۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

برنامه پاتوق کتاب اندیشه- گوتنبرگ ، جمعه ۱دسامبر ۲۰۱۷ساعت ۶ بعدازظهر ؛گفتگو با دوستان جوان افغانستانی آقایان ( احمد - عباس و نجیب وباقر)

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنندچای – گپ وگفتگو - سیاست

جمعه ۱دسامبر ۲۰۱۷ساعت ۶ بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
درافغانستان چه خبر است ، چرا جوانان کشور را ترک می کنند و به خارج می آیند؟ 
گفتگو با دوستان جوانان افغانستانی 
آقایان ( احمد - عباس و نجیب وباقر) در دیدار حضوری در پاتوق کتاب اندیشه
   

پاتوق کتاب اندیشه د رجمعه شب این هفته ۱دسامبر با دعوت از دوستان جوان افغان 
آقایان احمد - عباس- نجیب - عبدالله با ما سخن خواهند گفت
  ساعت شش تا نه شب  ۲۰۱۷  دسامبر۱جمعه  زمان: 
   مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس

ورود برای همه آزاد است 
مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!

هیچ نظری موجود نیست: