۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

پيامی به آزادی خواهان.حشمت اله طبرزدی من به همه ی آزادی خواهان ايران که اين پيام من به آن ها می رسد درود می فرستم. به همه ی آن کسانی که فکر می کنند رای آن ها را برای ديگری خوانده اند درود می فرستم. به آن هايی که در چند روز گذشته مورد سرکوب،توهين،تحقير و ضرب و شتم قرار گرفته اند درود می فرستم. به آن هايی که انتخابات را تحريم کردند درود می فرستم. به کسانی که به هر دليل به احمدی نژاد رای دادند اما پشيمان شده اند درود می فرستم. به خانواده های داغداری که در سوگ عزيزانشان نشسته اند درود می فرستم. به هزاران زندانی سياسی درو د می فرستم. به کسانی که در تهران يا شهرستان ها يا برون مرز در راه پيمايی ها شرکت کردند درود می فرستم. به همه ی کسانی که از بيم کشته شدن يا بازداشت شدن در روز های اول در تظاهرات شرکت کردند اما اينک کنار کشيده اند درود می فرستم . به کوشندگان سياسی که از بيم بازداشت از ميدان بيرون رفته و حتا يادی از بازداشت شدگان نمی کنند درود می فرستم. من به همه ی کسانی که دلشان برای آزادی می تپد درود می فرستم. به همه ی کسانی که به هر دليل از من بدشان می آيد يا با من اختلاف نظر دارند يا با روش من مخالف هستند درود می فرستم. من به آن هايی که پيرو مهندس موسوی هستند و به هيچ وجه با افکار و روش و اهداف امثال من موافق نيستند و فقط در پی اين هستند تا با ابطال انتخابات ايشان به رياست جمهوری برسند درود می فرستم. من به همه ی دختران و پسرانی که در شادی انتخاباتی خواندند و رقصيدند اما پس از آن پژمرده شدند درود می فرستم. من به هر مبارزی با هر تحليل و عقيده ای که برای آزادی مبارزه می کند درود می فرستم. من حتا به خانواده ی هاشمی رفسنجانی که در تظاهرات شرکت کرده و بازداشت شدند درود می فرستم. من صرفا و صرفا به عنوان يک شهروند به خودم اجازه دادم تا چنين امر مهم يعنی مورد خطاب قرار دادن آزادی خواهان و ارسال درود به آن ها و درخواست يک کار بسيار ساده اما بسيار بسيار مهم را از آن ها داشته باشم. خواهش می کنم پيش داوری نکنند. خواهش می کنم تحليل و تفسير نکنند. فقط و فقط گوش فرا دهند و به آن عمل کنند.نگويند چون طبرزدی گفته اگر به آن عمل شود امتيازش از آن او خواهد بود. برای اين که اين ابتکار من نيست. عزيزان و هم ميهنان و آزادی خواهان! اگر امکان تظاهرات آرام را به شما نمی دهند. اگر امکان حرف زدن به شما نمی دهند. اگر شما را کتک زده يا می کشند. اگر شما را بازداشت و روانه ی زندان می کنند.اگر مادران داغدار را درپارک لاله آن گونه مورد ضرب و شتم قرار می دهند، اما همه ی ما از يک مبارزه ی کم هزينه اما موثر و از يک امر مهم غافل مانده ايم. ای دوستان عزيز!ای آزادی خواهان راستين! ای کسانی که حقتان زير پا گذاشته شده است. در چند شب گذشته گروه کثيری از همين مردم از ساعت ۱۰ شب تا ۱۰:۳۰ بر بالای پشت بام ها رفته و شعار الله اکبر- مرگ بر ديکتاتور سر می دهند. چرا شما اين روش را امتحان نمی کنيد؟ چرا روی آن تبليغ نمی کنيد؟چرا آن را به شهرستان ها نمی کشانيد؟ نکند گروهی از اين کار هم واهمه دارند؟ يا اهميت نمی دهند؟ و يا به اهميت آن پی نبرده اند يا در اين انديشه هستيد که مبادا بهمن ۵۷ تکرار شود؟ دوستان گرامی اگر تنها اثر جنبش اخير اين بوده است که مردم يک بار ديگر با رفتن بر بالای پشت بام ها اين گونه همبستگی خود را اعلام کنند،باور کنيد ارزش آن همه هزينه را داشته است.من به عنوان يک مبارز کوچک که ساليانی در اين زمينه تلاش کرده و آرزو داشته ام که روزی مردم با يک شعار مشترک به همبستگی عليه استبداد برسند باور نمی کنم بار ديگر اين موفقيت نصيب ما ملت ايران بشود. هم ميهنان عزيز! من به عنوان فرزند کوچک همه ی شما که در اين چند روز بدترين روز های عمرم بوده و حتا ارتباطم را قطع کرده و نگذاشتند سهم خود در اين مبارزه را ادا کنم از همه ی شما به ويژه نخبگان شما دعوت می کنم اين مهم را انجام بدهيد. از کوشند گان سياسی که چند روز اخير اثری از آن ها حتا در فضای مجازی نمی بينم درخواست می کنم بر اين انفعال خود فايق بيايند و همه ی مردم را به دادن شعار در پشت بام ها تشويق کنند. من هنوز به اين کار و همت شما باور دارم. فراموش نکنيد اگر چنين کرديد، مهندس موسوی يعنی همان کانديدای محبوب شما در شرايط فعلی خواهد توانست در مقابل زياده خواهان و تقلب کنندگان بايستد و با قدرت خواهان ابطال انتخابات شود. من اگر چه در زمينه های بسياری با ايشان اختلاف نظر جدی دارم اما اميدوار هستم يک بار هم که شده با همبستگی و اتحاد پشت سر او بايستيم و باور داشته باشيم که با هزينه ی بسيار کم به پيروزی خواهيم رسيد. ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی آزاد يک پيروزی بزرگ برای ما است. اگر به اين امر باور داريد پس همت کنيد. اگر ديکتاتور با همين وضعيت کانديدای خود را تثبيت کند وای به روزگار همه ی ما. پيروز باشيد . پاينده ايران و درود بر شما. حشمت اله طبرزدی/۷/تيرماه/۱۳۸۸/خورشيدی

هیچ نظری موجود نیست: