۱۳۹۶ مرداد ۱۹, پنجشنبه

امیر جواهری لنگرودی : رضا شهابی چهره شناخته شده جنبش سندیکایی ایران ، هیجدهم مرداد 96 به زندان برگردانده شدو مبارزه همچنان ادامه دارد!

  

      یادداشت کارگری
      درحاشیه جابجایی و افزایش ابهام درتاریخ آزادی رضا شهابی
جماعتی که نظر را حرام می گویند
نظر حرام بکردند و خون خلق حلال  ( سعدی)

امیرجواهری لنگرودیشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۰۲ دسامبر ۲۰۱۷روشن است مبارزه لایه های مختلف کارگران ایران از جمله: بخش های صنعتی - تولیدی - خدمات و گروههای مختلف بازنشستگان کشوری - لشکری - فرهنگی و بازنشستگان فولاد اصفهان ، پرستاران ، دستفروشان ، روستائیان فرو حفته در بی آبی مطلق زمین و خاصه نیروی عظیم مالباختگان که از منجلاب فروخفته بحران ساختاری به خیابان آمده و هر روزه این سلسله اعتراضات هم از پهنا و هم از ژرفا توسعه می یابد هرچند رشد و توسعه آنها خیلی با تانی ولی پیوسته صورت می گیرد ، در برابر کلیت نظام صف کشیده اندو مطالبات خود را طلب می نمایند!
درخیز این مجموعه تحرکات؛ آنگونه که اسناد سندیکای شرکت واحد نشان می دهد ؛ رضا شهابی بس دلاورانه در همراهی هم طبقه ای هایش، دوشادوش آنان ایستاد تا مطالبات شان را به فریاد کشند . این رودررویی بدلیل پرونده ای که از پیش در بغل داشت، بسیار خطرناکتر از دیگر همکاران اش برای او عمل نمود. برهمگان روشن است ؛ رضا شهابی از فعالان شناخته شده سندیکای شرکت واحد، که در دوره آزادی نماد تحرکات خیابانی فعالان سندیکا بود؛ وجودش در بیرون و درکف خیابان به عوامل سرکوب نظام اسلامی گران آمد و بر آن شدند که با تهدید وثیقه ملکی وثیقه گذارش، خود رضا شهابی را طلب نمایند و به زندان بکشانند . امروز هم که در زندان است، بدلیل دشواری جسمی وکلیه اش دچار عفونت شده ومشکلات پروتستات را درکنار مشکلات گردن و کمر تامل می کند . رضا شهابی در درون زندان، جزسخره مقاومتش، نطقه اتکاء دفاعی خاصی با خود ندارد از اینرو درهنگامه ای دیگر، باید به سپر دفاعی رضا شهابی کارگر نام آشنای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدل شد و با همه توان و قدرت در داخل و خارج از کشور صدای او باقی ماند! رضا شهابی که به زندان کشانده شد، هیچ درجه ای از سبعیت این فراخوان قوه قضایی برای او دراین مرحله مرحله به زندان رفتن درمرداد۹۶ روشن نبود.


حکم زندان را آنگونه که می خواستند تراشیدند و براو تحمیل کردند . بدین معنی که " اجرای احکام زندان به ایشان ابلاغ کرد که ۹۶۸ روز از مرخصی پزشکی تایید نشده و غیبت محسوب شده و باید معادل ایام غیبت، زندانی باشد". رضا شهابی چاره ای جز اعتراض نداشت و همو بود که۵۰ روز اعتصاب غذا را با تن رنجورش پشت سر گذاشت . همه دستگاه پا به عقب نشینی گذاشتند. اسم و نشان رضا شهابی در مطبوعات رسمی و دولتی بازخورد یافت . خبرگزاری دولتی ایلنا با همسر و همسنگر جسورش خانم ربابه رضایی گفتگو کرد . علی مطهری نام او را در گفتگو با ایلنا برد و خواهان پایان یافتن به وضعیت او شد. وزیر کار علی ربیعی دروغگو اعلام داشت: که پرونده او را پی خواهم گرفت . مقامات امنیتی به همسرش قول مساعد دادند و رضا که در آستانه رفتن به جانب اعتصاب غذای خشک بود در برابر نگرانی و خواست اعضاء خانواده و هم طبقه ای های سندیکائیش و همینطور خواست وسیع اتحادیه های کارگری در سطح جهان به شکل موقت و مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد . رضا شهابی در چنین هنگامه ای نشان داد که همچون گذشته آدم جسور وبی باکی است ولی انگار همه این قول و قرار ها راه بجایی نبرد.
تا اینکه محمود صالحی دستگیر شد. کارگران در داخل و خارج از کشور شدیدا نسبت به این اقدام فراقانونی دادستانی تهران و نهادهای امنیتی کشور در سقز اعتراض کردند. کارزارهای وسیع در سطح جهان در رابطه با این دو فعال شناخته شده کارگری سازمان داده شد. بعد از چندی انعکاس خبرآزادی محمود صالحی و پس آنگاه بازتاب خبری آزادی رضا شهابی و اطلاعیه سندیکا و کمیته دفاع از رضا شهابی، همگان را نسبت به دریافت خبر آزادی ایشان در تاریخ هیجدهم (۱۸) دی۹۶ ، با شور و شعف همراه ساخت!
درهمین رابطه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ در پست تلگرامی خود اعلام می دارد : « طبق آخرین صورت وضعیت که کارگر زندانی رضا شهابی از زندان دریافت کرده است. تاریخ آزادی اش از زندان هیجدهم دی ماه سال ۹۶ ثبت شده است...» ، هنوز مرکب این خبر خشک نشده است که بار دیگر در همین پست تلگرامی سندیکای شرکت واحد با نگرانی آمده است : « افزایش ابهام در مورد آزادی رضا شهابی» بدین معنی که « نیروهای قضایی - امنیتی با وی همچون گروگان رفتار می کنند و با عدم آزاد کردنش؛ قصد دارند تا با افزایش فشار او را وادار کنند تا از ادامه فعالیت های کارگری منصرف کنند.» و اطلاعیه سندیکا ادامه می نویسد : « پس از اینکه سندیکا اعلام کرد رضا شهابی دی ماه سال جاری آزاد خواهد شد. صورت وضعیت زندان را به گونه ای تغییر داده اند که شهابی در حال گذراندن حکم یکساله زندان خود است و در ضمن ۸۸۷ روز غیبت در صورت وضعیت درج شده است. این کارگر زندانی در حالیکه محکومیت زندان اش پایان یافته بود با فشار دادستانی تهران و نیروهای امنیتی به بهانه اینکه سه ماه از مرخصی پزشکی اش تایید نشده است...» باید در زندان بماند.
کمیته دفاع از رضا شهابی در تاریخ(۲۴) بیست و چهارم نوامبر۲۰۱۷ در کانال تلگرامی خود در همین رابطه با عنوان اطلاعیه فوری نوشت : « تصریح و تدقیق درباره تاریخ آزادی رضا شهابی؛ تاریخ واقعی آزادی او را ما رقم میزنیم!» و در ادامه آمده است : «... از ساعاتی پیش پیام هایی به کمپین دفاع از رضا شهابی واصل شده که از ما پرسیده اند که آیا کدام یک از تاریخ هایی که درباره آزادی رضا شهابی در طی زمان های مختلف اعلام شده، صحت دارد؟ بدین وسیله ما رسما اعلام میکنیم که تاریخ های مختلف اعلام شده هیچ کدام تاریخی تضمینی برای آزادی وی نیست و تاریخ ِ واقعی آزادی رضا شهابی، از اتحاد و اعتراض ما رقم خواهد خورد....»
کمیته یاد شده در تاریخ (۹) نهم آذر۹۶  در بیانیه شماره ۱۰۶ خود اعلام می دارد: « در آخرین صورت وضعیتی که رضا شهابی از زندان دریافت کرده بود تاریخ آزادی وی ۱۸ دیماه ۱۳۹۶ذکر شده بود و هیچ غیبتی نیز در آن قید نشده بود، اما در هفته گذشته که وی مجددا از اجرای احکام زندان پیگیر وضعیت خود شد، به او اعلام کرده اند که حکم ۶ سال زندان قبلی اش تمام شده و از این پس رضا در حال گذراندن محکومیت یک ساله خود است و ضمناً در صورت وضعیت جدید عدد۸۸۷ روز را نیز به عنوان دوران غیبت اعلام کرده اند!» بیانیه تاکید می کند : « به نظر میرسد دلیل دیگر تغییر مداوم تاریخ آزادی رضا شهابی، ایجاد سردرگمی و یأس در تلاشهای افراد و تشکل های مختلفی است که همواره به شکل های مختلف نسبت به شرایط رضا شهابی اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری او بوده اند.» کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام می دارد:« ... دور جدید پرونده سازی و اعمال فشار براین کارگر زندانی با دست کاری تاریخ های پرونده توسط مسئولان امنیتی-قضایی کلید خورده است؛ این در حالی است که رضا شهابی کماکان از نظر جسمی در شرایط نامناسبی به سر می برد: دکتر زندان به وی اعلام کرده است که کلیه اش دچار عفونت شده است، با توجه به شواهد ممکن است دچار مشکلات پروستات باشد و با وجود انجام MRI به دلیل مشکلات گردن و کمر، هنوز مسئولان زندان اقدامی جهت ویزیت مجدد این زندانی و ارائه پاسخ آن به پزشک معالج انجام نداده اند....»
می توان گفت : زندگی تمامی گروهبندی های اجتماعی که سطوحی از مطالبات وا خواستی خود را از حاکمیت طلبکارند، همچنان باز و بی پاسخ مانده و به ژرفای زندگی شان و زیر گرفتن امنیت شغلی یکایک آنان دامنه پیدا می کند. روز به روز مردم به طرح سئوالات خود روی می آورند . یک پرسش همواره بر زبان ها جاری ایست . چه کس و کسانی به خواست های آنها جواب خواهند داد؟ حاکمیت ، مجلس، دولت ، وزیرکار، کارفرما ، بنگاهها و موسسات یا دست به آسمان رهاندن و خدا را واسطه گرفتن ؛ کدامیک ؟ و ازهمین روست که همواره در برابر مجلس ( بهارستان)، دفتر ریاست جمهوری ( پاستور)، وزارت کار(آزادی) ، سازمان برنامه ( بهارستان) ، وزارت آموزش و پرورش ، شهرداری ها ، دفاتر کارفرما ها و ... سرگردان و شناورند
برما معلوم و مبرهن است ؛ شما شیادان غاصب که عنوان پیشوایی و ولایی مردم را برای خود برگزیده اید ، پای در گلِ فرو برده اید، اصلا و اساسا مفهوم زندگی را آنقدر درک نمی کنید تا بتوانید برای دیگران و پرسش های آنان جوابی روشنگر فراهم آورید.
 شما آدمی را بجرم نظر و عقیده اش و تلاشش برای وصول باور و اهداف انسانی اش، به زندان می برید و به دلخواه این قاضی و آن حاکم بدنهاد ، حکم می تراشید .آنگاه که زندانی کلمه مطالبه و باورش را برزبان میراند ، شکنجه گران و قضات بی باورتان، وقیحانه می خندند و انسان زندانی شده را به صورت مشتی استخوان در آمده  در ته سلول ها رها می سازند تا هوسهای کثیف خود را به نام قرآن و مبانی شریعت صیقل دهند و جبن و فرومایگی آکنده خود را برخ زندانی کشند!
دادستان تان که بربال خرده هوسهای کینه توزانه خود تا به امروز دهها و صد ها حکم ضد انسانی برجان و مال همین مردم و طبقه رنج و کار جامعه ما صادر کرده اند به نظاره عمل شنیع شکنجه گران می نشینند تا عطش خفته زندگانی مرده وار را بر خود فرو نشانند و تماشگر احکام ضد انسانی خود بر تن و جان زندانی و همگنان او اعم از فرزندان و همسر ، مادر و پدرشان باشند.
زندانی مقاومت می ورزد ، شما شکنجه می کنید. زندانی مدت زندانش را به پایان می برد ، شما حکم جدید از آستین مرقع خود در می آورید و به رخ زندانی و کسانش می کشید.
زندانی با وساطت وکیلش به دفاع از خود برمی خیزد و شماها مجبورید او را با وثیقه میلیون ها تومانی رهایش سازید تا هر آنگاه که عشق دیوانه سرانه تان کشید ، آن پرونده را از کشوی میز و یا گاو صندوق تان در آورید و او را با ناحکمی دیگر و یا در طلب وصول وثیقه اش به زندان کشانید.
شما صاحبان قدرت خدایی، در این بی نظمی و آفرینش هرج و مرج، زبونی و پستی، تا چه حد فرو مایه هستید که اینگونه ذره و ذره ، آب شدن شمع وجود زندانی را نظاره می کنید و راحت سر بر نماز می سائید؟ !
شما در تنگنای خفته سکوت مردمان جامعه و آوای ناگفته آنان ، همچون ارواح تحقیر شده و مرده های متحرکی به زندگی شبابی خود در میان هزاران و میلیون ها اسلحه دار سپاهی و میلیون ها بسیجی زنجیر به دست حزب الهی و معتقد به ولایت الله ، به صورت ارواح تحقیر شده ای همچنان بر منبر می رانید و همانگونه که سعدی درچندین قرن پیش گفته بود: "نظر را حرام می دایند و خون خلق حلال ! "
زبونی شما نشان می دهد که جز زره دروغ و وقاحت و بیشرمی ، چیزی برتن خود نپوشاندید ، توانایی تان به قدری اندک و قدرت اسلحه و زندان تان است که در این میان ، مردم متحد و متشکل و سازمانیافته تنها با مشتی بر فرق تان، خواهند توانست اسباب سقوط تان را فراهم می سازند.
شما از تفرق و پراکندگی و جدا سری همین مردمان سود می جویید و اسب خود به تاخت می برید. خوب است که راه بگشایید تا روزنه ای گشوده شود . آنوفت خواهید دید که طبقه متشکل و سازمان پذیر مان با به میدان آمدن هر روزه خویش ، امان تان را بریده و زندگی مرده خوارانه شما را به هر روی تنگ و تنگ تر می گردانند . خود تماشاگرهمه سیمای آتش زنه روزگار ما اید که در برابر شما تمام قد به صف ایستاده است.
فریاد مادران ، زنان ، پرستاران ، دانشجویان ، بازنشستگان ، معلمان ، اساتید مترقی دانشگاهها ، دست فروشان ، کودکان خیابانی کار، کارگران بخش های مختلف کشور، مال باختگان، نویسندگان مترقی ، سینماگران با دوربین های خویش، روزنامه نگاران همسوی جامعه، همه و همه در طی ماههای آذر ، دی و بهمن  و دیگر روزها ، هفته ها و ماهها دربرابر تان صف کشیده اند. راه بگشایید نیروی رنج و کار جامعه در راهند تا به روزگار حاکمیت سیاهتان لعنت فرستند ؛ آزادی ، رهایی و دمکراسی را بر حیات جامعه باز گردانند . آن روز دیر نیست!  

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

هر دم ازین باغ بری میرسد / تازه تر از تازه تری میرسد 
خبر کوتاه است ولی عمق واقعیت تلخ و ناهنجار!
رضا شهابی به زندان رجایی شهر فراخوانده شد 

***
پیشتر گفتم و نوشتم که اعلام وصول هر نوع جریمه نقدی یا ملکی و یا وثیقه یا کفالت و یا حق آزادی ۲۰میلیونی تا  ۵۰ و۱۰۰ میلیونی  و یا اعلام رقم۲۰۰ میلیون و ۴۰۰ میلیون تومانی و گاها بیشتر از این رقم برای اعلام آزادی موقت کارگر و معلم و هر فعال و کنشگر اجتماعی ، برای تحقق یک جرم حقوقی در محاکم قضایی ایران نیست ، بلکه چماق قدر قدرتی اهالی قدرت قضایی است برای در چنگ داشتن فعال سیاسی و کشاندن دیگر باره او به بیدادگاه بلخ 


ماجرای بازگرداندن کارگر و معلم و فعال سیاسی به زندان تازه گی ندارد . ابتداء حکم غیابی صادر می کنند و از آنجا که هر زندانی یک خروار وثیقه در پرونده خودش از طرف حکام شر نه شرع ، در ذخیره دارند به فوریت و هر آنگاه که زمان برای حکومتگران اقتضاء کند و آفتابشان بر سر بام نشیند ، زنگ ها به صدا در می اید ویا با نامه توسط پست کمیته و سربازان گمنام امام زمان راهی منازل زندانی میشود و فراخوانده می شوند. پرونده همه چهره های شناخته شده این سال ها از بهنام ابراهیم زاده گرفته تا محمود صالحی - از نسرین ستوده گرفته تا نرگس محمدی- ازابراهیم مددی گرفته تا داوود رضوی- از اسماعیل عبدی گرفته تا محسن عمرانی معلم بوشهری - فراخواندن دهها فعال سندیکای نیشکر هفت تپه و دستگیری حمید شرقی فعال فلز کار میکانیک  تا رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد  به زندان ... همه و همه سناریوی یک شکل و یک دستی است برای ایجاد رعب و وحشت و نشاندن فعال کارگری بر سر جای خود و باز داشتن یکایک آنان از ادامه فعالیت و مبارزه و عدم پیگیری خواسته ها و مطالبات شان . 
باردیگر رضا شهابی به زندان فراخوانده می شود و خود در کنار همسر و یاران همیشگی اش به زندان رجایی شهر میرود !

در این میان رد زنی رضا شهابی ، توسط دادستان مرکز استثنایی نیست . ادامه یک سیاست است . سیاست سرکوب فعالان کارگری و باز داشتن آنان از ادامه مبارزه و زندان را به حربه رعب و وحشت آنان بدل ساختن ... . 
اما کالبد مبارزه ای که در پیکره جنبش کارگری ایران و خاصه در تحرکات جمعی فعالان سندیکای شرکت واحد - سندیکای نیشکر هفت تپه - کانون های صنفی معلمان - کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری و فعالان فلز کارو میکانیک و سایر تجمعات کارگری است ، نشانه نه عقب نشینی و تعطیل مبارزه بلکه ایستادگی و سازمانیابی خود و استمرار این مبارزه است 
در این سوی جهان نیز پیکره وسیع فعالان مدافع حققو کارگران ، نمانیدگان تشکل های مستقل مدافع کارگران در همه جای جهان و در پیوند با احزاب و سازمان ها و اتحادیه ها و مجامع کارگری در سطح جهان ، خود ابزار پیگیری . مدافعه از مبارزه کارگران داخل را پوشش می دهد . این مبارزه در دو سطح داخل و خارج ، به سرکوبگران رژیم همواره و همواره هشدار می دهد که مبارزه کارگران و جنبش های اجتماعی در ایران علیرغم هر سطح سرکوب؛ احضار ، بازداشت و زندان و داغ و درفش تان تعطیل بردار نیست . 
رضا شهابی و رضا شهابی ها خود خط نگهدار چنین ترسیمی از استمرار مبازه اند . او در این راه تنها نیست . همه ما با او و در کنار او هستیم 
****

خبر فراخواندن دیگر باره رضا شهابی به زندان دیروز هفدهم مرداد؛ در سطح شبکه های مجازی به وسیع ترین شکل نمود پیدا کرد و هر فعال اجتماعی - فرهنگی - سیاسی
 آنرا به قوی ترین شکل ممکن محکوم نمود . من نیز در بیان این خبر در کنار آن بسیارانم و با همه توان این بازگرداندن رضا شهابی ، فعال شناخته شده و عضو هیئت مدیره  سندیکای شرکت واحد تهران و حومه را محکوم می کنم . رضا شهابی امروز هیجدهم مرداد به زندان رجایی شهر بازگشت
امیر جواهری =========
  1. بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان را محکوم می کنیم

http://vahedsyndica.com/archive/2772

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل اقدام دادستانی برای ضبط ملک وثیقه گذار امروز ۱۷ مردادماه به زندان رجایی شهر باز میگردد.

شهابی ۲۲ خردادماه ۱۳۸۹ هنگام رانندگی با اتوبوس و جابجای مسافران توسط نیروهای امنیتی بازگشت و پس از ۱۹ ماه فشار در انفرادی ۲۰۹ اوین به شش سال حبس و پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم گردید.

رضا شهابی به دلیل جراحات ناشی از خشونت نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و همچنین بازجویی های طولانی و طاقت فرسا از ناحیه گردن و کمر اسیب های جدی دید و به دلیل اینکه مسئولان قضایی با درمان ایشان در خارج از زندان مخالفت می کردند این عضو سندیکا در سه مرحله دست به اعتصاب غذا زد و به علت وخامت جسمانی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل گردید و در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تایید پزشکی قانونی به مرخصی پزشکی اعزام شد مبنی بر اینکه مراحل درمان و بهبودی در خارج از زندان صورت بگیرد. با وجود اینکه مرخصی پزشکی جزء دوران محکومیت زندانی محسوب می شود. متاسفانه دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی مورد تایید قرار نگرفته است بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اقدامات دادستانی برای باز گرداندن رضا شهابی را به زندان محکوم می کند و خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان و لغو احکام زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی دو عضو دیگر هیات مدیره سندیکا می باشد و همچنین خواستار آزادی دیگر کارگران و معلمان در بند هستیم.

۱۷مردادماه ۹۶
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

****************************************************************

رضا شهابی به زندان رجایی شهر بازگردانده شد
http://vahedsyndica.com/archive/2772


رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح روز هیجدهم مرداد با اصرار دادستانی تهران به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.

این کارگر زندانی عضو سندیکا که به دلیل دو مرحله عمل جراحی سنگین در ناحیه گردن و کمر با گذاردن وثیقه دویست میلیون تومانی به مرخصی آمده بود بیش از یکسال بود از سوی دادستانی تهران تهدید می شد که در صورت عدم مراجعت به زندان ملک وثیقه گذار ضبط خواهد شد و اخیرا هم دستور ضبط وثیقه صادر شده بود.

اصرار دادستانی تهران برای بازگرداندن شهابی در حالی صورت می گرفت که پزشکی قانونی با مرخصی پزشکی باقیمانده حبس ایشان موافقت کرده بود. این کارگر زحمتکش زندانی برای جلوگیری از ضبط وثیقه بعد از ظهر روز هفدهم مرداد به زندان رجایی شهر مراجعه کرد و مسولان زندان به ایشان گفتند کهنامه آزادی شما در پرونده است و فردا صبح برای تحویل وسایل خود مجددا به زندان مراجعه کنید

صبح روز هجدهم مرداد شهابی به همراه یکی از اعضای سندیکا و همسرش به زندان رجایی شهر مراجعه کرد تا وسایل خود را تحویل بگیرد و با وجود اینکه خود ایشان نامه آزادی خود به تاریخ بیست و چهارم شهریور سال ۱۳۹۴ را در پرونده دید اما با بهانه قرار دادن غیبت شهابی در سال ۱۳۹۳ ایشان را راهی بند قرنطینه کردند و تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی دیگری از وضعیت ایشان در دست نیست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زندانی کردن رضا شهابی و فشارهای مضاعف و غیرقانونی بر ایشان و سندیکای کارگران شرکت واحد را قویا محکوم می کند و اعلام می دارد حتی تداوم این فشارها نمی تواند خللی در عزم و اراده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای حق خواهی و به دست آوردن حقوق مسلم و قانونی خود ایجاد کند.

۱۸مردادماه۹۶
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
=============
بازگرداندن رضا شهابی به زندان را قویا محکوم می کنیم


http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=885&pgn=

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام نمود که رضا شهابی، عضو هیات مدیره این سندیکا، به دلیل اقدام دادستانی برای ضبط ملک وثیقه گذار، امروز، ۱۷ مرداد ماه، به زندان رجایی شهر بازگردانده می شود. رضا شهابی به شش سال حبس و پرداخت مبلغ هفت  میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب محکوم گردیده بود که بخش اعظم آنرا در زندان گذراند و سپس به علت جراحات وارده در دوران حبس در مرخصی پزشکی قرار داشت. اما طبق بیانیه سندیکای واحد دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی او مورد تایید قرار نگرفته است و بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرده است.
بازگرداندن مجدد کارگران ومعلمان به زندان، از جمله آقای اسماعیل عبدی در روزهای اخیر، و همچنین تشدید اذیت و آزار کارگران هفت تپه و دادگاهی نمودن دهها کارگر زحمتکش طی روزهای اخیر در شرایطی که رشوه خواران و چپاولگران اموال عمومی هر روز فربه تر می شوند، مایه ننگ و از نظر ما کارگران محکوم است.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، خواهان لغو کامل احکام زندان و جریمه نقدی علیه رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری و معلمان دربند بوده و آزادی بدون قید و شرط ایشان را خواستار است.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

===============================
نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
دستگیری مجدد رضا شهابی از فعالین کارگری را قویا محکوم می کنیم!

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2017-08-10_897_kargari-rsnehadha.pdf
کارگران ایران و مردم آزادیخواه!

دیروز و امروز هفدهم و هیجدهم مرداد ۹۶، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، با صدور دو اطلاعیه همگان را مطلع نمود که رضا شهابی چهره  شناخته شده و از اعضاء  هیات مدیره این سندیکا، به دلیل اقدام دادستانی برای ضبط ملک وثیقه گذار، به تاریخ ۱۷ مرداد ۹۶ ، به زندان رجایی شهر فراخوانده  شده است.

بر ما آشکار است که فراخواندن رضا شهابی به مانند فراخواندن اسماعیل عبدی دبیرکل سابق و عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران و یا محسن عمرانی، فعال صنفی معلمان  و در همين راستا تشدید اذیت و آزار کارگران هفت تپه و دادگاهی نمودن دهها کارگر طی هفته هاي اخیر، همه و همه  زنجیره بهم پیوسته ای از فشار و بازداشتن فعالان  سندیکایی و صنفی از فعاليت براي احقاق حقوق خود و مانع تراشی در مقابل اقدام مستقل مبارزاتی كارگران است .

روند دستگيري و زنداني نمودن  فعالين كارگري در طول سالهای حکومت جمهوری اسلامی به ويژه طي چند سال اخير تسریع یافته است. فعالین كارگری در شرايط ممنوعيت تشكلات مستقل كارگری، به اعتراض به وضعیت نابرابر موجود بپا خاسته اند. هر روز شاهد دهها اعتراض و اعتصابات کارگری صنایع و کارخانجات مختلف هستیم. رژيم سرمایه جمهوری اسلامی از ترس فراگیر شدن این حرکتهای کارگری برای وادار كردن كارگران به سكوت و تمكين و درهم شكستن روحيه مبارزاتي آنان، فعال ترين و فداكارترين چهره های كارگری را به هر بهانه ایی به بند می كشد.
ما نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، دستگیری مجدد رضا شهابی را به شدت محکوم می کنیم. نهادهای همبستگی بر این واقف هستند فعالين كارگري أي چون رضا جنبشی را نمایندگی می کنند که حتی زندان ، شکنجه و سرکوب بیرحمانه، نمی تواند أراده طبقاتي آن ها را متزلزل كند. باز گرداندن رضا شهابی به زندان اين وظيفه عاجل را در مقابل ما قرار مي دهد  تا متحدا  برای آزادیش تلاش نمائيم. و این مسئولیت را بر عهده همه ما می گذارد که به هر طریق ممکن از وی حمایت کنیم و صدای حق طلبی این کارگر مبارز را که به خاطر دفاع از حقوق و بهبود سطح معیشت و زندگی خود و هم طبقه ایهایش، سال هایی از عمر خود را در زندان بسر برده و اکنون به زندان برگردانده شده است  به  سازمانها و نهادهای کارگری جهان برسانیم. باید تلاش نمود در یک کمپین سراسری تمامی نهادها و تشکلهای کارگری در سطح جهانی را فراخواند تا متحدا خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران دستگیر شده گردند .
 ما همچنين خواهان لغو احکامي كه علیه  دیگر فعالین کارگری و معلمان دربند صادر شده هستيم  و خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها هستيم.
زنداني سياسي، كارگر زنداني آزاد بايد گردد
نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
http://nahadha.blogspot.com
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۰۹ اگوست ۲۰۱۷

=======================================
رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، دوباره زندانی شد
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=41508به نوشته سایت عصرنو به نقل از رادیو فردا،
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰ اوت ۲۰۱۷ آمده است : سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اعلام کرد که در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل، به زندان، وی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، خود را به زندان رجایی‌شهر کرج معرفی کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که آقای شهابی که به دلیل دو مرحله عمل جراحی سنگین در ناحیه گردن و کمر با گذاردن وثیقه
۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود از بیش از یک سال گذشته از سوی دادستانی تهران تهدید می‌شد که در صورت عدم مراجعه به زندان، ملک وثیقه‌گذار ضبط خواهد شد و اخیراً هم دستور ضبط وثیقه صادر شده بود.

بر اساس بیانیه این تشکل کارگری، رضا شهابی برای جلوگیری از ضبط وثیقه، بعد از ظهر روز سه‌شنبه
۱۷ مرداد به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد و «مسئولان زندان به او گفتند که نامه آزادی شما در پرونده است و فردا صبح برای تحویل وسایل خود مجدداً به زندان مراجعه کنید».

سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که این فعال کارگری صبح روز چهارشنبه همراه با یکی از اعضای سندیکا و همسرش به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد تا وسایل خود را تحویل بگیرد و «با وجود اینکه نامه آزادی خود به تاریخ
۲۴ شهریور سال ۹۴ را در پرونده دید اما با بهانه قرار دادن غیبت شهابی در سال ۹۳، او را راهی بند قرنطینه کردند و اطلاعی دیگری از وضعیتش در دست نیست».

این تشکل کارگری روز سه شنبه در بیانیه‌ای نوشته بود: «دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی رضا شهابی مورد تأیید قرار نگرفته است و بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرده بود».

بازگشت رضا شهابی به زندان در شرایطی صورت گرفت که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه پیش از این خبر داده بود که محکومیت وی با احتساب مرخصی استعلاجی، در روز
۱۶ اردیبهشت ۹۴ پایان یافته است و مسئولان قضایی نیز این موضوع را به صورت «شفاهی» اعلام کرده‌اند.

با این همه، بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های قضایی در حدود یک سال گذشته بارها این فعال کارگری را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده بودند.

در این ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای در روز دهم اردیبهشت خبر داده بود که «رضا شهابی که از مهر سال
۹۳، پس از گذراندن ۴ سال زندان به مرخصی درمانی آمده بود، اخیراً به زندان فراخوانده شده است».

همچنین کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در بهمن سال گذشته در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از اقدامات مقام‌های قضایی و امنیتی ایران در تحت فشار قرار دادن رضا شهابی برای بازگرداندن دوباره او به زندان ابراز نگرانی کرده بود.

این اتحادیه بین‌المللی کارگری بازگشت آقای شهابی به زندان را به معنای نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دانسته و خواستار پایان اذیت و آزار او شده بود.

آقای شهابی روز
۲۲ خرداد سال ۸۹ به دست مأموران امنیتی بازداشت شد و پس از گذشت ۱۹ ماه در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت ۷٫۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «رضا شهابی به دلیل جراحات ناشی از خشونت نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و همچنین بازجویی‌های طولانی و طاقت‌فرسا از ناحیه گردن و کمر آسیب‌های جدی دید».

این تشکل کارگری با اشاره به مخالفت مسئولان قضایی با درمان آقای شهابی و سه مرتبه اعتصاب غذای او افزود: «این عضو سندیکا به علت وخامت جسمانی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد و در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تأیید پزشکی قانونی به مرخصی پزشکی اعزام شد مبنی بر اینکه مراحل درمان و بهبودی در خارج از زندان صورت بگیرد».

بر اساس بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «با وجود اینکه مرخصی پزشکی جزء دوران محکومیت زندانی محسوب می‌شود. متأسفانه دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی مورد تأیید قرار نگرفته است بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرد».

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با محکوم کردن اقدامات دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، خواستار آزادی بی قید و شرط او و همچنین لغو احکام زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی، دو عضو دیگر هیئت مدیره این تشکل دیگر کارگران و معلمان زندانی شد.

آقای مددی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای رضوی نیز با اتهامات مشابهی روبرو است و دادگاه انقلاب تهران او را به پنج سال زندان محکوم کرده است.

در حال حاضر، تعدادی از فعالان کارگری و صنفی مانند اسماعیل عبدی و محسن عمرانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل روز دهم اردیبهشت در بیانیه ای اشاره کرد که شماری از فعالان صنفی از جمله محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیکنژاد و مهدی بهلولی، سه عضو سابق یا فعلی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، محمود صالحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با خطر زندانی شدن مواجهند.

به گفته این سازمان، «تمامی این افراد پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب با اتهاماتی بی اساسی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به زندان‌های طولانی مدت
۵ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، عثمان اسماعیلی، یک فعال کارگری، هم که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز در کردستان به یک سال زندان محکوم شده بود، در انتظار نتیجه جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر خود است که چند ماه پیش برگزار شد.

عفو بین‌الملل اشاره کرده بود که احکام زندان برای این فعالان به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی شان، مانند «برگزاری تجمعات مسالمت آمیز از جمله در روز جهانی کارگر، تظاهرات صلح آمیز علیه دستمزدهای پایین، انتشار عکس‌های تظاهرات کارگری در اینترنت، دریافت دعوت نامه برای شرکت در جلسات بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری و جمع‌آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد» صادر شده است.

برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران در شرایطی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌الملل کار در مورد آزادی تشکل‌یابی کارگران ابراز داشته است.

====================

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

رضا شهابی به دلیل وخامت شرایط جسمی به تشخیص پزشک متخصص توانایی تحمل زندان ندارد

کارگر زندانی رضا شهابی امروز یازده آذر به دلیل سردردهای مداوم و بی حسی پاهایش با دستبند از زندان رجایی شهر به بیمارستان امام خمینی آورده شد. و پس از معاینه و بررسی نتیجه سی تی اسکن و ام آر آی، پزشک متخصص مغز و اعصاب تشخیص داد؛ ایشان توانایی تحمل زندان ندارد. شهابی علاوه بر بیماری های مذکور کلیه هایش عفونت کرده و تکرر ادرار شدید دارد.

به دلیل اینکه در مراجعه قبلی شهابی به زندان عکسی از وی منتشر شد. امروز ماموران زیادی برای مراقبت ایشان فرستاده شده بود. و حتی یک خودرو سواری که ماموران لباس شخصی در آن بودند خودرو حامل رضا شهابی را اسکرت می کرد و به خانواده و همکاران شهابی اجازه داده نشد به وی نزدیک شوند. ایشان پس از معاینه دوباره به زندان بازگردانده شد.

عوارض جسمی این راننده زحمتکش شرکت واحد ناشی از ضرب و شتم ماموران امنیتی هنگام بازداشت در سال ۸۹ و ضرب و شتم هنگام بازجویی می باشد. این عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد علی رغم اینکه محکومیت زندان اش به پایان رسیده با فشار نهادهای قضایی - امنیتی هیجدهم مرداد ۹۶ به زندان فراخوانده شد و به برای رسیدگی به این بی عدالتی شهابی مجبور شد پنجاه روز اعتصاب غذا کند که موجب شده بیماری هایش تشدید شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توجه باینکه دوره محکومیت شهابی خاتمه یافته است و برای آزار و اذیت بیشتر و بطور فراقانونی همچنان زندانی است. همچنین بیماری های عمده اش که موجب شده پزشک متخصص اعلام کند ایشان توانایی تحمل زندان را ندارد؛ خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط شهابی می باشد. و ادامه زندان وی را قویا محکوم می کند.

t.me/vahedsyndica

========
افزایش ابهام در مورد آزادی رضا شهابی
http://vahedsyndica.com/archive/3020
۹،آذر، ۱۳۹۶

پس از اینکه سندیکا اعلام کرد رضا شهابی دی ماه سال جاری آزاد خواهد شد. صورت وضعیت زندان را به گونه ای تغییر داده اند که شهابی در حال گذراندن حکم یکساله زندان خود است و در ضمن ۸۸۷ روز غیبت در صورت وضعیت درج شده است. این کارگر زندانی در حالیکه محکومیت زندان اش پایان یافته بود با فشار دادستانی تهران و نیروهای امنیتی به بهانه اینکه سه ماه از مرخصی پزشکی اش تایید نشده است به زندان رجایی شهر فراخوانده شد.
پس از اینکه این راننده زحمتکش شرکت واحد خود را به زندان معرفی کرد اعلام کردند ۹۶۸ روز از مرخصی پزشکی وی تایید نشده و باید معادل آن در زندان باشد. و به همین دلیل شهابی مجبور شد برای دادخواهی پنجاه روز اعتصاب غذا کند. نیروهای قضایی – امنیتی با وی همچون گروگان رفتار می کنند و با عدم آزاد کردنش؛ قصد دارند تا با افزایش فشار او را وادار کنند تا از ادامه فعالیت های کارگری منصرف کنند.
شهابی پاهایش بی حس شده است و کلیه اش عفونت کرده و تکرر ادار دارد با این وجود بصورت جدی درمانش پیگیری نمی شود و با وجود اینکه دو هفته است نتیجه MRI آماده شده ولی برای تشخیص بیماری اش توسط پزشک متخصص ویزیت نشده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زندان کردن شهابی با وجود اتمام محکومیتش را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی ایشان و درمان بیماری هایش می باشد. همچنین اعلام می کنیم محکومیت زندان ابراهیم مددی و داود رضوی از دیگر اعضای سندیکا و زندانی کردن کارگران و معلمان و فعالین صنفی محکوم است و تمامی احکام صادر فوری و بدون قید و شرط باید لغو گردد.
============
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
طبق صورت وضعیت زندان، رضا شهابی هیجدهم دی ماه ۹۶ آزاد باید گردد

طبق آخرین صورت وضعیت که کارگر زندانی رضا شهابی از زندان دریافت کرده است. تاریخ آزادی اش از زندان هیجدهم دی ماه سال ۹۶ ثبت شده است. این راننده زحمتکش شرکت واحد با وجود اینکه طبق نامه ای که خودش در پرونده زندان مشاهده کرده است؛ محکومیت حبس پنج ساله اش ۹۴/۰۶/۲۴ به پایان رسیده بود. با فشار دادستانی تهران و با بهانه اینکه سه ماه از مرخصی اش تایید نشده برای گذراندن سه ماه حبس، خود را به زندان رجایی شهر معرفی کرد.

اما پس از ورود به زندان اجرای احکام زندان به ایشان ابلاغ کرد که ۹۶۸ روز از مرخصی پزشکی تایید نشده و غیبت محسوب شده و باید معادل ایام غیبت، زندانی باشد. در اعتراض به این اقدام فراقانونی شهابی پنجاه روز اعتصاب غذا کرد و کارگران در داخل و خارج از کشور شدیدا نسبت به این اقدام فراقانونی دادستانی تهران و نهادهای امنیتی اعتراض کردند.

رضا شهابی با وجود اینکه محکومیت اش به پایان رسیده بیش از سه ماه است که همچنان زندانی است و قصد دارند تا هیجدهم دی ماه ۹۶ همچنان او را در حبس نگاه دارند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حکم زندان رضا شهابی و دیگر کارگران و معلمان را محکوم می کند. و اقدامات دادستانی تهران و نهادهای امنیتی برای به بند کشیدن این کارگر زندانی، علی رغم پایان محکومیت اش را اراده فراقانونی آنان برای فشار بیشتر بر شهابی به امید منصرف کردن وی از فعالیت های سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران می داند.

http://t.me/vahedsyndica
==========
کمیته‌ دفاع از رضا شهابی
November 24, 2017
اطلاعیه فوری:
 تصریح و تدقیق درباره تاریخ آزادی رضا شهابی؛ تاریخ واقعی آزادی او را ما رقم میزنیم!

کارگران! تشکل های کارگری! دوستان !

از ساعاتی پیش پیام هایی به کمپین دفاع از رضا شهابی واصل شده که از ما پرسیده اند که آیا کدام یک از تاریخ هایی که درباره آزادی رضا شهابی در طی زمان های مختلف اعلام شده، صحت دارد؟ بدین وسیله ما رسما اعلام میکنیم که تاریخ های مختلف اعلام شده هیچ کدام تاریخی تضمینی برای آزادی وی نیست و تاریخ ِ واقعی آزادی رضا شهابی، از اتحاد و اعتراض ما رقم خواهد خورد.

لازم به تصریح است که در پرونده ی قضایی رضا شهابی سه تاریخ مختلف درج شده که یکی مربوط به ماه آینده و دو تاریخ دیگر مدت های دیگری را دربردارد. مقامات قضایی اما خود نیز اذعان کرده اند که تاریخ حکم رضا شهابی هم اکنون نیز پایان یافته است و علت اینکه رضا شهابی را آزاد نکرده اند این است که رضا شهابی قبول نکرده است که در صورت آزادی دست از فعالیت بردارد و بدین ترتیب تاریخ آزادیش تا همین امروز نیز چند ماه است که به تاخیر افتاده است.

واقعیت این است که تاریخ واقعی آزادی رضا شهابی هیچ عدد پرینت شده ای بر روی کاغذ نیست زیرا اگر این اعداد موجود در پرونده "درست" می بودند رضا شهابی باید دو ماه پیش آزاد میشد ! یا اگر این اعداد "درست" باشند سه نوع مختلف از این اعداد در پرونده ی وی درج شده است؛ پس کدام یک واقعی چیست؟! دستگاه قضایی به رضا گفته بود که فقط برای مدت کوتاه و برای اتمام دوره ی حبسش به زندان میرود و وقتی رضا را به زندان افکندند و از دربند بودن او مطمئن شدند بلافاصله اعداد و تاریخ های دیگری را رو کرده اند. دفعه ی پیش هم که نزدیک به فرارسیدن تاریخ آزادی شهابی بود در زندان اوین پرونده ای جدید برایش ترتیب دادند و او را به یک سال حبس دیگر- علاوه بر شش سال حبس اولیه- محکوم کردند. اطمینان به اعداد و ارقامی که در کاغذ های قضایی نوشته میشود جایز نیست و کمکی به آزادی رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری نمیکند. تاریخ واقعی آزادی رضا شهابی تنها و تنها بستگی به این دارد که چه حجمی از اعتراض متحدانه در مقابل محبوس بودن او صورت بگیرد. محمود صالحی خوشبختانه امروز آزاد شد در حالی که در پرونده ی وی تاریخ دیگری درج شده است؛ تنها اعتراضات متحدانه و همبستگی کارگری، این عدد صوری در پرونده اش را بی معنا کرده و او را آزاد کرده است؛ محمود بهشتی در حین حبس به احکام دیگری محکوم شده است؛ تاریخ های ذکر شده در پرونده اش همگی میتوانند با دفاع متحدانه ی ما بی معنی شده و وی نیز آزاد شود و ...تاریخ تضمینی آزادی رضا شهابی نیز تنها همان تاریخ است که از اعتراضات همگی ما حاصل میشود. هیچ کدام از سه موردی که به عنوان تاریخ در پرونده ی رضا شهابی موجود است مورد قبول رضا شهابی، وکلایش، خانوده اش و مورد قبول ما نیست و حتا مطابق قانون موجود در دستگاه قضایی هم این سه رقم مختلف به اصطلاح " غیر قانونی" هستند و همین حالا هم رضا شهابی مدت نزدیک به دو ماه است که اضافه در زندان نگه داشته شده است.

شرایط جسمی رضا شهابی بسیار وخیم است و حتا پزشک قانونی در مورد وی هشدار داده است. او از ناحیه کمر، گردن، سر، کلیه و ... رنج میبرد و هرزچندگاهی مقامات قضایی او را به صورت نمایشی به بیمارستان برده و باز به زندان برمیگردانند.

دوستان عزیز! رضا شهابی علاوه بر موضع کارگری، مستقل، محکم و اصولی خود و علاوه بر همیاری خانواده اش تنها و تنها با حمایت همکاران، کارگران، تشکل های کارگری و افراد آگاه و جریانات مترقی و با اعمال فشارهای داخلی و بین المللی از حبس رهایی خواهد یافت؛ هر کدام از سه رقم و عددی که به عنوان تاریخ در پرونده ی او موجود است باید مورد اعتراض همه ی ما قرار بگیرد و ما همگی یکصدا و متحدانه ضمن اعتراض به ادامه ی حبس وی با وجود اتمام حکمش، و ضمن اعتراض به وضعیتی که از نظر پزشکی و سلامت برای او به وجود آورده اند خواهان این هستیم که رضا شهابی را بی قید و شرط و فورا آزاد کنند.

کمپین دفاع از رضا شهابی
پنجشنبه، دوم آذرماه 96 برابر با 23 نوامبر 2017
@komiteDefaRezaShahabi تلگرامادامه دارد ...

هیچ نظری موجود نیست: