دفاع از محمود صالحی
رفقای عزیز:در چند روز گذشته تعدادی زیادی از رفقا، کمیته ها،نهادها و فعالان کارگری، بصورت فردی و جمعی اعلام کرده اند که آماده اند کمک مالی جمع آوری و برای خانواده محمود صالحی و یا شخص ایشان ارسال دارند. ضمن تشکر و قدر دانی از احساس مسئولیت تمامی عزیزان، محمود صالحی وخانواده ایشان اعلام کرده اند که به هیچ وجهه حاضر به دریافت هیچ نوع کمک مادی نیستند. خانواده و شخص محمود صالحی از تمامی شما عزیزان میخواهند کمکی که در نظر داشتید برای ما بفرستید،در اختیارکارگران زندانی و دیگر کارگرانی گذاشته شود که نان آور خانوادە آنان در زندان و چیزی جز حمایتهای شما عزیزان در اختیار ندارند و در شرایط سختی زندگی می کنند. در دیدار کوتاهی که امروز سە شنبە ٩ آبان ١٣٩۶محمود صالحی با خانواده اش داشته است، ضمن تشکر وقدر دانی از زحمات و اعلام آمادگی تمامی آن عزیزان گفته است “ما در حال حاضر احتیاج به هیچ نوع کمکی مالی نداریم.حمایت های معنوی و همبستگی طبقاتی شما رفقای عزیز،از من و دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، کمکی بسیار بزرگی است که میتواند به انسجام، همفکری و اتحاد طبقاتی کارگران کمک کند. این حمایت ها  برای من و خانوادەم ضروری و کافی است. دست همگی شما عزیزان را، از راە دور و از پشت میل های زندان به گرمی می فشارم. ”
کمیتە حمایت از محمود صالحی
١٠ آبان ١٣٩۶
هیچ نظری موجود نیست: