۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

انتقال 60 نفر به بند عمومی روز دوشنبه - پشت سر گذاشته شده - در دادگاه انقلاب به خانواده ها اطلاع داده اند که 60 تن ازبازداشت شدگان به بندهای عمومی منتقل شده اند. این قضیه با اعتراض شدیدخانواده ها مواجه شده است. آنان می گویند فرزندان ما هیچ جرمی مرتکب نشدهاند و نباید در کنار مجرمان حرفه ای قرار بگیرند. این 60 نفر و همچنینبازداشت شده های دو روز بعد از انتخابات با وجود اتمام بازجویی ها همچناندر زندان به سر می برند.

هیچ نظری موجود نیست: