۱۳۸۸ مرداد ۱, پنجشنبه

این خبر مهم را به همه برسانید تا دراختیار کسان خوددر ایران قرار دهند

كميته بين المللي حقوقدانان در دفاع از قربانيان سركوب قيام ايران تشکیل شد با سلام و خسته نباشيد كميته بين المللي حقوقدانان كه هفته قبل تشكيل شد براي دريافت شكايت ورسيدگي به پرونده شهدا ، مفقودين و زندانيان قيام اعلام آمادگي كرده است و درخواست كرده به افرادشاكي اين فرم داده شود ودر اسرع وقت پرشده به آدرسي كه در پايين آمده است ارسال شود نامه به فارسي يا انگليسي يا فرانسه باشد . ذيلا يك نمونه نامه براي دادن وكالت به وكيل ازكميته حقوقدانان را ملاحظه مي كنيد. هر نامه بايد حاوي محورهاي زير باشد: 1. خطاب نامه ويليام بوردون رئيس كميته حقوقدانان … باشد. 2. نويسنده نامه اسم خودش را بنويسد. اگر ملاحظه خاصي نيست حتما آدرس نويسنده نيز نوشته شود. هدف اين است كه مشخص شود نويسنده يك فرد واقعي است و.... 3. مشخصات فرد دستگير شده را بطور كامل بنويسيد. 4. نسبت نويسنده با فرد دستگير شده بايد مشخص باشد كه توضيح دهد او بر چه اساسي دارد به وكلا براي فرد دستگير شده وكالت مي دهد. 5. جزئيات دستگيري را هر چه دقيقتر بنويسيد. هر ميزان كه اطلاعات داريد. مثلا دستگيري در چه روزي, در چه شرايطي (تظاهرات, در خانه اش, در محل كار), چه ساعتي از روز, چه محلي, توسط چه ارگاني, با چه شكلي (كتك زدن, اجازه قانوني و....) و... را توضيح بدهيد. 6. اگر مي دانيد كه در چه زنداني نگهداري مي شود حتما بنويسيد. 7. اگر مراجعه اي به زندان و ديگر مقامات رژيم كرده ايد توضيح دهيد و... 8. ردي داده شود كه امكان پيگيري باشد مثلا ايميل يا شماره تلفن و..... نمونه نامه براي خانواده ( چه از ايران چه از خارج ) آقاي ويليام بوردون كميته بين المللي حقوقدانان خيابان اوپرا پاريس 75001 آقاي بوردون عزيز رياست كميته بين المللي حقوقدانان در دفاع از قربانيان سركوب قيام ايران اينجانب …., ساكن…..مايلم بدينوسيله شما را از دستگري آقا/خانم …..(وابستگي فرد دستگير شده به نويسنده نامه نوشته شود) مطلع سازم و از شما بخواهم كه وكالت او را بعهده بگيريد و هر كمكي مي توانيد براي آزادي او مبذول داريد. آقا/خانم … در تاريخ …. در (محل) …. دستگير شد. در حال حاضر او در زندان . مي باشد. (اگر از او هيچ خبري نداريد بنويسد كه از روز دستگيري هيچ اطلاعي از او نداريم) هر ميزان كه از وضعيت او اطلاع داريد بنويسد. اگرمراجعه اي به زندان يا مقامات رژيم نموده ايد ذكر شود. آدرس كميته وكلا William Bourdon International Committee of Jurists 14 avenue de l’Opéra 75001 paris TEL : 0033623634467 Email : cij.iran@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: