۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

گزارشی از بند زنان زندان اوين و وضعيت دستگير شدگان اخير فعالان حقوق بشر: علاوه بر بندهای 240 و 209و 2 الف زندان اوين ، بند عمومی نسوان اين زندان بعنوان محل ديگری برای نگهداری بازداشت شدگان زن اعتراضات اخير تهران مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اينکه اين زندان تنها يک اندرزگاه را به زنان اختصاص داده است با موج گسترده بازداشتهای اخير که تعداد زيادی از زنان را نيز در بر گرفت. کمبود فضا و مکان در اين بند عاملی برای افزايش فشار بر زندانيان شده است. بنابر گزارشات دريافتی حدود شصت تن از زنان بازداشت شده به بند بيماران متادونی اندرزگاه 3 نسوان منتقل شده اند، کمبود جا به حدی است که تعداد زيادی از زنان تازه منتقل شده تنها با يک پتو در راهروهای اين اندرگاه اسکان داده شده اند. راهروهای مذکور که به غير از دهه شصت هيچگاه سابقه نداشته مورد استفاده قرار گيرد محيطی غيربهداشتی و نامناسب برای نگهداری زندانيان خاصه زنان زندانی است. خانم مقدم و مريم عامری منجمله زنان زندانی در اين بند هستند و البته بيتا صميمی زاده و فريناز معيريان دو فعال دانشجويی نيز تا روز گذشته در اين محل نگهداری می شدند که بنا به دلايل نامعلومی از ديروز به سلولهای انفرادی منتقل شده اند. از ديگر نکات قابل توجه استقرار تعداد زيادی از زنان زندانی زخمی در بهداری اين اندرزگاه است. لازم به ذکر است آمار فوق تنها بخشی از دستگير شده گان روزهای اخير را در بر می گيرد و در خصوص ساير بندها به دليل شرايط امنيتی بی خبری بيشتری وجود دارد.

هیچ نظری موجود نیست: