۱۳۹۶ آبان ۱۶, سه‌شنبه

دیدار و گفتگو با رفیق بهزاد سهرابی در پاتوق کتاب اندیشه ، جمعه شب دهم نوامبر ۲۰۱۷

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند


چای – گپ وگفتگو - سیاست

سخنران رفیق بهزاد سهرابی

جمعه ۱۰نوامبر ۲۰۱۷ساعت ۷بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
موج جدید دستگیری ها و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری و معلمان وچرایی آن درگفتگوبا رفیق بهزاد سهرابی فعال کارگری در تبعید
پاتوق کتاب اندیشه د رجمعه شب این هفته ۱۰نوامبر با دعوت ازرفیق بهزاد سهرابی زندانی سیاسی سابق رژیم جمهوری اسلامی وفعال کارگری در تبعید با ما سخن می گوید.
زمان: جمعه۱۰نوامبر ۲۰۱۷ساعت هفت تا ده شب
مکان  : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس

ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!

هیچ نظری موجود نیست: