۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

حكومت نظامي اعلام نشده در برخي نقاط مشهد حضور گسترده نيروهاي لباس شخصي و انتظامي در اطراف پارك ملت / خيابان آزادي مسدود شد سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۴ اوت ۲۰۰۹ در روزي كه دولت كودتا و تقلب در تهران تنفيذ شد ، خيابان هاي وكيل آباد ، آزادي ،سجاد ، معلم و امامت و ميدان آزادي و پارك ملت در شهر مشهد در تسخير نيروهاي امنيتي ، لباس شخصي و انتظامي قرار گرفت.در حالي كه مردم معترض با حضور در پياده رو ها و معابر اين خيابان ها قصد برگزاري تجمع و راهپيمايي اعتراضي داشتند ، نيروهاي انتظامي و لباس شخصي با متفرق كردن و ارعاب شديد مردم از ساعات ابتدايي پس از اعلام خبر تنفيذ كودتا از تلويزيون، مانع تشكيل اجتماعات مردمي شدند.بنا به گزارش شاهدان عيني علي رغم حضور بسيار گسترده نيروهاي ضد شورش و لباس شخصي مردم معترض بدون آنكه شعاري بدهند به صورت گسترده در خيابان ها حاضر شدند. نيروهاي حكومتي از هرگونه تجمع يا راه رفتن چند نفر با يكديگر جلوگيري ميكردند و شرايطي مشابه حكومت نظامي در خيابان هاي اطراف پارك ملت ايجاد كردند.بنا به اين گزارش نيروهاي سركوبگر حامي دولت كودتا با مسدود كردن خيابان آزادي ، حد فاصل ميدان استقلال تا ميدان آزادي از نزديك شدن مردم به پارك ملت جلوگيري كردند. همچنين گفتني است در چند شب گذشته بانگ الله اكبر مردم مشهد در برخي نقاط شهر مجددا شنيده شده است و در برخي محله ها گستردگي بانگ الله اكبر افزايش يافته است.

هیچ نظری موجود نیست: