۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

پاتوق کتاب اندیشه - گوتنبرگ ؛ جمعه۸ دسامبر ۲۰۱۷دومین نشست با دوستان جوان افغانستانی

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند


دومین نشست با دوستان جوان افغانستانی

چای – گپ وگفتگو - سیاست

جمعه۸ دسامبر ۲۰۱۷ساعت ۶ بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
به مناسبت ١٠ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر
در اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق بشر درافغانستان و ایران!
*****
درافغانستان چه خبر است و در سوئد چه می توان کرد؟ 
گفتگو با دوستان جوانان افغانستانی آقایان ( احمد - عباس - باقر) در دیدار حضوری در پاتوق کتاب اندیشه
  

پاتوق کتاب اندیشه د رجمعه شب این هفته ۸دسامبر باردیگربا دعوت از دوستان جوان افغان آقایان احمد - عباس-  باقر با ما سخن خواهند گفت
زمان: جمعه۸ دسامبر ۲۰۱۷ساعت شش تا نه شب
مکان  : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس

ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!

هیچ نظری موجود نیست: